ارزیابی اثرات طبیعی و انسانی انتقال آب سد گاوشان بر دشت میان دربند در استان کرمانشاه

نویسندگان

  • امجد ملکی دانشیار گروه جغرافیا(ژئومورفولوژی)،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه رازی،کرمانشاه،ایران
  • مریم رحمتی خورشیدی کارشناس ارشدژئومورفولوژی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه رازی،کرمانشاه،ایران
چکیده

هدف ­این پژوهش بررسی اثرات طبیعی و­انسانی کانال انتقال آب سد گاوشان بر­دشت میان ­دربند­ در­استان کرمانشاه می­باشد. بدین منظور ­ابتدا داده‌های پیزومتری سطح­آب زیرزمینی ­از­ سال­۱۳۹۲-۱۳۷٠­ ارزیابی و نقشه تغییرات سطح ایستابی در­ بازه­ زمانی ۲۲ ساله تهیه گردید. میزان تغییرات مورفولوژی رودخانه رازآور به واسطه­ تغییرات دبی از محل دریافت آب ­از کانال نیز با ­استفاده ­از تصاویر ماهواره‌ای در بازه ­زمانی مورد نظر بررسی شد. همچنین به منظور شناخت ثأثیرات انسانی احداث کانال ­از روش پرسشنامه استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می­دهد علی­رغم کاهش بارندگی در ­بازه فوق­ سطح آب زیرزمینی ­از سال بهره برداری از کانال(۱۳۸٤)­ در ­نقاطی ­از دشت افزایش یافته­ است. همچنین یافته­های پژوهش نشان از تغییرات شدید­ مورفولوژی رودخانه ­از­ محل دریافت آب به دلیل تغییرات زیاد دبی دارد. رشد­ وضعیت اقتصادی­، جلوگیری از مهاجرت و ­اشتغال ‌زایی در ­منطقه نیز­ از اثرات انسانی احداث کانال بوده­ است در حالی که به علت مکانیزه نبودن سیستم آبیاری ­راندمان­ متوسط بهره­ برداری ­از ­­­آب کانال­ کمتر ­از­۳٠ ­درصد می­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آسیب‌شناسی تعاونی‌های آب بران (موردمطالعه: دشت میان دربند شهرستان کرمانشاه)

هدف این پژوهش آمیخته، شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های مدیریت مشارکتی آبیاری در بین تعاونی‌های آب بران دشت میان دربند شهرستان کرمانشاه است. جامعه مورد مطالعه بخش کیفی افراد صاحب‌نظر در زمینه تعاونی‌های آب بران و مدیریت مشارکتی آبیاری به تعداد 15 نفر با انتخاب هدفمند بود. جامعه آماری بخش کمی نیز، 688 نفر از اعضای تعاونی‌های آب بران منطقه میان دربند بودند که تعداد 245 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ...

متن کامل

تأثیراحداث شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان بر منابع آب زیرزمینی دشت میان دربند با استفاده از مدل gms 6.5

یکی از چالش­های مدیریت آب­های زیرزمینی تأثیر کارکرد شبکه­های آبیاری و زهکشی بر این منابع است. با شبیه­سازهای ریاضی می­توان شرایطی مشابه آنچه در طبیعت موجود است را به وجود آورد و به نتایج رضایت­بخشی دست یافت. در این تحقیق، برای بررسی اثر احداث شبکه آبیاری و زهکشی پائین دست سد گاوشان بر  منابع آب زیرزمینی دشت میان­دربند، از بسته نرم­افزاری gms6.5استفاده شد. بدین منظور ابتدا پارامترهای هواشناسی، ز...

متن کامل

تأثیراحداث شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان بر منابع آب زیرزمینی دشت میان‌ دربند با استفاده از مدل GMS 6.5

یکی از چالش­های مدیریت آب­های زیرزمینی تأثیر کارکرد شبکه­های آبیاری و زهکشی بر این منابع است. با شبیه­سازهای ریاضی می­توان شرایطی مشابه آنچه در طبیعت موجود است را به وجود آورد و به نتایج رضایت­بخشی دست یافت. در این تحقیق، برای بررسی اثر احداث شبکه آبیاری و زهکشی پائین دست سد گاوشان بر  منابع آب زیرزمینی دشت میان­دربند، از بسته نرم­افزاری GMS6.5استفاده شد. بدین منظور ابتدا پارامترهای هواشناسی، ز...

متن کامل

نقش منابع طبیعی در اقتصاد روستایی دهستان میان دربند (کرمانشاه)

محدوده مطالعاتی در بین 34 درجه و 22 دقیقه تا 34 درجه و 40 دقیقه عرض شمالی و 46 درجه و 48 دقیقه تا 47 درجه و 13 دقیقه طول شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است و جز یکی از یازده دهستان شهرستان کرمانشاه می باشد. این دهستان از شمال به دهستان بیلوار و سلسله حبال کوهستان پرآو، و از طرف جنوب به دهستان بالا دربند و از طرف غرب به دهستان رازآور و از شرق به شهر کرمانشاه و دهستان درود فرامان محدو...

15 صفحه اول

شبیه سازی و ارزیابی اثرات انتقال آب از سد تالوار بر آبخوان دشت همدان - بهار

دشت همدان – بهار با مساحت تقریبی 2500 کیلومتر مربع در دامنه ی شمالی ارتفاعات الوند واقع شده است. طی سالهای اخیر در اثر برداشت های بیش از حد و خشکسالی، سطح آب زیرزمینی در این منطقه دچار افت گردیده است؛ در این راستا طرح آب رسانی از سد تالوار به این دشت در دست اجراست. هدف از اجرای این طرح تأمین بخشی از نیاز آبی منطقه، و جلوگیری از ادامه افت سطح آب در این منطقه می باشد. لذا در این تحقیق با استفاده ...

15 صفحه اول

ارزیابی مشارکتی طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی دشت میان دربند شهرستان کرمانشاه از نگاه کشاورزان

کوچکی واحدهای بهره برداری و پراکندگی قطعات آن همواره از مهم ترین چالش های ساختاری نظام بهره برداری کشورمان بوده که آیندة توسعة کشاورزی را با تهدید جدی مواجه ساخته است. طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی از جمله راهکارهایی است که می تواند تا حد زیادی این چالش را مرتفع سازد. با توجه به نقش کلیدی این گونه طرح ها در عمران و آبادانی مناطق روستایی و اقتصاد ملی، در پژوهش حاضر سعی شده است به بررسی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 37

صفحات  31- 44

تاریخ انتشار 2017-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021