استفاده از روش تزریق در آب‌بندی سازه‌های انحراف سد خاکی مطالعه موردی کالورت سد خاکی برنجستانک

نویسندگان

  • ابوالفضل شمسائی
  • سینا فرد مرادی نیا
چکیده

عملیات تزریق تحت فشار عبارت از تزریق تحت فشار یک مایع یا محلول به داخل خلل و فرج یک توده خاک یا سنگ و یا حفره موجود بین این توده‌ها و سازه‌های ساخته شده می‌باشد. ملات تزریق شده باید در داخل حفره‌ها یک ماده جامد و یا ژل مانند تشکیل دهد و یا اینکه عملیات تزریق باعث ته نشین شدن مواد جامد معلق در این حفره‌ها گردد. هدف اولیه تزریق تحت فشار توده‌های خاکی و یا سنگی این است که بتوان با این روش، مقاومت و دوام این توده‌ها را افزایش داده و یا به عبارت دیگر از نفوذپذیری آنها کاست. در این مقاله روش بهینه تزریق تحت فشار در بهسازی مناطقی که از نظر تحت‌الارضی در شرایط خوبی قرار ندارند ارائه شده و برای جلوگیری از مشکلات تحت‌الارضی در این قبیل مناطق دستورالعمل‌های لازم ذکر گردیده است. در این تحقیق روش تزریق سازه انحراف در سد خاکی که برنجستانک (کالورت) مشخص و مشخصات آن تعیین شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استفاده از روش تزریق در آب بندی سازه های انحراف سد خاکی مطالعه موردی کالورت سد خاکی برنجستانک

عملیات تزریق تحت فشار عبارت از تزریق تحت فشار یک مایع یا محلول به داخل خلل و فرج یک توده خاک یا سنگ و یا حفره موجود بین این توده ها و سازه های ساخته شده می باشد. ملات تزریق شده باید در داخل حفره ها یک ماده جامد و یا ژل مانند تشکیل دهد و یا اینکه عملیات تزریق باعث ته نشین شدن مواد جامد معلق در این حفره ها گردد. هدف اولیه تزریق تحت فشار توده های خاکی و یا سنگی این است که بتوان با این روش، مقاومت ...

متن کامل

مقایسه روش های عددی و تحلیلی در تحلیل دینامیکی سدهای خاکی(مطالعه موردی: سد خاکی بالارود)

     با توجه به توسعة مدل­های رفتاری و روش­های عددی پیشرفته و دقت آنها، مقایسه ای بین نتایج روش­های تحلیلی و عددی تحلیل دینامیکی سدهای خاکی ضروری به­نظر می رسد. ابتدا نتایج روش­های سید – مکدیسی، سارما و سارما – آمبراسیس برای یک مدل همگن با نتایج تحلیل دینامیکی ترکیب QUAKE/W و  SLOPE/W  در دو حالت الاستیک خطی و معادل خطی مقایسه شده است. همچنین برنامه خاصی برای محاسبه تغییر شکل­ها بر اساس روش انت...

متن کامل

شبیه‌سازی نشت در بدنه‌ سد خاکی با استفاده از روش عددی بدون شبکه المان طبیعی، مطالعه موردی: سد درودزن

فرسایش داخلی و تراوش در سدهای خاکی یکی از عوامل اصلی شکست سد­­­ بوده و بررسی آن از مسائل مهم در پایش و مراقبت از سد می­باشد؛ ازجمله راهکارهای مؤثر در این زمینه، مدل­سازی عددی تراوش در بدنه سد و مشخص کردن بالاترین خط نشت (فریاتیک) است. به این منظور در تحقیق حاضر از روش بدون شبکه المان طبیعی (NEM) با درون­یاب سیبسون برای مدل­سازی نشت در بدنه سد خاکی درودزن استفاده شد. در ابتدا به‌منظور صحت­سنجی د...

متن کامل

شبیه سازی نشت در بدنه سد خاکی با استفاده از روش عددی بدون شبکه المان طبیعی، مطالعه موردی: سد درودزن

فرسایش داخلی و تراوش در سدهای خاکی یکی از عوامل اصلی شکست سد­­­ بوده و بررسی آن از مسائل مهم در پایش و مراقبت از سد می­باشد؛ ازجمله راهکارهای مؤثر در این زمینه، مدل­سازی عددی تراوش در بدنه سد و مشخص کردن بالاترین خط نشت (فریاتیک) است. به این منظور در تحقیق حاضر از روش بدون شبکه المان طبیعی (nem) با درون­یاب سیبسون برای مدل­سازی نشت در بدنه سد خاکی درودزن استفاده شد. در ابتدا به منظور صحت­سنجی د...

متن کامل

ارزیابی تراوش در سدهای خاکی با استفاده از اندازه گیری دما– مطالعه موردی: سد خاکی شمیل واقع در استان هرمزگان خاکی

فرسایش داخلی یکی از عوامل اصلی شکست سدهای خاکی می باشد که به سبب شسته شدن ذراتریز خاک بوجود آمده و باعث ایجاد تراوش متمرکز در قسمت هایی از سد می شود. به همین دلیل، وجودسیستم بررسی تراوش جهت مراقبت و نظارت بر سد ضروری می باشد. بیشتر سیستم های ارزیابیتراوش موجود، قادر به تشخیص تغییرات کوچک در تراوش نمی باشند. اندازه گیری دما یکی از روشهای جدید ارزیابی تراوش در سدهای خاکی می باشد که این روش برخلاف...

متن کامل

ارائه روش المان محدود توسعه یافته برای مدل‌سازی پیوسته تغییرشکل سازه‌ها مطالعه موردی: سد خاکی کرخه

در این مقاله یک روش جدید کارآمد برای مدلسازی تغییرشکل سازهها بر اساس روش المان محدود روی رویه سازه با درنظر گرفتن شرط پیوستگی تغییرشکل بین المانها ارائه میشود. به عبارت دیگر روش المان محدود توسعه یافته مطرح شده با بکارگیری شرطهای پیوستگی بین المانی به حل عددی معادلات دیفرانسیل مدل تغییرشکل میپردازد. همچنین این روش امکان ادغام دادههای کنترلی سازه حاصل از سنسورهای مختلف ابزار دقیق ژئوتکنیکی و ژئو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 5

صفحات  21- 27

تاریخ انتشار 2007-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021