اقتصاد مقاومتی به مثابه یکی از مولفه‏های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم

نویسندگان

  • مهری توتونچیان دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده

اقتصاد مقاومتی به عنوان ایده­ای سوی حضرت آیت­الله خامنه­ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده است  که نقش بسیار مهمی در تدوین الگوی اقتصادی نظام اسلامی در شرایط مختلف از جمله شرایط تحریم ایفا می­کند. از این منظر، توجه به مؤلفه‏های اصلی اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان راهکاری برای رفع مشکلات داخلی تلقی شود و علاوه بر آن، زمینه­ساز تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگوی مطلوب برای نظام­های سیاسی منطقه و مسلمانان جهان باشد. حال دغدغه اصلی پژوهش حاضر، پاسخگویی به این سؤال است که: اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی اقتصادی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی در چه صورتی می‌تواند به عنوان دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد؟ مهم‏ترین یافته­های پژوهش حاضر این است که اقتصاد اسلامی با مدنظر قرار دادن سبک زندگی اسلامی-ایرانی، توجه به توان داخلی ملت­ها در برابر شرایط تحریم، نفی وابستگی و همچنین اقتصاد عدالت­محور می­تواند  بخشی از دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز تلقی شود. بدین ترتیب، شاخصه­های اقتصاد مقاومتی در صورت تحقق می­توانند جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک مدل و الگو مطرح سازند و نفوذ و اعتبار بین­المللی و منطقه­ای جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک نظام سیاسی مستقل در شرایط تحریم نیز افزایش دهند. با توجه به رویکرد مقاله، روش توصیفی-تحلیلی و جمع­آوری اطلاعات از اسناد، کتب، مقالات و سخنرانی­های رهبری معظم انقلاب اسلامی به عنوان روش پژوهش انتخاب شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل عملکرد دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه در شرایط تحریم اقتصادی

هدف از پژوهش حاضر تحلیل عملکرد دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه در شرایط تحریم اقتصادی است. دیپلماسی فرهنگی در روابط بین‌المللی معاصر یکی از ابزارهای مؤثر در حمایت از اهداف ملی و سیاست خارجی کشورها و تأثیر بر افکار عمومی و دولت­های سایر کشورها می­باشد. اتخاذ دیپلماسی فرهنگی توسط ایران و کشورهای خاورمیانه و انجام فعالیت­های فرهنگی به منظور حفظ و توسعه روابط فیم...

متن کامل

دیپلماسی شبکه‌ای به مثابه دیپلماسی آینده: نقش تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ای در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران

این مقاله تلاش دارد نقش دیپلماسی شبکه‌ای را به‌عنوان مدلی برای دیپلماسی در جهان آینده مورد بررسی قرار دهد. دیپلماسی شبکه‌ای مبتنی بر تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ای و به‌طور مشخص‌تر شبکه‌های اجتماعی به‌نظر می‌رسد نقش اساسی و محوری در عرصه دیپلماسی جهان آینده  خواهند داشت و تعیین جایگاه و تبیین آن الگویی برای بهره‌گیری دستگاه‌های دیپلماسی از این مدل و رسانه‌های اجتماعی را ارائه می‌دهد. آنچه که امروزه...

متن کامل

نظام احسن به مثابه یکی از مبانی اقتصاد اسلامی

مقاله پیش رو در صدد پاسخ به این پرسش است که چگونه می‌توان نظام احسن را به عنوان یکی از مبانی جهان‌شناسی اقتصاد اسلامی معرفی کرد. فرضیه‌ای که مقاله در پی اثبات آن می‌باشد این است که نظام احسن که در فلسفه و کلام اسلامی مطرح است و با رویکرد قرآنی بیان می‌شود، می‌تواند به عنوان یکی از مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی اخذ شده و در نظریه‌پردازی‌های اقتصاد اسلامی به عنوان یک پیش‌فرض نقش‌آفرینی کند. ...

متن کامل

مؤلّفه‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران دارای مؤلفه‌های فرهنگی غنی و ارزشمندی است که متأثر از آموزه‌های متعالی اسلام و به‌ویژه مکتب اهل بیت^ است؛ به این خاطر می‌تواند دیپلماسی فرهنگی فعال‌تری از خود نشان دهد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجد و حامل چه مؤلفه‌هایی است؟ و کدام‌یک از مؤلفه‌ها از اهمیت بالاتری برخوردار است؟ فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه مؤلفه‌های ارزشی ـ بینشی، ...

متن کامل

مؤلفه‌های کلیدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هدف اصلی این مقاله رتبه بندی مؤلفه‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی و دستیابی به عناصر کلیدی آن است. از این رو در پاسخ به این پرسش اصلی که «مؤلفه‌های کلیدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چیست؟» در یک فرآیند روشی آمیخته کمی و کیفی، براساس مطالعات اکتشافی و بررسی پژوهش‌های صورت گرفته 70 مؤلفه مؤثر از مجموعه مؤلفه‌های دیپلماسی فرهنگی با روش دلفی شناسایی و بررسی می‌شود. با کمک خبرگان و متخصصی...

متن کامل

مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله، به مفهوم و عملکرد دیپلماسی فرهنگی به‌منظور ارائه مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. دیپلماسی فرهنگی که توسط دولت‌ها هدایت می‌شود، با استفاده از ابزار و ظرفیت‌های فرهنگی، به‌عنوان پشتیبان اهداف سیاست خارجی و اهداف دیپلماسی محسوب می‌شود. روش تحقیق، روش ترکیبی است و از ابزار مختلف همچون منابع مکتوب، سایت‌های رسمی و معتبر، مصاحبه‌های عمقی و پرسشنامه استفاده شده ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 11

صفحات  33- 54

تاریخ انتشار 2020-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021