ارزیابی و انتخاب سبد سهام با استفاده از تئوری فازی و تصمیم گیری چند معیاره

ثبت نشده
چکیده

مدل های بسیاری در ارزیابی و انتخاب سبد سهام وجود دارد. اولین مطالعه در این زمینه، مدل میانگین  واریانس مارکوتیز در سال 1952 می باشد. از آنجایی که با افزایش بحران ها در محیط فعالیت سازمانی، عدم اطمینان افزایش می یابد، مسئله ارزیابی و انتخابسهام شامل پارامترهای مهمی می شود. از این رو، مجموعه فازی ابزاری قدرتمند برای مواجهه با ابهامی است که توسط بازارهای تجاری و وضعیت تصمیم های سرمایه گذاران ایجاد می شود. لذا در مقاله حاضر از تئوری فازی به همراه تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی و انتخاب سبد سهام استفاده گردیده است. بدین منظور 12 سهم از 50 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1393 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه نشان دهنده نرخ بازده 72درصدی سبد سهام منتخب است. علاوه براین در سبد سهام پیشنهادی شرکت خدمات انفورماتیک دارای بالاترین عملکرد و بانک پارسیان ضعیف ترین عملکرد را دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انتخاب سبد سهام با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره

انتخاب سهام مناسب جهت خرید و فروش بمنظور کسب عایدات بیشتر مهمترین موضوع سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار می باشد، این در حالیست که در شرایط کنونی بسیاری از سرمایه گذاران براساس شایعات بازار و اخبار غیررسمی اقدام به خرید سهام می نمایند. در این شرایط ارائه مدلی که بتواند سرمایه گذاران را در امر تصمیم گیری کمک رساند، ضروری می باشد. از آنجا که مدل های موجود هر یک دارای مشکلاتی در بکارگیری ...

15 صفحه اول

انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره

این مقاله به دنبال تعیین مدل مناسب تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. در این راستا ابتدا معیارهای موثر جهت انتخاب سبد سهام با مرور ادبیات تحقیق استخراج می‌شود. سپس اهمیت هر یک از معیارها از نقطه نظر خبرگان سرمایه-گذاری مورد سنجش قرار می‌گسرد. به دلیل وابستگی بین معیارها، جهت تعیین اهمیت آنها از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) استفاده می‌گردد. در ادامه جهت رتبه‌بندی جامعه مورد بررسی که شامل شرکت‌های ق...

متن کامل

ارزیابی و انتخاب استراتژیکی تأمین‌کنندگان دارو مبتنی بر مدل BOCR با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی

مقدمه: در دهه‌های اخیر، نحوه تأمین مواد اولیه و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین نظام سلامت، چالشی مهم بوده است. زنجیره تأمین صنعت دارویی بخشی از این چالش‌هاست و برای انتخاب تأمین‌کنندگان دارویی در کشور مکانیزم خاصی وجود ندارد. لذا هدف پژوهش حاضر بددست اورن مدلی جهت ارزیابی و اولویت‌بندی تأمین‌کنندگان دارو برای  داروخانه‌ها می‌باشد. روش پژوهش: روش تحق...

متن کامل

ارزیابی و انتخاب استراتژیکی تأمین‌کنندگان دارو مبتنی بر مدل BOCR با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی

مقدمه: در دهه‌های اخیر، نحوه تأمین مواد اولیه و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین نظام سلامت، چالشی مهم بوده است. زنجیره تأمین صنعت دارویی بخشی از این چالش‌هاست و برای انتخاب تأمین‌کنندگان دارویی در کشور مکانیزم خاصی وجود ندارد. لذا هدف پژوهش حاضر بددست اورن مدلی جهت ارزیابی و اولویت‌بندی تأمین‌کنندگان دارو برای  داروخانه‌ها می‌باشد. روش پژوهش: روش تحق...

متن کامل

انتخاب سبد کارای سهام با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره

یکی از نگرانی های اصلی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار، انتخاب سهم و یا سبد سهامی است که از دیدگاه سودآوری بهینه باشد. با توجه به این توضیح در سال های اخیر ابزارها و روش های گوناگونی جهت کمک به افراد مختلف با هدف شناخت معیارهای موثر در سرمایه گذاری در بازار سرمایه و رتبه بندی شرکت ها ارائه شده است که هر یک از آن ها با محدودیت های روبرو بوده اند. با توجه به آنکه براساس تجزیه و تحلیل نسبت های ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 27

صفحات  1- 16

تاریخ انتشار 2016-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021