براعت استهلال در خطبه‌های امام حسن مجتبی (ع)

نویسنده

چکیده

This article has no abstract.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

گونه‌شناسی روایات امام حسن مجتبی

According to many verses and narratives, Shi'ite Imams are the only ones after God and the Prophet who have complete knowledge of the teachings of Quran, its meaning and the purposes of its verses. Considering human’s needs, the Imams have interpreted and explained the verses of Quran. Regarding the significance and special place of typology of narrations in the exegesis of the Quran on the one...

متن کامل

براعت استهلال های تغزّل گونه در شاهنامه

وقتی به ساختار نامة نامورِ قوم ایرانی، شاهنامة فردوسی، ژرف می­نگریم؛ علاوه بر محتوی و بُن­مایه­های سخت و سُتوارش، قالب داستان­ها و روند روایت آن­ها هم به جای خود بسیار هوشمندانه و عالمانه هستند. یکی از شگردهایی که سهم افزونی در این داستان­ها دارد، براعت استهلال­های آن­ها می­باشد. از شُمار فراوان مقدمه­های داستان­های شاهنامه ده مقدمه براعت استهلال کامل هست؛ که از این ده براعت استهلال، سه­ مقدمة آن ا...

متن کامل

واکاوی آرایه براعت استهلال در دیوان «ناصرخسرو»

براعت استهلال (خوش آغازی) که بین مقدّمه اثر با موضوع، تناسب اجمال و تفصیل برقرار می‌کند؛ آوردن سخنانی است در در دیباچه کتاب یا آغاز قصیده که خوانندگان را به مضمون کتاب یا قصیده رهنمون می‌کند و همواره در ردیف آرایه‌هایی است که در شعر «ناصر خسرو» کمتر بدان پرداخته شده است. زبان شعری ناصرخسرو، نشان‌گر توان ابداع و خلاقیّت هنری اوست. وی توانسته است با آگاهی وافر از دقایق ادب فارسی و عربی اکثریّت قریب ...

متن کامل

حدیث به مثابه «رسانه»؛ بازتاب مضامین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در احادیث امام حسن مجتبی(ع)

چکیده مسجدها، مکتب­ها، تکیه­ها، حسینیه­ها، مراسم­های تعزیه و احادیث از جمله رسانه­های دینی سنتی هستند. مخاطبان این رسانه­ها عموم مردم هستند و اصولاً آن‌ها را باید رسانه­های دینی سنتی بنامیم. با توجه به رسالت دین اسلام مبنی بر اینکه برای همه‌ انسان­ها و به منظور هدایت آن‌ها آمده است، ارتباط­گران سنتی با روی باز همه‌ علاقه­مندان اسلام را پذیرفته­اند. در پژوهش حاضر حدیث به مثابه یک رسانه دربردارند...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 25

صفحات  267- 289

تاریخ انتشار 2020-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021