ارزش در برابر ریسک

نویسنده

  • رضا مهدوی رئیس اداره بهبود مدیریت و آموزش کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو، تهران، ایران
چکیده

محاسبه ریسک در پورتفوی‌های سرمایه‌گذاری امروزی (شامل انواع ابزار مالی از جمله سهام، اوراق قرضه و انواع ابزارهای مشتقه) زمینه‌ساز پیشنهاد معیارهایی مختلف برای برآورد ریسک شده است. معادل ریسک در فرهنگ وبستر در برابر خطر قرار گرفتن است و علت به‌وجود آمدن ریسک، عموماً عدم اطمینان موجود نسبت به رویدادهای آتی است. یکی از معیارهای مهم برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک، ارزش در برابر ریسک1 است. در دنیای مالی کنونی، ارزش در برابر ریسک2 از جمله مهمترین مواردی است که در سنجش ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی مدیریت پورتفوی، بهینه‌سازی تخصیص دارایی‌ها مطابق بازده مورد انتظار و درجه ریسک است. در این مقاله سعی شده است تا ضمن معرفی ارزش در برابر ریسک، مزایا، معایب و روش‌های مختلف محاسبه آن بررسی شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تخمین و پیش‌بینی‌H- گام به جلوی ارزش در برابر ریسک شرطی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران؛رویکرد نوین H‌W‌E‌S

یکی از مشخصه‌های اصلی بازارهای سرمایه، تلاطم شدید در قیمت‌های سهام است؛ از این رو وجود سازوکاری برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی ریسک اهمیت بالایی یافته است. از جمله ابزارهای شناخته شده برای محاسبه‌ی ریسک، ارزش در برابر ریسک شرطی است. در این مقاله سعی شده است تا نخست با استفاده از مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی به برآورد ارزش در برابر ریسک شرطی پرداخته شود و سپس به پیش‌بینی روزانه (یک گام به جلو( و ه...

متن کامل

برآورد ریسک سیستمی در بخش‌های مالی اقتصاد ایران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی)

چکیده هدف این مقاله برآورد ریسک سیستمی در اقتصاد ایران است. برای دست‌یابی به این هدف، با به کارگیری روش ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی ارائه شده توسط آدریان و برونرمیر (2011) و استفاده از داده­های مربوط به بخش­های مالی بانک، بورس و بیمه طی سال­های 1394-1374 ریسک سیستمی برآورد شده است. نتایج تحلیل رگرسیون چارکی (کوانتیل) و آزمون­های پسین بیانگر اختلاف معنا­دار ریسک سیستمی ب...

متن کامل

کاربرد تئوری مقدار فرین در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک

کمّیت بخشی به عدم اطمینان یکی از مهم‌ترین موضوعات در مباحث مالی می­باشد، بطوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایه­گذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است. از آنجایی که ارزش در معرض ریسک (VaR) در سال 1988 به عنوان معیار سنجش ریسک توسط مؤسسات بین‌المللی برگزیده شد، استفاده از آن عمومیت یافته است. پیش­بینی دقیق VaR معیار ارزیابی مناسبی را در تصمیم‌گیری‌های سرمایه­گذاری و مدیریت ریسک فراهم می­کند. به ع...

متن کامل

برآورد و ارزیابی ارزش در معرض ریسک در بازار فارکس

 هدف از این مطالعه محاسبه و ارزیابی ارزش در معرض ریسک در بازار فارکس است.برای این منظور براساس لگاریتم نسبت قیمتی یورو به دلار ارزش در معرض ریسک به سه روش پارامتریک،تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو برای بازه زمانی 12/10/2004تا تاریخ 12/3/2009 در دوره های زمانی 3 ،6، 9 ، 12و 36 ماهه و در سطوح اطمینان 90، 95 و 99 درصد برآورد شده است. نتایج آزمونهای چند متغیره به روش اندازه های تکراری و آزمون اثرات د...

متن کامل

برآورد وارزیابی ارزش در معرض ریسک در بازار فارکس

 از این مطالعه محاسبه و ارزیابی ارزش در معرض ریسک در بازار فارکس است.برای این منظور براساس لگاریتم نسبت قیمتی یورو به دلار ارزش در معرض ریسک به سه روش پارامتریک،تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو برای بازه زمانی 12/10/2004تا تاریخ 12/3/2009 در دوره‌های زمانی 3 ،6، 9 ، 12و36ماهه ودر سطوح اطمینان 90،95و99درصد برآورد شده است.نتایج آزمونهای چند متغیره به روش اندازه‌های تکراری و آزمون اثرات درون گروهی نش...

متن کامل

برآورد ریسک سیستمی در بخش‌های مالی اقتصاد ایران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی)

چکیده هدف این مقاله برآورد ریسک سیستمی در اقتصاد ایران است. برای دست‌یابی به این هدف، با به کارگیری روش ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی ارائه شده توسط آدریان و برونرمیر (2011) و استفاده از داده­های مربوط به بخش­های مالی بانک، بورس و بیمه طی سال­های 1394-1374 ریسک سیستمی برآورد شده است. نتایج تحلیل رگرسیون چارکی (کوانتیل) و آزمون­های پسین بیانگر اختلاف معنا­دار ریسک سیستمی ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره تابستان

صفحات  66- 73

تاریخ انتشار 2012-09-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023