ارزیابی محیط زیستی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با استفاده از روش LCA

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثرات محیط‌زیستی تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با روش ارزیابی چرخه‏حیات (LCA)(1) انجام پذیرفت. بدین‌منظور ابتدا کلیه مواد، منابع‌محیطی، تکنولوژی‌‌های مورد استفاده و میزان انتشارات مختلف به محیط به ازای تولید 1 مگاوات ساعت برق که واحد مرجع در نظر گرفته شده، صورت‏برداری شدند. سرانجام تاثیر هر یک از این نهاده‌‌ها در قالب شاخص‌‌های محیط‌زیستی، کمّی شده و در نهایت ارزیابی اثرات محیط‌زیستی تولید برق با استفاده از نرم‌افزار Simapro8 در 10 طبقه اثر انجام شد. نتایج ارزیابی نشان داد که اثرات سمیت آب‌‌های آزاد، تخلیه منابع فسیلی، اسیدی شدن و گرمایش جهانی در تولید یک مگاوات ساعت برق در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد بیشتر از سایر اثرات، به محیط‌زیست آسیب می‌‌رسانند. از طرفی سوخت‌‌های فسیلی بیشترین بار منفی محیط‌زیستی را از بین سایر ورودی‌‌ها ایجاد می‌نمایند. شاخص نهایی پتانسیل گرمایش جهانی در طول چرخه حیات تولید 1 مگاوات ساعت برق در نیروگاه یزد، در مرحله بهره‌برداری 623 کیلوگرم معادل انتشار گاز CO2 محاسبه شدکه نسبت به مرحله ساخت نیروگاه دارای اثر بیشتری در این طبقه اثر بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی اقتصادی نیروگاه سیکل ترکیبی خورشیدی یزد

هر کشوری برای توسعه نیازمند استفاده از برق می باشد و ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه از این امر مستثنی نیست. با توجه به اینکه منابع زیرزمینی با سرعت فوق العاده ای مصرف می شوند و در آینده ای نه چندان دور چیزی از آنها باقی نخواهد ماند، باید به آن دسته از منابع انرژی که دارای دوام و عمر بیشتری بوده توجه نموده و دانش خود را برای بهره گیری از آن گسترش دهیم. ایران با آنکه یکی از کشورهای نفت خ...

15 صفحه اول

مکان‌یابی نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از روش Fuzzy AHP و OWA (مطالعه موردی: استان قزوین)

زمینه و هدف: اثرات موقعیت مکانی نیروگاه‌ها بر جامعه، اقتصاد و محیط زیست، انتخاب مکان مناسب برای این تأسیسات را ضروری می‌سازد

متن کامل

بررسی عددی افزایش عملکرد برج خنک‌کن (هلر) با استفاده از تزریق گازهای خروجی از سیکل در نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان

در مطالعه حاضر به کمک روش عددی، مکش طبیعی برج خنک‌کن با تزریق گازهای حاصل از احتراق از بخش سیکل ترکیبی در نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان بررسی شده است. این مدل‌سازی با نتایج واقعی و محاسبات ترمومکانیکی جهت بهبود عملکرد راندمان حرارتی برج خنک‌کن در نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان مورد ارزیابی قرار گرفته است. سرعت باد منطقه‌ای 3 متر بر ثانیه به عنوان مبنا قرارگرفته و تحلیل عددی در دو حالت برج بدون نازل تزری...

متن کامل

تجزیه وتحلیل ریسک‌های محیط زیستی نیروگاه گازی آبادان با استفاده از روش TOPSIS

مطالعة حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌ها و آثار ناشی از نیروگاه گازی آبادان به انجام رسید. با تکمیل 99 پرسشنامة خبرگان و کارشناسان صنعت برق انواع ریسک‌ها، در فاز بهره‌برداری نیروگاه گازی آبادان شناسایی گردید. در ادامه برای اولویت‌بندی ریسک‌های واحد نیروگاه گازی آبادان از روش TOPSIS که از جمله روشهای تصمیم‌گیری چند شاخصه (MADM) است بهره‌گیری شد. این روش به دلیل به‌کارگیری مستقیم استنباطا...

متن کامل

ارزیابی و رتبه بندی ریسک در یک نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از رویکرد درجه باورپذیری درمنطق فازی

  Background and aims: Power plants are the most important infrastructure for economic development with technological advances and sophisticated technology , are subject to risks and accidents. Despite of uncertainty and ambiguity , offer the Solution that can by combine information to identify hazards , assess and risk rank ing may effective to control and reduction of occupational accidents ....

متن کامل

بهبود روش‌های بهره‌برداری از یک نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی و سیستم‌های خبرة فازی

در این مقاله، روشی جدید برای بهره‌برداری از یک نیروگاه سیکل ترکیبی ارائه شده است. در حالت بهره‌برداری عادی از نیروگاه، دو پارامتر بازدهی و ریسک اهمیت بسیاری دارند. در وضعیت فعلی، مقدار تولید درخواستی از نیروگاه از طرف مرکز کنترل (مدیریت و راهبری شبکۀ برق ایران) اعلام می‌شود و مرکز کنترل و بازار برق و اپراتورهای نیروگاه‌ها به‌صورت مساوی این مقدار درخواستی را بین واحدها توزیع می‌کنند که از نظر با...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 19

صفحات  67- 77

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021