استخراج و مدلسازی ساختمان با استفاده از تصویرسازی ابر نقاط لیدار در صفحات دوبعدی

نویسندگان

چکیده مقاله:

امروزه ارائه مدل سه بعدی از عارضه های جهان واقعی بسیار مهم و پرکاربرد است و توجه محققان در شاخه های مختلف ازجمله نقشه برداری و سیستم های اطلاعات مکانی و علاقه‌مندان به بازسازی سه بعدی ساختمان را به خود جلب کرده است. ساختمان کلیدی ترین بخش اطلاعات در یک مدل سه بعدی شهر است، ازاین‌رو استخراج و مدلسازی ساختمان ها از داده های سنجش از دور گام مهمی برای ساخت مدل رقومی یک شهر محسوب می شود. در این مقاله، روشی جدید برای بازسازی ساختمان های مناطق شهری در مجاورت با پوشش گیاهی از ابر نقاط نامنظم لیدار ارائه می شود. این روش با بهره گیری از استراتژی داده مبنا شامل دو مرحله؛ استخراج نقاط ساختمانی و مدلسازی ساختمان است. در مرحله اول نقاط پوشش گیاهی اولیه با استفاده از پالس های بازگشتی لیدار و نقاط زمینی با استفاده از روشی بخش مبنا حذف می شوند. سپس نقاط سقف ساختمان با استفاده از تصویر سازی نقاط در صفحات دو بعدی XY، XZ و YZ با کنار گذاشتن نقاط پوشش گیاهی متراکم استخراج می شوند. در مرحله دوم لایه های ارتفاعی سقف ساختمان جداسازی شده و رئوس مهم سقف هر لایه با برازش خط و سرشکنی راستای خطوط استخراج می شوند. درنهایت پس از تشکیل مدل سقف ساختمان بااتصال رئوس مهم سقف، با اضافه کردن دیوار های ساختمان مدل کامل ساختمان ایجاد می گردد. در این تحقیق تمرکز بر روی مدلسازی ساختمان های در مجاورت پوشش گیاهی است. این روش بر روی ساختمان هایی با سبک های مختلف معماری سقف و اندازه متفاوت پیاده سازی شد و بیشتر ساختمان ها با موفقیت مدلسازی شدند؛ اگرچه با افزایش پوشش گیاهی و جزئیات ساختمان از دقت مدلسازی کاسته می شود. ساختمان های بازسازی شده به‌طور متوسط با دقت 42 سانتی متر برای نقاط گوشه ساختمان مدلسازی شده اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه روشی چندعامله به منظور استخراج و قطعه‌بندی همزمان ساختمان‌ها از ابر نقاط لیدار

امروزه پردازش‌های خودکار و استخراج اشیا از سنجنده‌های هوابرد به یکی از موضوعات تحقیقاتی مهم در فتوگرامتری تبدیل شده‌ است. سیستم لیزر‌‌اسکنر هوایی که معمولا از آن به عنوان لیدار یاد می‌شود، یک تکنولوژی برتر برای اکتساب داده‌های سه‌بعدی مکانی با سرعت و چگالی بالا از سطح زمین است. یکی از مهمترین کاربردهای سیستم لیدار، تولید مدل‌های سه‌بعدی شهری است. گام اولیه و مهم برای بازسازی ساختمان‌ها به عنوان...

متن کامل

شناسایی ساختمان ها در ابر نقاط داده لیدار برمبنای بکارگیری سیستم استنتاج فازی

شناسایی ساختمان­ها از موضوعات مورد علاقه در فتوگرامتری و سنجش از دور است که می­تواند در مدل­سازی­ سه­بعدی شهر­ها مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این تحقیق، شناسایی ساختمان­ها با استفاده از ابر نقطه لیزر اسکنر هوایی (LiDAR) برمبنای بکارگیری سیستم استنتاج فازی می­باشد. در این­ راستا، حذف نویز و داده­های اشتباه همواره به عنوان یکی از چالش­های استفاده از ابر نقطه داده لیدار مطرح می­باشد. لذا، در روش...

متن کامل

استخراج و بازسازی سه بعدی عارضه ساختمان با استفاده از داده‌های اپتیکی و لیدار

در این مقاله روشی جهت آشکارسازی ساختمان‌ها و بازسازی مدل سه بعدی آن‌ها از طریق تصویر هوایی و داده‌های لیدار ارائه شده است. این پژوهش شامل سه مرحله کلی آشکارسازی ساختمان‌ها، بازسازی مرز دو بعدی ساختمان‌ها و بازسازی مدل سه ‌بعدی ساختمان‌ها می‌باشد. در مرحله آشکارسازی ساختمان‌ها، عوارض غیرزمینی (درختان و ساختمان‌ها) از روی داده‌های لیدار استخراج می‌شوند و سپس جهت تفکیک ساختمان‌ها از درختان، طبقه‌ب...

متن کامل

استخراج و بازسازی سه بعدی عارضه ساختمان با استفاده از داده های اپتیکی و لیدار

در این مقاله روشی جهت آشکارسازی ساختمان ها و بازسازی مدل سه بعدی آن ها از طریق تصویر هوایی و داده های لیدار ارائه شده است. این پژوهش شامل سه مرحله کلی آشکارسازی ساختمان ها، بازسازی مرز دو بعدی ساختمان ها و بازسازی مدل سه بعدی ساختمان ها می باشد. در مرحله آشکارسازی ساختمان ها، عوارض غیرزمینی (درختان و ساختمان ها) از روی داده های لیدار استخراج می شوند و سپس جهت تفکیک ساختمان ها از درختان، طبقه بن...

متن کامل

بخش‌بندی ساختمان‌های چند وجهی با استفاده از الگوریتم انتقال میانگین بر مبنای ابر نقطه لیدار

در بسیاری از کاربردهایی که از ابر نقطه لیدار استفاده می‌شود، بخش بندی یک مرحله پیش پردازش است که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و دقت انجام این مرحله تاثیر به سزایی در نتیجه نهایی هدف مورد نظر دارد. یکی از مهمترین کاربردها، بازسازی مدل سه بعدی ساختمان است که در ابتدا باید صفحات مختلف سقف استخراج شوند. در این مقاله برای بخش بندی ابر نقطه لیدار و استخراج صفحات مختلف سقف از الگوریتم خوشه بندی...

متن کامل

بازسازی مدل ساختمان بر مبنای تلفیق ابر نقطه لیدار و تصویر هوایی

امروزه مدل‌های سه بعدی شهری به عنوان یکی از بنیادی‌ترین اطلاعات مورد نیاز در بسیاری از کاربردهای مهندسی نظیر مدیریت شهری، مدیریت و طراحی جاده‌ها و بزرگراه‌ها و عملیات امداد می‌باشند. در این راستا تلاش گسترده‌ای در راستای بهینه سازی در روند تولید اطلاعات از سطح زمین و پردازش آن‌ها انجام پذیرفته است. در این تحقیق برای بازسازی مدل ساختمان یک روش بر مبنای تلفیق اطلاعات ابر نقطه لیدار و تصویر ارائ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 3

صفحات  139- 150

تاریخ انتشار 2018-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023