ارزیابی رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی در مقایسه با رهنمودهای بین‌المللی جدید مدیریت ریسک نقدینگی

نویسنده

چکیده

تجربه بحران اخیر تایید‌کننده عدم توجه کافی مدیران بانکی به مدیریت ریسک نقدینگی بوده است. از این رو حتی قبل از شکل‌گیری این بحران، مقررات‌گذاران بین‌المللی شروع به طراحی رهنمودهای جدیدی برای مدیریت ریسک نقدینگی کردند. این رهنمودها منجر به شکل‌گیری رویکرد جدیدی در تنظیم رهنمودهای مدیریت ریسک نقدینگی در کشورهای مختلف شد. از این رو رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که دقیقاً در زمان وقوع بحران به تصویب رسیده است، با شکاف‌هایی در این زمینه مواجه است. این مقاله با ارزیابی و نقد این رهنمود در مقایسه با رویکرد جدید بین‌المللی، افق مناسبی را جهت طراحی رهنمودی جدید و پیاده‌سازی ساختار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران به تصویر می‌کشد. طبقه‌بندی G01,G21,G29 : JELتاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۷/۱۴                تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۱۰/۲۰

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقد رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پس از بحران مالی اخیر به دلیل وجود شکاف‌های زیاد در مدیریت ریسک نقدینگی، مدیریت این ریسک در بانک‌ها اهمیت بیشتری یافته، به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از رهنمودهای نهادهای بین‌المللی همچون کمیته بال بر آن تمرکز پیدا کرده است و در راستای پیاده‌سازی این رهنمودها، بسیاری از کشورها به تنظیم رهنمودهای جدید مدیریت ریسک نقدینگی پرداخته‌اند. از این‌رو ضروری است ساختار مورد انتظار مدیریت ریسک نقدینگی ...

متن کامل

مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی

امروزه تعادل بین ریسک و بازده برای بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوری که مدیریت این ریسک چند دهه‌ای است که به عنوان یکی از مباحث مهم در بانکداری مطرح می-باشد. در این مقاله نیز به مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. هدف این مقاله ارائه‌ی ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و اجرای سیاست‌هایی است که برای بهبود آن می‌توان به‌کار برد. بررسی‌های حاصل نشان د...

متن کامل

مدیریت ریسک نقدینگی و مشارکت مشتریان در تأمین نقدینگی بانکی

به دلیل پیچیدگی محیط اجتماعی- اقتصادی، در مورد نظرات مسائل موجود تردید وجود دارد. مجموعه­های فازی شهودی با در نظر گرفتن درجه عضویت و فقدان عضویت، در توصیف داده‌های مبهم و نادقیق در شرایط فقدان قطعیت به پژوهشگران کمک می­کند. بنابراین، در پژوهش حاضر تلاش شد با هدف تأمین نقدینگی بانکی به منظور کاهش ریسک نقدینگی در بانک تجارت، عوامل مؤثر بر تصمیم­گیری مشتریان مبنی بر سپرده­گذاری و دریافت تسهیلات با...

متن کامل

مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی

امروزه تعادل بین ریسک و بازده برای بانک ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوری که مدیریت این ریسک چند دهه ای است که به عنوان یکی از مباحث مهم در بانکداری مطرح می-باشد. در این مقاله نیز به مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. هدف این مقاله ارائه ی ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و اجرای سیاست هایی است که برای بهبود آن می توان به کار برد. بررسی های حاصل نشان د...

متن کامل

مدیریت ریسک نقدینگی بنگاه‌ها مطابق با شریعت از طریق صندوق سپرده گذاری اختصاصی

تامین سرمایه درگردش و مدیریت نقدینگی به روشی کم هزینه، آسان و سریع از دغدغه های مهم بنگاه ها است. از این رو نهاد های مالی (همچنین نهاد های مالی اسلامی) به دنبال روش های مختلف ارائه خدمات در این زمینه می باشند. اما مدیریت ریسک نقدینگی بنگاه­ها و تامین مالی کوتاه مدت و ابزار های آن دشواری بسیاری در هماهنگی و رعایت اصول شریعت دارد. بدین دلیل هم اکنون خدماتی همچون اعتبار در حساب جاری به ندرت در بان...

متن کامل

طراحی الگویی مناسب مدیریت نقدینگی و پیش بینی ریسک آن در بانک صادرات ایران

چالش اصلی مدیریت ریسک نقدینگی، تامین وجوه در هنگام بروز بحران در سازمان ها ،شرکت ها و نهادهای های مالی در عرصه فعالیت های اقتصادی است. عمق این چالش به دو ویژگی اصلی اندازه بحران و سرعت وقوع آن بستگی دارد. هدف اصلی مدیریت ریسک، اندازه‌گیری انواع ریسک به منظور کنترل آنها می باشد. سیستم مدیریت ریسک شامل رویه ها و معیارهایی به منظور محاسبه کمی انواع مختلف ریسک می باشد.  در پژوهش حاضر موضوع مدیریت ر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 14

صفحات  1- 26

تاریخ انتشار 2013-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022