استفاده از کنار قدامی استخوان هیپ در تعیین جنسیت

چکیده

Sex determination is the first step in identification of dead body and hip bone or its components are reliable in sex discrimination. The present study was done to determine the applicability of some osteometric parameters of human hip bone in sex identification. Sixteen different variables for the anterior border of 50 human hip bones from a skeletal collection were studied. Statistically significant difference were detected between means in relation to sex for four variables, including: distance from the anterior superior iliac spine to the pubic tubercle, distance from the anterior inferior iliac spine to the iliopubic eminence, distance from the anterior inferior iliac spine to the pubic tubercle and length of the notch between the anterior inferior iliac spine and the iliopubic eminence. These variables could be used for sex determination of the unknown human hip bones.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سابقه و هدف: شکستگی های استخوان هیپ از شایعترین شکستگی های ارتوپدی بویژه در افراد با سنین بالا می باشند. با توجه به افزایش تعداد افراد سالمند در جامعه ایرانی و احتمال بالای وقوع شکستگی هیپ در سالخوردگان و نیاز به اطلاع دقیق از پیش آگهی این بیماری، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان مرگ و میر در سال اول بعد از شکستگی هیپ انجام شده است.مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی تمام بیماران بالاتر از 65 س...

تودههای‌ بدخیم ‌جدار قفسه ‌سینه ‌بیشتر از نوع ‌ثانویه ‌هستند و ‌انواع اولیه آن شیوع کمی ‌دارند و %2 کل تودههای بدخیم بدن را تشکیل میدهند. پس از برداشتن توده بدخیم قفسه سینه که باید با حاشیه چهار سانتی‌متر از بافت اطراف همراه باشد، ترمیم و بازسازی جدار قفسه سینه اهمیت زیادی دارد و هر چه توده قفسه سینه بزرگ‌تر باشد، بازسازی مشکل‌تر می‌شود. در این گزارش بیماری معرفی میشود که توده کندروسارکوم استـر...

زمینه و هدف: تعیین زودرس جنسیت جنین برای والدینی که دچار بیماری های ژنتیکی هستند می تواند اخطار زودرسی برای آنها فراهم آورد. علاوه بر این، تست های تهاجمی قبل از 12 هفته از حاملگی جهت شناسایی ناهنجاری های ژنتیکی بر اساس جنسیت انجام می شوند. بنابراین هدف از طراحی این مطالعه بررسی وجود هر گونه ارتباط بین موقعیت جفت و جنسیت جنین در هفته های 11 الی 6+ 13 از حاملگی (زمان غربال گری سندرم داون) بود. رو...

مقدمه: پوکی استخوان معضل شناخته شده‌ی بهداشت عمومی است که با توجه به بالا رفتن سن متوسط جامعه اهمیت آن روز به روز بیشتر می‌شود و زنان مهم‌ترین جمعیت در معرض خطر هستند. با توجه به متفاوت بودن عوامل خطرساز و شدت اثر آن‌ها در جوامع مختلف، این مطالعه عوامل خطرساز مرتبط با این بیماری را در زنان ایرانی ارجاع شده به مرکز سنجش پوکی استخوان بیمارستان چمران در سال 1386 بررسی نموده و بر اساس آن فرمول ریاض...

تودههای بدخیم جدار قفسه سینه بیشتر از نوع ثانویه هستند و انواع اولیه آن شیوع کمی دارند و %2 کل تودههای بدخیم بدن را تشکیل میدهند. پس از برداشتن توده بدخیم قفسه سینه که باید با حاشیه چهار سانتی متر از بافت اطراف همراه باشد، ترمیم و بازسازی جدار قفسه سینه اهمیت زیادی دارد و هر چه توده قفسه سینه بزرگ تر باشد، بازسازی مشکل تر می شود. در این گزارش بیماری معرفی میشود که توده کندروسارکوم استـرنوم داشت...

مقدمه: دیسپلازی هیپ یکی از دلایل تغییرات دژنراتیو زودهنگام هیپ است. در مطالعات قبلی مقادیر مختلفی برای شیوع این مشکل درافراد نرمال در کشورهای مختلف دنیا گزارش شده است. ما در این مطالعه به بررسی شیوع دیسپلازی هیپ در جامعه نرمال ایرانی و اندازه گیری پارامترهای مختلف مورفولوژی استابولوم پرداختیم. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، 586 هیپ متعلق به 293 فرد نرمال از نظر مفاصل هیپ بررسی شدند. در رادیوگرا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود