برآورد ارزش در معرض خطر فلزات اساسی با استفاده از رویکرد گارچ چند متغیره

ثبت نشده
چکیده

در این پژوهش به محاسبه­ ارزش در معرض ریسک (VaR) سبدی از 4 فلز اساسی بورس لندن شامل روی، سرب، مس و آلومینیوم پرداخته می­شود که در بازه‌ی زمانی ده سال از 2 ژانویه 2003 الی 19 ژانویه 2013 (12 دی 1381 الی 30 دی 1391) شامل 2704 مشاهده می­باشد که از سایت بورس لندن گرفته شده است. به دلیل فقدان داده­های مناسب و کافی جهت بررسی فلزات در بورس کالای ایران، از داده­های معادل در بورس فلزات لندن(LME)  استفاده شد. علت این جایگزینی، ارتباط مستقیم قیمت این فلزات در بورس کالای ایران با بورس فلزات لندن می­باشد. به عنوان نمونه:  قیمت آلومینیوم در بورس کالای ایران= )LME قیمت آلومینیوم در +100)*1.07*((قیمت دلار اتاق ارز  قیمت مس در بورس کالای ایران= )LMEقیمت مس در +360)*1.1*((قیمت دلار اتاق ارز  به همین منظور برای تخمین ماتریس کواریانس شرطی از سه مدل­ گارچ چندمتغیره پارامتریک یعنی VECH، BEKK و CCC با دو فرض نرمال بودن توزیع بازده دارایی­ها و دارا بودن توزیع t استیودنت برای آن­ها استفاده می­شود. سپس سبد فلزات را یکبار با اوزان بهینه و بار دیگر با اوزان مساوی تشکیل داده و ارزش در معرض ریسک آن­ها محاسبه و با هم مقایسه شده­اند. در پایان نیز از طریق آزمون پس­نگر مبتنی بر تابع زیان و آزمون نسبت شکست­های احتمالی کوپیک، دقت مدل­های VaR بررسی شد. نتایج نشان می­دهد که انتخاب سطوح اطمینان مختلف و اوزان متفاوت بر نتایج محاسبات ارزش در معرض ریسک تأثیرگذار است. همچنین با استفاده از آزمون پس­نگر مبتنی بر تابع زیان با اوزان بهینه مدل­ VECH و با اوزان مساوی مدل BEKK دقت بیشتری دارند و با استفاده از آزمون نسبت شکست­های احتمالی کوپیک با اوزان بهینه مدل­ CCC و با اوزان مساوی مدل BEKK و VECH دارای دقت بیشتری هستندد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد " ارزش در معرض ریسک " فلزات اساسی با استفاده از رویکرد garch چند متغیره

در این پژوهش به محاسبه ی ارزش در معرض ریسک (var) پرتفویی از 4 فلز اساسی بورس لندن شامل روی، سرب، مس و آلومینیوم می پردازیم. به همین منظور برای تخمین ماتریس کواریانس شرطی از مدل های گارچ چندمتغیره ی پارامتریک استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا یک الگوی سیستم معادلات را به منظور تعریف ارتباط متقابل بین متغیرها تشکیل می-دهیم. معادلات این الگو شامل وقفه های دیگر متغیرها نیز می باشد. سپس با استفا...

15 صفحه اول

برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین و با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

وقوع بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر موجب وارد آمدن خسارات بسیار بر اقتصاد و همچنین بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها گردیده است. رویکرد ارزش فرین نگرشی جدید به پدیده بحران مالی است که توانسته به تحلیل رویدادهایی که احتمال وقوع آن‌ها اندک ولی خسارات ناشی از آن‌ها قابل‌توجه است کمک نماید. در این پژوهش با استفاده از نظریه ارزش فرین و معادلات دیفرانسیل تصادفی به دنبال یافتن روشی نوین برای محاسب...

متن کامل

برآورد ارزش در معرض خطر سبد سهام با استفاده از روش گارچ کاپولای شرطی

هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ[1] کاپولای شرطی[2] استفاده شده است که ترکیبی از  توزیع کاپولا و تابع پیش بینی حاصل از مدل سازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا­ توزیع مشترکی برای دارایی­ها­ در نظر گرفته می­شود که فارغ از هرگونه فرض نرمال­بودن و همبستگی خطی است. داده­های مورد بررسی، قیمت های روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایه­گذا...

متن کامل

محاسبه ارزش در معرض خطر سبد سرمایه گذاری سکه و شاخص بورس؛ مقایسه دو روش گارچ و گارچ چند متغیره

این مقاله از مدل­های گارچ و گارچ چند متغیره جهت برآورد ارزش در معرض خطر سبد سرمایه­گذاری شامل سکه و شاخص بورس اوراق بهادار از ابتدای سال 2008 تا ابتدای سال 2014 استفاده می­نماید. سه رویکرد کلی؛  روش­های پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک در تخمین ارزش در معرض خطر وجود دارد. در میان روش­های پارامتریک، روش­های ناهمسانی واریانس نتایج بهتری ارائه می­نمایند. از آنجایی که نوسانات میان بازارهای م...

متن کامل

برآورد معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی

ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر که ریسک بازار را با یک عدد بیان می‌­کنند، دو نوع از مهمترین معیارهای اندازه‌­گیری ریسک مبتنی بر روش‌های آماریدر بازارهای مالی هستند. اخیرا رهیافت مدل­های رگرسیونی خطی نظیر کمترین توان های دوم و چندکی برای برآورد این معیارها ارائه شده است. در این مقاله روش برآورد این دو معیار ریسک با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی بررسی می‌­شود. برای مقایسه کارای...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 25

صفحات  41- 62

تاریخ انتشار 2015-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021