برآورد شاخص‌های اقتصاد مقاومتی

نویسندگان

چکیده مقاله:

در این مطالعه، با در نظر گرفتن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به ادبیات موجود در زمینه مقاومت اقتصادی، شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری مقاومت اقتصادی ایران ارائه می‌گردد. شاخص اول بر اساس منابع آماری جهانی و در بازه سال‌های 2001 تا 2014 میلادی برای 140 کشور مختلف با تواتر سالانه محاسبه می‌شود و هدف از آن، رصد کردن جایگاه ایران در میان کشورهای جهان از منظر مقاومت اقتصادی و اجزای تعیین‌کننده آن است. همچنین شاخص دیگری تنها برای ایران و به صورت فصلی محاسبه می‌گردد که هدف از آن، ارائه یک سری زمانی مناسب است تا امکان رصد شاخص مقاومت اقتصادی در مقاطع زمانی مشخص سه‌ماهه فراهم شود. از آنجا که محدودیت دسترسی به آمارهای مختلف انتخاب متغیرها را برای تواتر فصلی پیچیده تر می کند، شاخص مقاومت اقتصادی فصلی برای ایران بر اساس متغیرهای محدودتر و از سال 1380 تا فصل اول سال 1394 محاسبه گردیده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی

این مقاله درصدد است تا مبانی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را از منظر نظام‌های اقتصادی بررسی و تنقیح کند. غفلت از مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی و قوانین بالادستی این سیاست‌ها، موجب می‌شود که سازوکارها و مکاتب متفاوت و بلکه متعارضی از نظریه‌های جریان اصلی اقتصاد به‌ویژه اقتصاد نئوکلاسیک گرفته تا اقتصاد اسلامی برای تحقق این سیاست‌ها پیشنهاد شود. پرسش مقاله این است که کدامین نظام ا...

متن کامل

بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی

هرچند اقتصاد مقاومتی به‌طورعمده به‌عنوان الگوی برخاسته از نظام اقتصادی اسلام معرفی شده، ولی تصویر مشخصی از نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تبیین نسبت میان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی پرداخته می‌شود. بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد مقاومتی یکی از کلان نظریه‌های اقتصاد اسلامی است که ناظر به تجزیه و تحلیل آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی نظام اقتصا...

متن کامل

رهیافتی بر هستی‌شناسی اقتصاد مقاومتی

هر یک از مکاتب اقصادی بر جهان­بینی خاصی متکی هستند و هر جهان­بینی­ای، سازوکارهای علّی خاصی را برای توجیهِ تغییراتِ اجتماعی و اقتصادی مفروض می­دارد و بر آن مبنا دستوراتی صادر می­کند. این مقاله در ابتدا با استفاده از رویکرد چند سطحی و با تکیه بر پیشرفت‌های اخیر در نظریه­ی پیچیدگی، بینِ هستی­شناسی دو جریانِ ارتودکس و هترودکسِ اقتصادی در باب طبیعتِ گذارهای اجتماعی و اقتصادی داوری و مصالحه ایجاد می‌کند. در...

متن کامل

اقتصاد مقاومتی در صنعت گاز

  شرایط اقتصادی امروز در کشور ایران، با وجود تحریم‌های بسیاری که وجود دارد از بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی دوران جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. وجود تحریم‌هایی که توسط کشور آمریکا به ایران تحمیل شده است و روزبه‌روز این تحریم‌ها بیشتر می‌شود، باعث ناهنجاری‌های اقتصادی شده است. از این رو اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری در سال 1389 مطرح شده، بر این هدف استوار است که با وجود تحریم‌ها و فشاره...

متن کامل

دانشگاه و اقتصاد مقاومتی: بررسی تأثیر دانشگاهها بر تحقق اقتصاد مقاومتی با میانجی‌گری زیرساخت فرهنگی

هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش دانشگاهها در تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق زیرساختهای منابع انسانی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده است. روش‌: جامعۀ پژوهش را اساتید دانشگاههای مازندران به تعداد تقریبی 3500 نفر تشکیل می‌دهند. پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ این تحقیق، به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، در بین 470 نفر از اعضای جامعه، توزیع و تعداد 420 پرسشنامۀ صحیح جمع‌آوری شد. به منظور تحلیل داده‌ها از رویک...

متن کامل

رتبه‌بندی مولفه‌های کارآفرینانه اقتصاد مقاومتی با استفاده از AHP: ارئه مدل کارآفرینی مناسبِ اقتصاد مقاومتی

      کارآفرینی نقش مهمی در ایجاد یک آینده پایدار بازی می­کند؛ این مفهوم در بندهای مختلف سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، هم به صورت آشکارا و هم تلویحی آمده است. مسئله این مقاله رتبه­بندی مولفه­های کارآفرینانه اقتصاد مقاومتی با استفاده از AHP به منظور ارئه مدل کارآفرینی مناسب اقتصاد مقاومتی بود. برای این کار از روش تحقیق آمیخته؛ کیفی (تحلیل گفتمان- پدام)؛ کمی (AHP) استفاده شد. ابزار کار دو پرسشنام...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره ویژه نامه اقتصاد مقاومتی

صفحات  21- 40

تاریخ انتشار 2018-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023