امکان ساخته عایق های آکوستیکی دو لایه از نخل خرما

نویسندگان

چکیده

سابقه تحقیق: قابلیت بافت های نرم گیاهی در بدام انداختن امواج نا خواسته (نوفه)، تمایل به جایگزینی منابع لیگنوسلولزی با عایق های ساخته شده از الیاف معدنی افزایش داده است. در کاربرد مواد لیگنوسلولزی، فاکتورهایی همچون ساختار متخلخل، فراوانی نسبی، تجدید پذیری و نداشتن خطر برای سلامتی موجودات زنده (برخلاف الیاف حاصل از پشم‌شیشه) بسیار اهمیت دارند. کمبود ماده اولیه در ایران برای تامین مواد مورد نیاز بخش صنعت، توجه را به منابع لیگنوسلولزی جدید در بخش هایی از ایران معطوف کرده است. از این رو در مطالعه حاضر، امکان استفاده از نخل خرما (Phoenix dactylifera) به عنوان یک ماده گیاهی فراوان در جنوب ایران، جهت کنترل و کاهش آلودگی صوتی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: از دو درخت نخل با قطرتقریبی 40 سانتی متر و از ارتفاع برابر سینه هرکدام یک دیسک با ضخامت 12 سانتی متر برش و سپس در دو جهت عمود بر هم و در فاصله بین مغز تا پوست، نمونه های مکعبی با ابعاد 2×12×12 سانتی متر برش داده شد. پس از برش نهایی، نمونه ها در نایلون قرار گرفته و تا زمان انجام آزمون در فریزر نگهداری شدند. قبل از انجام آزمون، مقطع نمونه ها با چسپ اپوکسی پوشانده و با یک برنامه ملایم چوب خشک کنی به رطوبت تعادل رسانده شدند. از هرکدام دیسک های آزمونی دایره ای شکل با قطر10 و 3 سانتیمتر تهیه گردید. نمونه ها به مدت دو هفته در فضای آزمایشگاه در رطوبت 65 درصد و دمای 20 درجه متعادل سازی شدند. هر دیسک با روکش های مقوایی با وزن پایه 130، 300 . 500 (gr/cm2) که از الیاف سطح تنه (کورتکس) و الیاف برگ نخل تهیه شده بود پوشانده شده و سپس با استفاده از لوله امواج ساکن، ضریب تضعیف موج در فاصله 125 تا 8000 هرتز اندازه گیری گردید. یافته ها: نتایج نشان داد، که عایق های ساخته شده از نخل خرما قابلیت جذب صوت بالایی داشته و این قابلیت با استفاده از روکش مقوایی ساخته شده از الیاف تنه بهبود یافت. در فرکانس 2000 هرتز یک افت شدید در میزان جذب صوت مشاهده شد که برای جبران آن روکش مقوایی ساخته شده از الیاف سطح تنه با وزن پایه 130 (gr/cm2) و برای الیاف برگ، روکش مقوایی سنگین تر با زون پایه 500 (gr/cm2) مناسب بودند. نتیجه گیری: میرایی بالای امواج در ساختار چوب نخل مربوطه به سختار ویژه آناتومی آن است. وجود دستجات آوندی در یک بافت نرم پارانشیمی، از چوب نخل یک عایق بسیار مناسب ساخته و استفاده از یک روکش مقوای ساخته شده از الیاف بخش های مختلف نخل، این قابلیت را در دامنه گسترده ای از فرکانس ها افزایش می دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از ضایعات نخل خرما

بهمنظور دست یابی به شرایط بهینه ساخت تخته خرده چوب از ضایعات نخل مناطق مختلف کشورسه متغیر به قرار زیر انتخاب گردید که شامل: 1- درصد رطوبت در زمان خرد کردن و پوشال کردن، سه حالت 2- میزان مصرف هاردنر 1، 2 و 3 درصد بر مبنای وزن خشک چسب 3- زمان پرس 5، 6 و 7 دقیقه که کلا 27 ترکیب شرایط ساخت به دست آمد و از هر تیمار 4 تخته ساخته شد. نتایج نشان داد که رطوبت ضایعات در زمان خرد کردن و پوشال کردن بر ویژگ...

