انتقال نامتقارن قیمت و اثر آن بر حاشیه بازار در صنعت گوشت مرغ ایران

نویسندگان

  • افسانه نیکوکار
  • سید صفدر حسینی
چکیده

قیمت محصولات کشاورزی یکی از مهمترین ابزارهای تخصیص منابع در اقتصاد ملی است و نیز نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشاورزی کشورها دارد. سیاست‌های قیمتی از مهمترین سیاست‌های ایران در بخش کشاورزی است. مسئله مهم دیگر چگونگی انتقال قیمت کالاهای کشاورزی است که هزینه‌ها و حاشیه بازار را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین برخی از سیاست‌های قیمتی می‌تواند بر هزینه و حاشیه بازار اثر نامطلوبی بگذارد. اهمیت مسئله انتقال نامتقارن قیمت و آثار آن بر حاشیه بازار در صنعت گوشت مرغ ایران و سهم قابل توجه این صنعت در تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مطالعه حاضر را ضروری ساخته است. در این مطالعه نحوه انتقال قیمت از تولیدکننده به مصرف کننده این کالا بررسی گردیده است. نتایج مطالعه برای دوره 81- 1377 (آمار ماهانه) نشان داده است که در حالیکه افزایش قیمت تولیدکننده کاملاً به مصرف کننده منتقل می‌شود اما کاهش قیمت به طور کامل منتقل نمی‌شود و انتقال نامتقارن قیمتی در کوتاه مدت و بلندمدت در این صنعت تأیید می‌شود. این موضوع باعث ایجاد فرصتی برای واسطه‌ها می‌گردد تا در جهت کسب سودی بالاتر از حد معمول عمل کنند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایت قیمتی مانند قیمت تضمینی و تعرفه واردات به عنوان ابزار انتقال کامل قیمت به تولیدکنندگان این صنعت گزینه‌های مناسبی نیستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت گوشت گاو ایران

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار بر رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف‌کنندگان یک کالا، چگونگی انتقال قیمت کالاست. ساختار بازار کالا بر انتقال قیمت اثر می‌گذارد. انتقال نامتقارن قیمت با تأثیر بر حاشیة بازار، سود عوامل بازاریابی را افزایش و رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد. در سال‌های اخیر قیمت زیاد گوشت گاو، موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است، در حالی که تولیدکنندگان 40 د...

متن کامل

تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت گوشت گاو ایران

یکی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان یک کالا، چگونگی انتقال قیمت کالاست. ساختار بازار کالا بر انتقال قیمت اثر می گذارد. انتقال نامتقارن قیمت با تأثیر بر حاشیة بازار، سود عوامل بازاریابی را افزایش و رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را کاهش می دهد. در سال های اخیر قیمت زیاد گوشت گاو، موجب نارضایتی مصرف کنندگان شده است، در حالی که تولیدکنندگان 40 د...

متن کامل

تحلیل انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ در استان فارس

در این مطالعه رفتار قیمتی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار گوشت مرغ در استان فارس بررسی و تحلیل شد. متوسط قیمت‌های ماهانه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از تیرماه 1376 تا مرداد ماه 1387 مورد استفاده قرار گرفت. نحوه تغییرات قیمت‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نشان داد که قیمت‌ها دارای روند افزایشی بوده و همچنین نوسانات زیادی در دوره مورد بررسی داشته‌اند. حاشیه بازاریابی دارای روندی افزایشی و ه...

متن کامل

مکانیزم انتقال قیمت و اثر آن بر حاشیه بازار ماهیان آب‌های جنوب ایران

نوسان و بی­ثباتی قیمت محصول­های شیلاتی یکی از مشخصات ناکارآمدی بازار این قبیل محصولات است. مطالعه حاضر به بررسی اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازار ماهیان آب‌های جنوب کشور طی دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ با ترکیب متدولوژی هاک و فریگون و همکاران (۱۹۹۹) می­پردازد. نتایج نشان می­دهد برای ماهیان قباد، حلوا­ سفید، هامور، هور، راشکو، سنگسر، شیر، سرخو و حلوا سیاه فرضیه انتقال کامل افزایش قیمت­ها از عمده‌فروشی ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2-37  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023