× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

افزایش سلول هایNK خون محیطی و ارتباط آن با سقط مکرر

نویسندگان

  • زنگنه, فاطمه
  • کریمی پور, آیه

چکیده

Introduction & Objective: Undoubtedly reproduction as a means of human survival and recurrent spontaneous abortion being the most prevalent complication of pregnancy with a three percent outbreak and an influential problem on human life have always been the subject of interest among researchers. Different factors are involved in recurrent spontaneous abortion among which immunological disorders are considered the most important ones . Immune cells in uterine endometrium specially natural killer (NK) cells at the menstrual cycle and during pregnancy change considerably indicating their important role in reproductive cycle. The aim of the present study was to investigate and compare NK cells in the peripheral blood of nonpregnant women with recurrent abortion, and non pregnant women with normal pregnancy on the basis of flow cytometry development technology and availability of monoclonal antibodies. Materials & Methods: In a case-control study 30 samples of peripheral blood from nonpregnant women that had three or more consecutive spontaneous abortion with no other medical problems and anatomical disorders (patient group) were obtained. 30 samples of peripheral blood from normal nonpregnant women (control group) were also obtained. All blood samples, after lysis of red blood cells, were stained with two type of monoclonal antibodies anti CD16 and anti CD56 (NK cell specific markers) and then analyzed by flow cytometry. The data from the two groups were compared using t test. Results: NK cells significantly increased in women with recurrent abortion compared with normal nonpregnant women indicating significant differences in the mean average of CD56+CD16+ population between the patient group and control group (P =0.026). The mean average of two CD56+ and CD16+ populations significantly increased in the patient group in comparison with the control group (P<0.05). Conclusion: The increase of NK cells in peripheral blood followed by cytotoxicity function of the cells, particularly in relation to emberyo trophobast cells at the pregnancy cycle, can contribute to the recurrent abortion etiology. More investigations including studying the function of these cells, secretory cytokines and their receptors in recurrent abortion, and other disorders of reproductive system such as infertility, endometriosis, preeclampcia are suggested.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه و هدف: بدون شک تولید مثل و باروری به عنوان اصل بقاء بشر همیشه ازمهمترین موضوعات بوده است و سقط خودبخودی مکرربعنوان شایع‎ترین عارضه حاملگی با شیوع 3 درصد به عنوان مشکل تاثیرگذار در زندگی بشری، بخش مهمی از طبابت و تحقیق در جامعه پزشکی را به خود اختصاص داده است .فاکتورها و عوامل مختلفی در سقط نقش دارند. با این وجود مهمترین عامل از دست دادن جنین ، اختلالات ایمنی محسوب می‎شود. گزارشات جدید نشا...

مقدمه: به نظر می رسد سلول های موثر و مرتبط با سقط جنین مکرر شامل دو گروه لنفوسیت های t و سلول های کشنده طبیعی(nk) باشند. ما در این مطالعه به بررسی درصد و تعداد مطلق سلول های کشنده طبیعی +cd16+/56 و سلول های c‏d16+/56+bright و cd16+/56+dim موجود در خون محیطی پرداخته، همچنین با بررسی مارکرهای cd69/cd56، درصد و تعداد مطلق سلول های کشنده طبیعی فعال شده در خون محیطی بیماران مبتلا به سقط جنین مکررو ز...

Introduction: Immunological processes are most important in recurrent spontaneous abortion(RSA). According to studies T lymphocytes and natural killer cells(NK cells) are two effective cell groups in RSA. The aim of this study was to investigate the percentage and absolute number of natural killer(NK) cells in women with RSA with unknown etiology. Methods: 24 Women with a history of recurrent ...

زمینه: HLA-G دارای یک نقش کلیدی مهم در لانه ­گزینی جنین و ایجاد تحمل ایمنولوژی در دوران بارداری است. HLA-G در سطح سلول های تروفوبلاست که به درون لایه دسیدوای رحمی نفوذ می ­کند بیان می شود و به ­عنوان یک عامل ایجادکننده تحمل مادری جنینی معرفی شده است. هدف: این مطالعه به منظور بررسی ارتباط پلی ­مورفیسم HLA-G*0105N با سقط مکرر در زنان دارای سابقه سقط مکرر انجام شد. مواد و روش ­ها: این مطالعه مورد-...

Introduction: Undoubtedly, reproduction is a necessity for survival and successful pregnancy is an immunological paradox. In the present study, we investigated the proportional changes of CD4+CD25bright T cells, CD4+CD25dim T cells in peripheral blood in unexplained recurrent spontaneous abortions (URSA) and compared it with normal pregnant women by antibody monoclonal method. Methods: The st...

مقدمه: سقط مکرر به ختم بارداری بیش از دو بار اطلاق می‌شود. عوامل متعددی در ایجاد سقط مکرر دخیل هستند، وجود اختلال در عملکرد سیستم ایمنی منجر به دفع جنین می‌شود. آنزیم پروتئین تیروزین فسفاتاز بافت لنفاوی (Lyp) که توسط ژن PTPN22 کد می‌شود، نقش حیاتی در تنظیم و تعادل پاسخ‌های ایمنی دارد؛ به‌تازگی پلی‌مورفیسم rs2488457که در ناحیه پروموتر این ژن قراردارد کشف شده ‌است، محتمل است این پلی‌مورفیسم با تغ...