بازرسی خودکار خوردگی در یک پروفیل مستطیلی با استفاده از روبات روبشگر فراصوتی

نویسندگان

چکیده

در بازرسی فراصوتی پروفیل­ها، معمولا به دلیل دسترسی آسان­تر، بازرسی از روی سطح بیرونی صورت می­گیرد. در احداث پل­های فلزی، پروفیل­های با مقطع چند ضلعی به‌گونه­ای در کنار یکدیگر قرار می­گیرند که دسترسی به دیواره بیرونی پروفیل­ها وجود ندارد و در نتیجه بازرسی خوردگی باید از روی سطح داخلی پروفیل انجام ­شود. در این حالت، بازرسی فراصوتی پروفیل­ به صورت دستی غیرممکن است. جهت دسترسی به سطح داخلی این پروفیل­ها، یک روبات روبش‌گر فراصوتی طراحی و ساخته شد. روبات ساخته شده به وسیله پیش‌رانه‌ای که درون خود آن تعبیه شده است در طول پروفیل حرکت می­کند و موقعیت روبات همواره به کمک یک کدگذار اندازه­گیری می­شود. این دستگاه به کمک 16 پروب غوطه­وری، دیواره­ها، کف و گوشه‌های پروفیل را مورد بازرسی قرار می­دهد. اطلاعات به‌دست آمده به کمک پروب­ها به وسیله کارت فراصوتی سرعت بالا دریافت و در نرم­افزار فراصوتی پردازش و جهت تخمین ضخامت دیواره پروفیل به صورت تصاویر روبش B نمایش داده شده و ذخیره می­شوند. برای اطمینان از صحت عملکرد روبات، پروفیلی به طول 7 متر و با ضخامت دیواره 9/1میلی‌متر مورد بازرسی قرار گرفت و کاهش ضخامت 2/0 میلی‌متر در بخشی از کف پروفیل با موفقیت شناسایی شد. نتایج به‌دست آمده پس از پردازش در قالب نتایج روبش C نیز قابل ارائه است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی یک سیستم فراصوتی با استفاده از تکنیک حباب‌ساز جهت بازرسی اتصالات چسبی

در این مقاله سیستمی برای بازرسی فراصوتی اتصالات چسبی به روش حباب‌ساز (Bubbler) طراحی و ساخته شده است. در طراحی سیستم حباب‌ساز، از یک سیلندر پلاستیکی با ابعاد و زوایای دقیق استفاده شده است که ستونی از آب را بین پروب و قطعه مورد بازرسی ایجاد می‌کند. پروب فراصوتی در موقعیت خود روی سیستم حباب‌ساز تثبیت می‌شود. با برقراری جریان آب، جفت‌کنندگی ثابت و یکنواختی برای امواج فراصوتی ارسالی به قطعه و بازگش...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

طراحی یک سیستم فراصوتی با استفاده از تکنیک حباب ساز جهت بازرسی اتصالات چسبی

در این مقاله سیستمی برای بازرسی فراصوتی اتصالات چسبی به روش حباب ساز (bubbler) طراحی و ساخته شده است. در طراحی سیستم حباب ساز، از یک سیلندر پلاستیکی با ابعاد و زوایای دقیق استفاده شده است که ستونی از آب را بین پروب و قطعه مورد بازرسی ایجاد می کند. پروب فراصوتی در موقعیت خود روی سیستم حباب ساز تثبیت می شود. با برقراری جریان آب، جفت کنندگی ثابت و یکنواختی برای امواج فراصوتی ارسالی به قطعه و بازگش...

متن کامل

مدل سازی تکنیک بازرسی فراصوتی زمان پرواز پراش (ToFD) با استفاده از روش اجزاء محدود

روش زمان پرواز پراش (ToFD) یک روش بازرسی غیر مخرب فراصوتی است که به منظور تشخیص، اندازه گیری و تعیین موقعیت عیوب در قطعات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. این روش نسبت به سایر تکنیک های بازرسی غیر مخرب از قابلیت ها و مزایای بهتری برخوردار است. از مزایای این روش می توان صرف زمان و هزینه کم تر، ارزیابی بهتر عیوب بدون وابستگی به جهت قرارگیری آن ها و دقت بالا در اندازه گیری عیوب را نام برد این روش ...

متن کامل

مدل سازی تکنیک بازرسی فراصوتی زمان پرواز پراش (tofd) با استفاده از روش اجزاء محدود

روش زمان پرواز پراش (tofd) یک روش بازرسی غیر مخرب فراصوتی است که به منظور تشخیص، اندازه گیری و تعیین موقعیت عیوب در قطعات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. این روش نسبت به سایر تکنیک های بازرسی غیر مخرب از قابلیت ها و مزایای بهتری برخوردار است. از مزایای این روش می توان صرف زمان و هزینه کم تر، ارزیابی بهتر عیوب بدون وابستگی به جهت قرارگیری آن ها و دقت بالا در اندازه گیری عیوب را نام برد این روش ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 14

صفحات  3- 16

تاریخ انتشار 2019-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021