ارزیابی کمی و پهنه بندی ریسک مخاطرات مرکب (حریق در پی زلزله)بر اساس روش(ETA) مورد :مناطق 1 و6 شهرداری شیراز

نویسندگان

  • لیلا عشرتی مشاور برنامه ریزی استراتژیک شرکت عمران شهر جدید پردیس

چکیده

مخاطرات مرکب به عنوان تهدیدات جدی برای زندگی انسان محسوب می شوند و می توانند آسیب های جدی را ایجاد نمایند.در این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک مخاطرات مرکب ،روش تحلیل کمی درخت واقعه در ارزیابی آسیب پذیری کالبدی و انسانی و نقشه ریسک نهایی (حریق در پی زلزله) مناطق 1 و 6 شهرداری شیراز ،ارائه می گردد. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با توجه به روش تحقیق تلفیقی از روش های توصیفی ،تحلیلی ،علی و پیمایشی می باشد. مشخصات ارزیابی ریسک کمی براساس پایگاه اطلاعاتی و با بهره گیری از روش ارزیابی درخت واقعه ، نرم افزار HAZUS صورت خواهد پذیرفت .تاثیرات دومینویی در بررسی آسیب پذیری مخاطرات مرکب بر اساس روش تجزیه و تحلیل درخت واقعه می باشد. دو نوع مخاطره تحت عنوان مخاطره طبیعی (زلزله)و مخاطره تکنولوژیک (حریق)بررسی خواهد شد .در این راستا توسط نرم افزار HAZUS با ارائه نقشه های آسیب پذیری برای سناریو های مختلف مخاطره منفرد(مخاطره محرک) و مخاطرات مرکب (مخاطرات محرک و ثانویه) و بدنبال آن نقشه ریسک کلی مخاطرات مرکب به عنوان خروجی نهایی ، ارائه خواهد شد. نتایج نشان دهنده این موضوع می باشد که در کل در پهنه مورد مطالعه بیشترین درصد ساختمان ها(74%) دارای سطح ریسک اندک، "سطوح ریسک کمتر از 10000" می باشند، (23.9%) از ساختمان ها در محدوده مورد مطالعه دارای سطح ریسک متوسط ، "سطوح ریسک بین 10000 تا 1000000" و در نهایت (1.9%) ساختمان ها با مساحتی برابر با 639660.47متر مربع دارای سطح ریسک بالا "سطوح ریسک بالاتر از 1000000" می باشند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مناطق شهری بسیاری به وسیله مخاطرات مرکب مورد تهدید قرار می‌گیرند که منجر به ایجاد آسیب‌های جدی به انسان‌ها ، ساختمان‌ها و زیر ساخت‌ها می‌گردد. این مسأله متأثر از تحولات مرتبط مانند شهرن...

مناطق شهری بسیاری به وسیله‏ی مخاطرات مرکب مورد تهدید قرار می‏گیرند که منجر به ایجاد آسیب‏های جدی انسانی می‏گردد. این مسئله متأثر از تحولات مرتبط مانند شهرنشینی و ساخت و سازها در مناطق با آسیب‏پذیری بالا است. در این مطالعه با هدف ارزیابی آسیب‏پذیری انسانی، مدلی شاخص‏محور تحت عنوان مدل ارزیابی آسیب‏پذیری پاپاثوما1 توسعه داده می‏شود و در نهایت سناریو‏های مختلف آسیب‏پذیری انسانی ناشی از ...

Background and aims:Protection the hospitals against fire is very important due to presence of disable persons, lack of awareness and expensive devices and equipments in the hospitals. This study aimed to assess fire risk in the selected hospitals of Shiraz University of Medical Sciences. Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted in 8 hospitals (16 buildings) affiliated b...

زمینه و هدف: آتش سوزی یکی از خطرناکترین پدیده هایی است که خسارات جانی و مالی عمده ای را بوجود می آورد. این موضوع در بیمارستان ها بدلیل وجود افراد ناتوان، ناآگاهی افراد و همچنین وجود دستگاهها و تجهیزات گرانقیمت از اهمیتی خاص برخوردار است. این مطالعه جهت ارزیابی ریسک حریق در 8 بیمارستان (16ساختمان) منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی و کاربردی می باش...

کلان‌شهر تبریز به دلیل تنگناهای ژئومرفولوژیکی، به توسعه‌ی قطاعی و احداث و ساخت شهرک‌های اقماری در اطراف شهر روی آورده است. اغلب شهرک‌های ایجادشده به‌ویژه شهرک ارم، در مجاورت گسل فعال شمال تبریز و عوامل تهدیدکننده‌ مخاطرات طبیعی از قبیل زلزله، سیـلاب، حرکـات توده‌ای و... که شاخص‌های اساسی در مطالعه‌های مخاطرات ژئومرفولوژیکی است، قرار گرفته و عمدتاً در مناطق شیب‌دار با لیتولوژی نامقاوم متشکل از سا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود