برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران)

نویسندگان

  • آتوسا گودرزی استادیار مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو، دانشگاه علامه طباطبائی
  • سیده فاطمه موسوی زاده کارشناسی ارشد علوم محاسبات و برنامه‌ریزی بیمه، مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو، دانشگاه علامۀ طباطبایی
  • غدیر مهدوی استادیار مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو، دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده

در این مقاله، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمۀ حوادث در ایران، از مدلهای مبتنی بر داده‌های پانلی استفاده شده است. سپس مدل موردنظر با استفاده از اطلاعات مربوط به استانهای کشور طی دورۀ 1383-1388برآورد شده است. نتایج آزمون هاسمن و آزمون چاو، سازگاربودن برآورد‌های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت را تأیید می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین عوامل تعیین‌کنندۀ تقاضا برای بیمۀ حوادث در ایران، جمعیت، مقدار خسارتهای پرداختی، و درآمد هستند. براساس نتایج به دست آمده، کشش تقاضای بیمۀ حوادث نسبت به درآمد، 32/0 برآورد شده است که نشان می‌دهد این محصول در ایران کالایی ضروری است. همچنین کشش تابع تقاضا نسبت به مقدار خسارتهای پرداختی و جمعیت به‌ترتیب 127/0 و 42/11 محاسبه شده است که بر بی‌کشش‌بودن تقاضا نسبت به خسارتهای پرداختی و باکشش‌بودن نسبت به جمعیت دلالت دارد. از دیگر نتایج تحقیق، معنی‌دار نبودن اثر نرخ تورم بر تابع تقاضای بیمۀ حوادث است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تبیین تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز (با رویکرد نظری)

این مقاله یک چارچوب نظری را برای یافتن نظریۀ انتخاب حاکم بر بازار بیمه پیشنهاد می‌دهد. این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با تعیین حق‌بیمۀ مناسب و توسعۀ هرچه بیشتر صنعت بیمه در اقتصاد کشورهاست. به این منظور، ابتدا از طریق حداکثرسازی مطلوبیت، تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز برای یک فرد نوعی استخراج شد؛ سپس مشتریهای بالقوۀ شرکت بیمه به دو گروه کم‌ریسک و پرریسک تقسیم‌بندی شدند و توابع تقاض...

متن کامل

بررسی چالش‌های داخلی فراروی صنعت بیمۀ کشور در شرایط بحرانی؛ مطالعۀ موردی رشتۀ بیمۀ آتش‌سوزی در شرکت بیمۀ آسیا

امروزه عوامل متعددی ازجمله مشکلات قانونی و محیطی و فرهنگی، باعث عدم توسعۀ صنعت به ویژه بیمۀ آتش­سوزی و زلزله در ایران و فقدان تأمین بیمه­ای و امنیت جامعه گردیده است. از سوی دیگر شرایط و ناهنجاری­های قابل شمارش و مشاهده در ساختار ایمنی همه­جانبه شهر تهران به­گونه­ای است که بیم آن می­رود کلان­شهر تهران در اثر بروز بلایای طبیعی ازجمله زلزله و یا بروز حوادث و آتش­سوزی­های در سطح بحران، دچار خسارات ...

متن کامل

برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران

توسعۀ صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک‌محصولی مواجه هستند، دارای اهمیت فراوانی است. اقتصاد کشور ما نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام داشته است. بنابراین، پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های قابل اعتماد برای یک برنامه‌ریزی کارآ در صنایع مرتبط با بازار گردشگری، ضرورت تام دارد.  هدف اصلی این پژوهش، تخمین تابع تقاضای خار...

متن کامل

بیمۀ تکمیلی درمان در ایران

 مقدمه: اطمینان و آسودگی خاطر انسان‌ها در مواجهه با خطرات و بیماری‌ها، هم در زندگی شخصی و هم در توسعۀ رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارد. بیمۀ درمان از بیمه‌‌‌‌‌های رایج در ایران است که به دو شکل بیمۀ اولیه (پایه) و بیمۀ تکمیلی (اختیاری)  موجود است. باتوجه‌به رشد تکنولوژی و هزینه‌‌‌‌‌های هنگفت درمان، برای ارتقای نظام سلامت ایران، وجود بیمه‌‌‌‌‌های درمان با پوشش‌‌‌‌‌های مناسب، بی...

متن کامل

تبیین تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس انداز (با رویکرد نظری)

این مقاله یک چارچوب نظری را برای یافتن نظریۀ انتخاب حاکم بر بازار بیمه پیشنهاد می دهد. این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با تعیین حق بیمۀ مناسب و توسعۀ هرچه بیشتر صنعت بیمه در اقتصاد کشورهاست. به این منظور، ابتدا از طریق حداکثرسازی مطلوبیت، تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس انداز برای یک فرد نوعی استخراج شد؛ سپس مشتریهای بالقوۀ شرکت بیمه به دو گروه کم ریسک و پرریسک تقسیم بندی شدند و توابع تقاضا بر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 31  شماره 1

صفحات  1- 24

تاریخ انتشار 2016-10-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021