ارزشیابی مکان دفن پسماندهای شهری در محیط‌های تالابی- مطالعه موردی: شهر شادگان

نویسندگان

  • شریعت, محمود
  • محمد نژاد, ناصر
  • منوری, سیدمسعود
چکیده مقاله:

محل‌های دفن پسماند شهری دارای پتانسیل زیادی در آلوده ساختن محیط زیست و تاثیر بر سلامت انسان به دلیل تجزیه،‌تولید شیرابه و گازها هستند. این اثرات چنانچه به نحو مناسب مدیریت نشوند در محیط‌های حساس، خسارات زیادی به همراه خواهند داشت.تالاب شادگان در استان خوزستان، در جنوب غربی ایران واقع و جزء تالاب‌های، بین‌المللی می‌باشد و در معرض بسیاری از عوامل تهدید کننده قرار دارد. یکی از عوامل مهم تهدید کننده تالاب شادگان، تخلیه پسماندهای شهری و روستایی در آن است.با توجه به دفن روزانه 2/28 تن پسماند در این تالابو ارزش‌های بوم‌شناختی، صیادی، اقتصادی، سکونت و معیشت مردم، اهمیت دارد که ارزش‌گذاری زیست‌محیطی براساس ضوابط و معیارهای ملی و بین‌المللی محل دفن پسماندها انجام گیرد.این تحقیق براساس مطالعات میدانی و با استفاده از لایه‌های GISطبق ضوابط و معیارهای ملی و بین‌المللی در سال 1392 انجام گرفت. نتایج نشان می‌دهد که محل دفن پسماندهای شادگان با ضوابط و معیارهای ملی هم‌خوانی ندارد اما هم‌خوانی آن با ضوابط و معیارهای بین المللی بیش‏تر است. در مجموع، عدم هم‌خوانی محل دفن مورد مطالعه با ضوابط ملی و بین‌المللی 2/38 درصد می‌باشد. مهم‌ترین پارامترهایی که موجب عدم هم‌خوانی محل دفن پسماند شادگان می‌گردند، مجاورت با جاده اصلی، چاه آب، مراکز مسکونی و تالاب است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مکان یابی دفن پسماندهای شهری(مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

گسترش بی رویه شهرها و در نتیجه افزایش بی رویه جمعیت شهری به ویژه در سال های  اخیر موجب افزایش بیش از پیش مصرف و در نتیجه افزایش تولید انواع پسماند در مناطق شهری گردیده است. فرآیند مدیریت مواد زاید جامد شهری از ملزومات هر شهر می باشد که بی توجهی به آن می تواند برای هر شهری و حتی ساکنان روستاهای اطراف شهر مشکل آفرین باشد. شهر کرمانشاه از جمله شهرهای بزرگ ایران است که درون محدوده سیاسی خود دارای ص...

متن کامل

بررسی جغرافیایی پیرامون مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهر فاروج)

انتخاب محل دفن پسماند‌ها یکی از مراحل مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری می‌باشد و با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی، اقتصادی واکولوژیکی پسماندها، انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرایند علمی صورت گیرد. لذا برای انتخاب یک مکان مناسب دفع پسماند‌ها با منظور نمودن معیار‌های زیست محیطی، از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) می‌توان استفاده نمود. مطالعه پیش رو از نوع توصیفی - تحلیلی است. در انجام این پژوه...

متن کامل

مکان‌یابی دفن پسماندهای شهری(مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

گسترش بی رویه شهرها و در نتیجه افزایش بی رویه جمعیت شهری به ویژه در سال‌های  اخیر موجب افزایش بیش از پیش مصرف و در نتیجه افزایش تولید انواع پسماند در مناطق شهری گردیده است. فرآیند مدیریت مواد زاید جامد شهری از ملزومات هر شهر می‌باشد که بی توجهی به آن می تواند برای هر شهری و حتی ساکنان روستاهای اطراف شهر مشکل آفرین باشد. شهر کرمانشاه از جمله شهرهای بزرگ ایران است که درون محدوده سیاسی خود دارای ص...

متن کامل

ارزشیابی محیط‌زیستی محل دفن فعلی پسماندهای شهر سمنان براساس معیارهای مکان یابی محل های دفن

زمینه و هدف: امروزه با افزایش شهرنشینی در شهرهای بزرگ و هم چنین افزایش سرانه تولید پسماند شهری به علت صنعتی شدن جوامع، جمع‌آوری و دفع پسماندهای شهری به یکی از مهم‌ترین مقوله های مدیریت جامع پسماندهای شهری تبدیل شده است. محل‌های دفن غیر بهداشتی پسماند، اثرات نامطلوبی روی محیط بر جای می‌گذارند. زمانی این اثرات شدت بیشتری خواهند داشت که محل‌های دفن بدون انجام فرآیند مکان‌یابی انتخاب شده باشند. کار...

متن کامل

بررسی جغرافیایی پیرامون مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهر فاروج)

انتخاب محل دفن پسماند ها یکی از مراحل مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری می باشد و با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی، اقتصادی واکولوژیکی پسماندها، انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرایند علمی صورت گیرد. لذا برای انتخاب یک مکان مناسب دفع پسماند ها با منظور نمودن معیار های زیست محیطی، از سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis) می توان استفاده نمود. مطالعه پیش رو از نوع توصیفی - تحلیلی است. در انجام این پژوه...

متن کامل

پهنه بندی و مکان یابی دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)

رشد روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش پسماندها باعث شده است تا مساله دفع پسماندها توجه تعداد زیادی از کارشناسان مسائل زیست محیطی را به خود جلب کند. درک فرآیندهای زیست محیطی مستلزم دانستن روابط اکولوژیک ما بین موجودات زنده و غیرزنده و چرخه مواد غذایی و چرخه­های مهمی چون آب و چرخه نیتروژن می­باشد. شیرابه­های موجود در پسماندهای تولید شده که بعضاً دارای فلزات سنگین بوده و مشتقات کربن که تجزیه آنها ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 1

صفحات  57- 72

تاریخ انتشار 2014-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023