× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اهمیت سیستم‌های خودکار برای جمع آوری اطلاعات و پشتیبانی تصمیم‌گیری جهت مدیریت درد در بیماران آسیب نخاعی

نویسندگان

  • حاکمی, لاله مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم‌الانبیاء، تهران، ایران
  • رحمان, آرش گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
  • شاطریان, مبین گروه کامپیوتر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • صفدری, رضا مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده بهداشت پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
  • قاضی سعیدی, مرجان مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده بهداشت پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
  • نصرحیدرآبادی, نصراله گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
  • کولیوند, پیرحسین مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم‌الانبیاء، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در بسیاری از شرایط پزشکی درد یک علامت بزرگ است و به طور قابل ملاحظه‌ای با تغییر کیفیت زندگی و همچنین عملکرد کلی فرد در ارتباط است. درد یکی از مشکلات اصلی در بیماران آسیب نخاعی است. آسیب نخاعی یکی از علل درد مزمن است که از تغییرات موقت یا دایمی رخ داده در عملکرد نخاع ناشی می‌شود. تصادفات، جراحات جنگی و آسیب‌های ورزشی دلایل اصلی هستند. سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری بالینی، اطلاعات و دانش افراد متخصص را برای پزشکان، متخصصان سلامت، بیماران و همچنین دیگر افراد به طور هوشمندانه غربال می‌کند و در زمان مناسب این دانش را برای ارایۀ درمان و مراقبت‌های بهداشتی کارآمدتر بیان می‌کند. سیستم‌های خودکار اطلاعات سلامت، داده‌ها و اطلاعات را جهت پشتیبانی یکپارچه از فرایندهای تصمیم‌گیری مدیریتی جمع‌آوری می‌کنند. نتیجه‌گیری: سیستم‌های مبتنی بر کاغذ برای ارزیابی‌های بالینی تکراری بیماران آسیب نخاعی مناسب نیستند. طراحی و پیاده‌ سازی سیستم‌های خودکار برای جمع‌آوری اطلاعات مدیریت درد و دستیار پزشک برای تصمیم‌گیری پزشکی جهت تشخیص درد در بیماران آسیب نخاعی بسیار مؤثر می‌باشد. این سیستم ممکن است از تکنیک‌های مختلف هوش مصنوعی از جمله شبکه‌های بیزی، شبکۀ عصبی مصنوعی، درختان تصمیم و منطق فازی استفاده کند.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: در بسیاری از شرایط پزشکی درد یک علامت بزرگ است و به طور قابل ملاحظه ای با تغییر کیفیت زندگی و همچنین عملکرد کلی فرد در ارتباط است. درد یکی از مشکلات اصلی در بیماران آسیب نخاعی است. آسیب نخاعی یکی از علل درد مزمن است که از تغییرات موقت یا دایمی رخ داده در عملکرد نخاع ناشی می شود. تصادفات، جراحات جنگی و آسیب های ورزشی دلایل اصلی هستند. سیستم پشتیبان تصمیم گیری بالینی، اطلاعات و دانش افراد ...

مقدمه: بیشترین تصمیم‌ها مبنی بر جمع‌آوری بخش‌های گسسته‌ای از اطلاعات است. این اطلاعات معمولاً با فاصله‌های مختلفی جدا شده‌اند. در واقع چگونگی جمع‌آوری و ترکیب بخش‌های مجزای اطلاعات دریافت شده توسط مغز در زمان‌های مختلف نیاز به توضیح دارد. به‌منظور بررسی رابطۀ بین عملکرد مغز و رفتار انسان، مطالعات تجربی رفتاری می‌تواند طراحی شود. مطالعات قبلی نشان داده است که افراد به طور مؤثری اطالاعات گسسته را ...

فرهنگ ها هم بر طراحی نظام های مبتنی بر فن آوری و هم بر نحوه ی اکتساب آنها تاثیر می گذارند. بخشی از این تاثیر را می توان ناشی از آثار اجتماعی به کارگیری فن آوری اطلاعات درست که بیشتر از دید فرهنگ عامه مطرح است دانست. در حوزه اینترنت، ماهواره ها و تلویزیون به علت اعمال فن آوری های اطلاعاتی و امکان اشاعه ی زبان، رفتار ها و ارزشهای خاص یا مصرفی و ارزشهای خاص یا مصرفی می تواند باعث ایجاد تغییرات فره...

عامل موفقیت سازمانهای هزاره سوم در صحنه های رقابتی حرکت به سوی مدیریت دانش و دانش محوری است. آنچه موجب تسهیل فرایند مدیریت دانش و تبدیل آن به مزیت رقابتی شده است نقش پشتیبانی کننده فناوری اطلاعات است. در این راستا نویسندگان به بیان عوامل پشتیبانی کننده فناوری اطلاعات و موارد قابل استفاده ی آن در فرایند مدیریت دانش پرداخته اند. در مقاله مذکور ابتدا مباحث مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات مطرح شده است...

مبحث ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در مناقصه یکی از موارد تصمیم‌گیری می‌باشد که آیین‌نامه‌ها و روشهای فراوانی برای آن ارایه شده است. در ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وظیفه‌ی طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را بر عهده دارد و در این راستا آیین‌نامه‌ی طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را تدوین کرده است. دستگاههای اجرایی با استناد به آیین‌نامه‌ی برگزاری مناقصات و با توجه به آیین‌نامه ...