ارزیابی مدل های پارامتریک و نیمه پارامتریک در تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان معده

نویسندگان

  • جان بابایی, قاسم علوم پزشکی مازندران
  • قربانی قلی‌آباد, سمیه علوم پزشکی مازندران
چکیده

Background and purpose: One of the most common methods used to estimate the effects of explanatory variables on survival time, is Cox semi parametric model. However, under certain circumstances, accelerated failure time parametric models are superior to the Cox model. The purpose of this study was to assess the efficiency of parametric and semi-parametric models in survival analysis of patients with gastric cancer. Material and methods: In this retrospective study, we analyzed 249 medical records of patients attending Tooba clinic affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences. We obtained information on the final status of patients viaphone calls.Parametric methods including Weibull, log-logistic and log-normal and semi-parametric Cox model was fitted on the data to identifythe factors reducing survival time Results: The results showed that patients with primary progress of disease, surgery as a treatment and patients without metastasis had higher survival rate than patientsin otherstages of disease and treatment (P<0.05). According to the value of Akaike Information Criterion (AIC) in univariate and multivariate analyses, lognormal model had best fitness in these data. However, parametric regression model had fitted better than Cox semiparametric regression. Conclusion: In this study lognormal model had highest fitness in our data. However, there were no significant differences between values of AIC of these models.According to the results, applying parametric model is suggested instead of semi parametric model if there is enough information about survival time and trend of variation.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه رگرسیون کاکس و مدل های پارامتریک در تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان معده

Background & Objectives: Although Cox regression is commonly used to detect relationships between patient survival and demographic/clinical variables, there are situations where parametric models can yield more accurate results. The objective of this study was to compare two survival regression methods, namely Cox regression and parametric models, in patients with gastric carcinoma registered a...

متن کامل

مقایسه مدل‌های بیزی پارامتریک در تحلیل عوامل مؤثر بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان معده

Background & Objectives: The Cox proportional-hazards regression and other parametric models model have achieved widespread use in the analysis of time-to-event data with censoring and covariates. However employing Bayesian method has not been widely used or discussed. The aim of this study was to evaluate the prognostic factors in using Bayesian interval censoring analysis.Methods: This cohort...

متن کامل

مقایسه مدل های بیزی پارامتریک در تحلیل عوامل مؤثر بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان معده

مقدمه و اهداف: در اکثر تحقیقات پزشکی که هدف بررسی توزیع بقا است از روش های کلاسیک مانند رگرسیون کاکس و مدل های پارامتری استفاده می شود، حال آن که مدل های بیزی مزیت هایی نسبت به حالت کلاسیک دارند. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه مدل های بیزی پارامتریک در تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان معدء است. روش کار: این تحقیق یک مطالعه همگروه تاریخی است که از طریق مراجعه به پرونده بیماران مبتلا به سرطان معده ک...

متن کامل

تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان معده با مدل کاکس: یک مطالعه پنج ساله

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal" mso-tsty...

متن کامل

مقایسه‌ی مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون کاکس در پیش‌بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان معده

سابقه و هدف: یکی از روش‌های آماری تحلیل داده‌های بقا، مدل رگرسیونی کاکس است که نیازمند پذیره‌هایی مانند متناسب بودن مخاطرات است. در چند دهه اخیر به‌کارگیری مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی داده‌های بقا، افزایش یافته است. این مطالعه به منظور پیش‌بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان معده به کمک دو مدل رگرسیونی کاکس و شبکه عصبی مصنوعی انجام شده است. مواد و روش‌ها: طی سال‌های 1381 لغایت 1385، تعداد ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 24  شماره 119

صفحات  11- 18

تاریخ انتشار 2014-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021