× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اطلاعاتی در مورد وجود شیستوزومابوویس در ایران

نویسنده

  • ارفع, فریدون

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

سه گونه از جنس Tuberculina شامل T. maxima، T. sbrozzii و T. persicina از ایران گزارش می‌شوند. اطلاعاتی در مورد پراکنش و آرایه‌های زنگ میزبان این قارچ‌های هیپرپارازیت ارایه شده و ویژگی‌های مورفولوژیک هر گونه به صورت مصور شرح داده می‌شود. کلید شناسایی برای تفکیک گونه‌های فوق ارایه می‌گردد.

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

سه گونه از جنس tuberculina شامل t. maxima، t. sbrozzii و t. persicina از ایران گزارش می شوند. اطلاعاتی در مورد پراکنش و آرایه های زنگ میزبان این قارچ های هیپرپارازیت ارایه شده و ویژگی های مورفولوژیک هر گونه به صورت مصور شرح داده می شود. کلید شناسایی برای تفکیک گونه های فوق ارایه می گردد.