متن کامل

کیفیت سنجی چوب نخل خرما در فاصله بین پوست تا مغز گرده بینه به روش آکوستیکی

این تحقیق بدنبال آن بود تا با تهیه نمونه های مکعبی در فاصله بین مغز تا پوست گرده بینه نخل خرما (Phoenix dactylifera) تغییرات شعاعی خواص آکوستیکی و مکانیکی را مورد مطالعه قرار دهد. لذا فاصله بین مغز تا پوست با فواصل 3 سانتی متری به پنج حلقه فرضی تبدیل و از هر حلقه نمونه هایی با ابعادcm3 35×2×2 (طولی × مماسی × شعاعی ) تهیه شد. برای ارزیابی دینامیکی از ارتعاش خمشی تیر دو سر آزاد و برای بررسی ویژگی...

متن کامل

بررسی امکان انتقال ژن به نخل خرما (phoenix dactylifera l)

نخل خرما دارای اهمیت اقتصادی ویژه ای در ایران و سایر نقاط خشک جهان می باشد. برخی از ارقام نخل خرما در نقاط بخصوصی به یکسری شرایط نامطلوب حساسیت نشان دادند. لذا جهت مقابله با این چالش ، داشتن روش انتقال ژن موثر برای حصول به ارقام جدید با خصوصیات مطلوب تولید خرما مهمترین مسئله پیش روی ما می باشد. برای دستیابی به این هدف ، یک پروتوکل موثر و بهینه ای جهت انتقال ژن به نخل خرما از طریق بمباران ذره ای...

مقایسه پارامترهای سفتی دو نوع نخل خرما به روش غیر مخرب

هدف از انجام این تحقیق محاسبه و مقایسه مدول الاستیسیته و گسیختگی دو نوع نخل خرما (Phoenix dactylifera) (با نام محلی خاصی و حاج محمدی) موجود در استان خوزستان به روش استاتیک و دینامیک بود. برای ارزیابی استاتیکی از آزمون خمش استاتیک و برای روش غیر مخرب از تکنیک ارتعاش خمشی تیر دو سر آزاد استفاده شد. به منظور کاهش اختلاف مقادیر استاتیک و دینامیک، مدول الاستیسیته استاتیک دو نوع نخل با عدم تاثیر تغیی...

متن کامل

بررسی اثرات مقادیر مختلف آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم نخل خرما

با توجه به محدودیت منابع آب، استفاده از روش­های آبیاری تحت فشار با هدف افزایش بهره­برداری بهینه از منابع آب امری اجتناب ناپذیر است. این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان طی دو سال زراعی (1394-1392) در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی به صورت کرت­های یک بار خرد شده با سه تکرار اجرا گردید. مقدار آب مصرفی در روش آبیاری قطره­ای زیرسطحی در سه ســطح 75، 100 و 125 درصد نیازآبی در کرت­های اصل...

متن کامل

بررسی امکان استفاده از سازه ساخته شده از شاخه های درخت نخل به عنوان اسکان موقت در هنگام وقوع سوانح طبیعی در بلوچستان

زمینه و هدف: اسکان در فضای امن و مطلوب یکی از نیازهای اولیه انسان امروز می­باشد. پس از هر سانحه با خسارات و صدماتی که به زیستگاه­ های دائمی وارد می ­آید مردم سرپناه و مسکن خود را از دست میدهند و از آنجا که ساخت مسکن دائم برای بازماندگان، نیاز به صرف وقت و هزینه زیادی دارد و در مدت زمان محدود و کوتاه مقدور نمی­باشد، بحث اسکان موقت مطرح شده و جایگاه خاصی می­ یابد. استفاده از شاخه­ های درخت نخل در...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 24  شماره 3

صفحات  157- 170

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021