بخش‌بندی ساختمان‌های چند وجهی با استفاده از الگوریتم انتقال میانگین بر مبنای ابر نقطه لیدار

نویسندگان

  • عارفی, حسین روه مهندسی نقشه‌برداری- پردیس دانشکده‌های فنی- دانشگاه تهران
  • هژبری, بلال روه مهندسی نقشه‌برداری- پردیس دانشکده‌های فنی- دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

در بسیاری از کاربردهایی که از ابر نقطه لیدار استفاده می‌شود، بخش بندی یک مرحله پیش پردازش است که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و دقت انجام این مرحله تاثیر به سزایی در نتیجه نهایی هدف مورد نظر دارد. یکی از مهمترین کاربردها، بازسازی مدل سه بعدی ساختمان است که در ابتدا باید صفحات مختلف سقف استخراج شوند. در این مقاله برای بخش بندی ابر نقطه لیدار و استخراج صفحات مختلف سقف از الگوریتم خوشه بندی انتقال میانگین استفاده شده است. روش انتقال میانگین یک فرآیند غیر پارامتریک است که بر خلاف الگوریتم‌های دیگر خوشه بندی نیاز به دانش اولیه در مورد داده ها و همچنین پارامترهای خوشه بندی از قبیل تعداد و مراکز خوشه ندارد. داده‌های مورد استفاده به صورت نامنظم می‌باشند و فرض شده است که ساختمان‌ها دارای رویه‌های مسطح می‌باشند. برای ارزیابی این روش چند ساختمان نمونه با ابعاد و سطح پیچیدگی متفاوت، با استفاده از نقشه دوبعدی از میان ابرنقطه انتخاب شده است و خروجی‌های روش ارائه شده از دو جنبه کیفی و کمی (هندسی) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده کارایی روش ارائه شده را در مواجه با انواع مختلف ساختمان نشان می‌دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بخش بندی ساختمان های چند وجهی با استفاده از الگوریتم انتقال میانگین بر مبنای ابر نقطه لیدار

در بسیاری از کاربردهایی که از ابر نقطه لیدار استفاده می شود، بخش بندی یک مرحله پیش پردازش است که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و دقت انجام این مرحله تاثیر به سزایی در نتیجه نهایی هدف مورد نظر دارد. یکی از مهمترین کاربردها، بازسازی مدل سه بعدی ساختمان است که در ابتدا باید صفحات مختلف سقف استخراج شوند. در این مقاله برای بخش بندی ابر نقطه لیدار و استخراج صفحات مختلف سقف از الگوریتم خوشه بندی ان...

متن کامل

بازسازی مدل ساختمان بر مبنای تلفیق ابر نقطه لیدار و تصویر هوایی

امروزه مدل‌های سه بعدی شهری به عنوان یکی از بنیادی‌ترین اطلاعات مورد نیاز در بسیاری از کاربردهای مهندسی نظیر مدیریت شهری، مدیریت و طراحی جاده‌ها و بزرگراه‌ها و عملیات امداد می‌باشند. در این راستا تلاش گسترده‌ای در راستای بهینه سازی در روند تولید اطلاعات از سطح زمین و پردازش آن‌ها انجام پذیرفته است. در این تحقیق برای بازسازی مدل ساختمان یک روش بر مبنای تلفیق اطلاعات ابر نقطه لیدار و تصویر ارائ...

متن کامل

بازسازی مدل ساختمان بر مبنای تلفیق ابر نقطه لیدار و تصویر هوایی

امروزه مدل های سه بعدی شهری به عنوان یکی از بنیادی ترین اطلاعات مورد نیاز در بسیاری از کاربردهای مهندسی نظیر مدیریت شهری، مدیریت و طراحی جاده ها و بزرگراه ها و عملیات امداد می باشند. در این راستا تلاش گسترده ای در راستای بهینه سازی در روند تولید اطلاعات از سطح زمین و پردازش آن ها انجام پذیرفته است. در این تحقیق برای بازسازی مدل ساختمان یک روش بر مبنای تلفیق اطلاعات ابر نقطه لیدار و تصویر ارائه ...

متن کامل

الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله طراحی ساختمانهای چند طبقه با اعمال محدودیتهای واقعی استفاده از آسانسور

Abstract: In the past few decades along with the developing industrial units, the use of multi floor factories has increased. On the other hand according to the service provided and being in city centers, office buildings, hospitals, universities, ministries etc. represent the most multi floor buildings. One of the most costly procedures which these factories and buildings (which are multi floo...

متن کامل

استخراج و مدلسازی ساختمان با استفاده از تصویرسازی ابر نقاط لیدار در صفحات دوبعدی

امروزه ارائه مدل سه بعدی از عارضه های جهان واقعی بسیار مهم و پرکاربرد است و توجه محققان در شاخه های مختلف ازجمله نقشه برداری و سیستم های اطلاعات مکانی و علاقه‌مندان به بازسازی سه بعدی ساختمان را به خود جلب کرده است. ساختمان کلیدی ترین بخش اطلاعات در یک مدل سه بعدی شهر است، ازاین‌رو استخراج و مدلسازی ساختمان ها از داده های سنجش از دور گام مهمی برای ساخت مدل رقومی یک شهر محسوب می شود. در این مقال...

متن کامل

الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله طراحی ساختمانهای چند طبقه با اعمال محدودیتهای واقعی استفاده از آسانسور

در این مقاله، مسأله طراحی چیدمان ساختمان­های چند طبقه مورد بررسی قرار می­گیرد. تابع هدف کمینه­سازی هزینه نقل و انتقال مواد در بین دپارتمان­ها می­باشد. بررسی ادبیات نشان می­دهد که نتایج بدست آمده از حل این مسأله قابل اجرا در عمل نمی­باشد؛ پس از مدلسازی ریاضی، بعلت np-hard بودن مسأله، برای حل از دو الگوریتم ابتکاری استفاده شده است. اولین الگوریتم چیدمان ابتدایی دپارتمان­ها را تولید می­کند؛ سپس ال...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 4

صفحات  25- 34

تاریخ انتشار 2013-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023