انتخاب برخط سبد سرمایه‌گذاری به‌کمک الگوریتم‌های تبعیت از بازنده

نویسندگان

  • امیرعباس نجفی دانشیار، گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
  • جواد ولیدی کارشناس ارشد، گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
  • علیرضا ولیدی کارشناس ارشد، گروه مهندسی مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
چکیده

هدف: امروزه در بازارهای مالی، حجم و سرعت معاملات افزایش چشمگیری یافته است و با تحلیل‌های سنتی، به‌سختی می‌توان هم‌گام با تغییرات بازار پیش رفت. در کنار کارایی روش‌های سنتی، سرعت کم این رویکردها را می‌توان مهم‌ترین کاستی آنها دانست؛ چرا که نمی‌توانند سرعت در معامله را برآورده کنند. برای رفع این کاستی، تکنیک‌های دادوستد الگوریتمی ارائه شده‌اند که در این میان، انتخاب برخط سبد سرمایه‌گذاری، بسیار با اهمیت است. هدف این پژوهش، ارائه الگوریتمی برای انتخاب سبد سرمایه‌گذاری است که به کسب بیشترین بازدهی تعدیل‌شده به ریسک منجر شود و سرعت را در انتخاب سبد سرمایه‌گذاری افزایش دهد. روش: در پژوهش پیش رو، الگوریتمی ارائه شده است که از اصل بازگشت به میانگین چند دوره‌ای که مبنای الگوریتم‌های تبعیت از بازنده است، استفاده می‌کند. در این الگوریتم، خبرگان (خبره‎) مختلف، بردار نسبت قیمتی دوره آتی را پیش‌بینی می‌کنند، سپس، به‌کمک یکی از الگوریتم‌های نظریه پیش‌بینی با نظر خبرگان، وزن‌های تخصیصی به هریک از خبرگان تعیین می‌شود. سپس از یک تکنیک یادگیری برای بهینه‌سازی پرتفو استفاده می‌شود تا پرتفو دوره آتی مشخص شود. یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، الگوریتم‌های ارائه‌شده، در مقایسه با سایر الگوریتم‌های موجود در ادبیات، بر اساس سنجه‌های بازدهی و بازدهی تعدیل‌شده به ریسک عملکرد برتری دارند. نتیجه‌گیری: استفاده از بازگشت به میانگین چند دوره‌ای، بهتر می‌تواند مفهوم بازگشت به میانگین را منعکس کند. علاوه بر این، بهره‌مندی از خبرگان مختلف، دقت پیش‌بینی‌ها را افزایش داده و در نتیجه پرتفوهای بهتری پیشنهاد می‌شود. از سوی دیگر، بهره‌گیری از سیستم وزن‌دهی خبرگان، سبب استوار شدن مدل می‌شود؛ زیرا از وزن خبرگان با پیش‌بینی‌های ضعیف می‌کاهد و در مقابل، به وزن سایر خبرگان می‌افزاید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی از صندوقهای سرمایهگذاری سهام

Abstract The present study aims at determining a proper decision making model for investment. In this regard, the effective criteria for evaluating the performance of mutual funds are extracted through reviewing research literature. Afterwards, the importance of each criterion (sharp, trainer, Jensen, Sortino) will be assessed through using the Shannon entropy. The study sample includes eight ...

متن کامل

ارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی از صندوقهای سرمایهگذاری سهام

چکیده تحقیق حاضر به دنبال تعیین مدل مناسب تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. در این راستا ابتدا معیارهای مؤثر جهت ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با مرور ادبیات تحقیق استخراج شده است. سپس اهمیت هریک از معیارها (شارپ، ترینر، جنسن و سورتینو) با استفاده از روش آنتروپی شانون مورد سنجش قرار گرفته است. در این تحقیق جهت رتبه بندی نمونه مورد بررسی که شامل هشت صندوق سرمایه گذاری مشترک است و ب...

متن کامل

انتخاب سبد سرمایه ریسکی با استفاده از شبکه های عصبی

هدف اصلی این تحقیق دستیابی به یک سبد سرمایه مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر است. در این تحقیق مدل مارکوتیز در تئوری سبد سرمایه به عنوان مدل مقایسه‌ای استفاده شده است و مدل شبکه عصبی با آن مقایسه شده است. الگوی یادگیری شبکه عصبی، الگوی «پس انتشار خطا» می‌باشد. سبد انتخابی شامل بیست سهم از بازار بورس اوراق بهادار تهران است که برای یک دوره سیزده ماهه مورد مطالعه قرار گرفته است. در هر دو مدل ...

متن کامل

انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه‌سازی استوار

مقالۀ حاضر به انتخاب سبد پرتفوی با استفاده از بهینه‌سازی استوار پرداخته است. از آنجا که پارامترهای مسئلۀ انتخاب سبد سهام، یعنی قیمت سهم، سود تقسیمی، بازده و... هر سهم را به‎دلیل نوسان‎های بازار و قیمت‎ها نمی‌توان ثابت در نظر گرفت، باید از روشی بهره برد که عدم قطعیت داده‎ها لحاظ شود. بهینه‎سازی استوار راه‎حلی عملی برای مسائلی به‎شمار می‎رود که در آنها مقدار و توزیع پارامترها نامعلوم است. روش‌های...

متن کامل

انتخاب سبد سهام بااستفاده از بهینه‌سازی گروه ذره‌ها

در این نوشتار الگوریتمی ترکیبی بر مبنای روش «بهینه‌سازی گروه ذره‌ها» برای حل مدل توسعه یافته‌ی میانگینـواریانسِ انتخاب سبد سهام ارائه می‌شود. اغلب، برای تطابق مدل اولیه میانگینـواریانس با دنیای واقعی، محدودیت‌های مختلفی به آن افزوده می‌شود. در این نوشتار، چهار نوع محدودیت، محدودیتِ کاردینالیتی )شامل محدودیت روی نسبت هر سهم در سبد و تعداد)نوع( سهم در سبد(، حداقل مقدار معامله و ارزش بخش لحاظ می‌شون...

متن کامل

انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره

این مقاله به دنبال تعیین مدل مناسب تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. در این راستا ابتدا معیارهای موثر جهت انتخاب سبد سهام با مرور ادبیات تحقیق استخراج می‌شود. سپس اهمیت هر یک از معیارها از نقطه نظر خبرگان سرمایه-گذاری مورد سنجش قرار می‌گسرد. به دلیل وابستگی بین معیارها، جهت تعیین اهمیت آنها از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) استفاده می‌گردد. در ادامه جهت رتبه‌بندی جامعه مورد بررسی که شامل شرکت‌های ق...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 22  شماره 3

صفحات  408- 427

تاریخ انتشار 2020-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022