ارزیابی دوز سرنشین در بازرسی پرتو ایکس دو انرژی خودرو با استفاده از اندازه‌گیری تجربی در فانتوم معادل انسان راندو

نویسندگان

  • حسین جعفری دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، تهران، ایران
  • حمید شفایی دوک دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تهران، ایران
  • سمانه هاشمی گروه آموزشی پرتوپزشکی، دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

یکی از موثرترین و فراگیرترین راه‌های مقابله با مخاطرات امنیتی و همچنین قاچاق مواد ممنوعه از جمله مواد مخدر و مواد منفجره، استفاده از دستگاه‌های بازرسی پرتو ایکس دو انرژی با قابلیت دسته بندی مواد می‌باشد. از پارامترهای مهم در رابطه با استفاده از این دستگاه‌ها در بازرسی خودرو، دوز رسیده به سرنشین خودرو و ارگان‌های حساس بدن می‌باشد که می‌تواند منجر به بروز بیماری‌های ناشی از اثرات پرتوهای یونیزان در شخص شود. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی میزان خطر پرتوزیستی برای سرنشین خودرو ناشی از هر اسکن و همچنین تعیین تعداد حداکثر عبور یک شخص از دستگاه برای یک زمان مشخص بر اساس دوز رسیده به شخص در هر اسکن و استاندارد بین‌المللی ANSI می باشد. با استفاده از یک دستگاه بازرسی خودرو پرتو ایکس دو انرژی ساخته شده و برنامه نویسی شده و همچنین با بهره‌گیری از یک فانتوم راندو معادل انسان مرد و همچنین دوزیمترهای TLD، دوزیمتری‌ها در سه انرژی دستگاه 155، 175 و 195 kVp تیوب پرتو ایکس، جهت ارزیابی دوز کلی سرنشین و همچنین دوز ارگان‌های حساس بدن انجام شد. نتایج نشان می دهد حداکثر دوز معادل در معده جذب شده است و میانگین کل دوز دریافتی سرنشین خودرو برای انرژی های 155، 175 و 195 kVpبه ترتیب 276/0 و 315/0 ، 338/0میکرو سیورت می‌باشد. با میانگین کلی دوز معادل سرنشین برابر 31/0 میکرو سیورت، دستگاه ساخته شده بر اساس استاندارد ANSI در دسته دستگاه‌های با کاربرد محدود شناخته شده و هر فرد می-تواند حداکثر در یکسال، یک ماه و یک هفته به ترتیب 806، 66 و 15 بار از آن عبور کند و اسکن بیش از این تعداد بر اساس این استاندارد می‌تواند خطرات پرتو زیستی برای سرنشین خودرو به همراه داشته باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

  خلاصه   زمینه و هدف: تیروئید یکی از اعضای بحرانی بدن انسان بوده که حساسیت پرتوی زیادی دارد و مهم‌ترین عارضه برخورد پرتو با این عضو، ایجاد بدخیمی می‌باشد. به همین دلیل در بحث رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی، به عنوان یک عضو بحرانی شناخته می‌شود. هدف از انجام این مطالعه، اندازه‌گیری دوز جذبی تیروئید در تعدادی از رادیوگرافی‌های رایج بوده است.   مواد و روش‌ها: این پژوهش، یک مطالعه تجربی آزمایشگاهی بود...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

این مقاله، راه‌اندازی جای­گاه انجام آزمایش پرتونگاری با استفاده از پرتو ایکس تک انرژی پروتون- القایی در آزمایشگاه واندوگراف پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای را گزارش می‌کند. باریکه‌ی پروتون پرانرژی با شدت جریان چند صد نانو آمپر ضمن عبور از روزنه‌های مناسب در مسیر باریکه با یک هدف‌ فلزی برخورد و پرتو ایکس تک انرژی ایجاد می‌‌کند. با<...

زمینه و هدف: یکی از کارهای مهم در رادیوتراپی، تعیین میدان متقارن معادل میدان­های نامتقارن است که تاکنون برای تعیین آن روشی مبتنی بر منطق فیزیکی پیشنهاد نشده و فرمول­های تجربی یا نیمه­تجربی دارند. در این تحقیق رابطه­ای ارائه شده که بر پایة منطق و اصول فیزیکی است. روش بررسی: درصد دز عمقی در عمق ثابت تابعی از ابعاد میدان می­باشد .این تابع با یک تغییر متغیر مناسب ...

گسترش روزافزون مراکز پرتودرمانی در کشور جهت درمان بیماران سرطانی و افزایش سطح کیفی درمان، موجب شده است تا به فانتوم های معادل انسان برای انجام دزیمتری، کالیبراسیون و کنترل کیفی دستگاه های رادیوتراپی نیاز پیدا شود. فانتوم ها معمولاً به دو دستۀ همگن و غیرهمگن (آنتروپومورفیک) تقسیم بندی شده اند. هدف اصلی از این مطالعه، امکان سنجی مواد لازم برای ساخت فانتوم غیرهمگن بدن انسان با توجه به امکانات موجود...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود