اسامی بیماری های انگلی نشخوار کنندگان استان سمنان در برخی زبان ها و گویش های ایرانی

نویسنده

چکیده

خلاصه پرسش نامه ای در باره جنبه های مختلف آلودگی ها و بیماری های انگلی حیوانات و گویش آن ها در استان های مختلف ایران تهیه شد و در دهه هشتاد توسط سازمان دامپزشکی به اداره های دامپزشکی ارسال گردید.  از31 بیماری انگلی نشخوارکنندگان ایران 17 بیماری کرمی، 5 آلودگی ناشی از آکارین ها و 9 بیماری ناشی از تک یاخته ها می باشد. در این پژوهش، در مجموع 20 گویش در مورد 8 بیماری کرمی فاسیولیازیس، استرونژیلوزیس گوارشی و ریوی، هیداتیدوزیس، سستودیازیس، سنورزیازیس و سیستی سرکوزیازیس گاوی و گوسفندی نشخوارکنندگان کوچک استان سمنان ثبت شد همچنین  برای آلودگی انگل های خارجی شامل کنه، جرب، شپش و میاز، 14 گویش و برای 2 بیماری تک یاخته ای تیلریازیس و بابزیوزیس  3 گویش ثبت شد. در این پژوهش 46 گویش خام  گفتاری- شفاهی به نوشتاری تبدیل شد. از این گویش ها، می توان به عنوان مرجعی برای ایجاد رابطه و تفاهم بین دامپزشکان-روستائیان  در خصوص بیماری ها و همچنین زبان شناسان و پژوهشگران آینده، برای ثبت و ضبط گویش ها، استفاده کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اسامی محلی بیماری هیداتیدوزیس نشخوارکنندگان ایران در برخی زبان ها و گویش های ایرانی

خلاصه ایران سرزمینی است که هیچگاه در طی تاریخ طولا نی اش دارای یک زبان و یک فر هنگ نبوده است. با توجّه به موقعیت استرا تژیک ایران که در جایکاه حساس و بی ثبات منطقه ای در دنیا وا قع شده است،، تنوع فرهنگ ها و زبان ها علی رغم انتظارات عمومی، موجب مستحکم تر حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور شده است. مردم ایران از قوم ها و گروه هائی تشکیل شده اند، که با زبان ها، گویش ها و لهجه های مختلف که گاهی غریبه ...

متن کامل

اسامی محلی بیماری هیداتیدوزیس نشخوارکنندگان ایران در برخی زبان ها و گویش های ایرانی

خلاصه ایران سرزمینی است که هیچگاه در طی تاریخ طولا نی اش دارای یک زبان و یک فر هنگ نبوده است. با توجّه به موقعیت استرا تژیک ایران که در جایکاه حساس و بی ثبات منطقه ای در دنیا وا قع شده است،، تنوع فرهنگ ها و زبان ها علی رغم انتظارات عمومی، موجب مستحکم تر حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور شده است. مردم ایران از قوم ها و گروه هائی تشکیل شده اند، که با زبان ها، گویش ها و لهجه های مختلف که گاهی غریبه ب...

متن کامل

قالی های ایرانی و اسامی غیر ایرانی

قالی صناعتی است که در ایران از قدیم به عنوان کف پوش بیشترین مقوله کاربرد این هنر را به خود اختصاص می‌داد و تقریباً در ریشه‌یابی عمر آن اکثر محققین، آغاز فرشبافی و قدمت قدیمی‌ترین نمونه‌ها را از ایران می‌دانند. در دنیا نیز به عنوان کف‌پوش به مردم معرفی گردید و درغرب به سبب جنبه هنری اغلب به عنوان کار هنری در نظر گرفته می‌شد. از آنجا که به گفت? عموم محققین مهد این هنر در شرق می‌باشد، لذا بعد از مع...

متن کامل

فعل مجهول در زبان ها و گویش های ایرانی

فعل مجهول در ادوار تاریخ زبان فارسی شکل ها و کاربردهای مختلفی داشته است. به طور کلی از دیرباز تا امروز در زبان ها و گویش های ایرانی، شیوه های زیر را می توان در ساخت یا مفهوم فعل مجهول مشاهده کرد: الف) ریشه / مادة فعل+ پسوند مجهول ساز؛ ب) اسم مفعول (صفت مفعولی) یا مصدر+ فعل کمکی؛ ج) صیغة سوم شخص جمع فعل های متعدی معلوم بدون عامل. در زبان فارسی و گویش های ایرانی امروز، هریک از شیوه های مذکور به...

متن کامل

نظام واژه ها و اصطلاحات خویشاوندی در زبان ها و گویش های ایرانی

اصطلاحات خویشاوندی اصطلاحاتی هستند که مردم در خطاب یا در غیاب خویشاوندان در ضمن صحبت و در اشاره به آنها به کار می برند. این اصطلاحات علاوه بر اینکه شاخص مناسبی در مطالعات جامعه شناختی به حساب می آیند، به لحاظ ساختار واژگانی و معنایی نیز مورد توجه زبان شناسان می باشند. در این پژوهش اصطلاحات و واژگان خویشاوندی بیش از پنجاه گویش از سراسر ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. اکثر گویش های مورد مطالعه ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 1

صفحات  5- 9

تاریخ انتشار 2014-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022