× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی آلودگی های لجن ناشی از تصفیه پساب کشتارگاه های صنعتی و ارائه راهکارهای عملی جهت کاهش آن(مطالعه موردی کشتارگاه صنعتی مشهد)

نویسندگان

  • شادی کافی ملاک کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  • مسعود منوری استادیار دانشکده مهندسی محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  • مصطفی خضری استادیار دانشکده مهندسی محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  • پروین فرشچی استادیار دانشکده مهندسی محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

لجن به عنوان یک ماده اضافی در فرآیند تصفیه در طولانی مدت باعث ایجاد مشکلات فراوان در سیستم تصفیه می شود و باید جمع آوری گردد و به روشهایی بهداشتی دفن گردد. دفن لجن به رعایت ضوابط خاصی نیازمند است و معمولاً به دلیل رعایت نکردن این ضوابط محیط زیست آلوده می گردد. آلودگی می تواند از طریق آب و خاک به محصولات کشاورزی و انسان منتقل گردد. بهترین راه مهار این مشکلات استفاده بهینه از این ماده زائد می باشد، زیرا این ماده در صورت عمل آوری صحیح می تواند به یک ماده مفید تبدیل گردد. به این منظور، در این تحقیق به بررسی راهکارهایی جهت کاهش آلودگی لجن تصفیه فاضلاب کشتارگاه صنعتی مشهد بعنوان نمونه و استفاده بهینه از آن پرداختیم. پس از انجام چندین مرحله نمونه گیری از لجن حاصل از تصفیه فاضلاب کشتارگاه صنعتی مشهد، آزمایشات میکروبی، شیمیایی، بررسی فلزات سنگین و خوراک دام بر روی لجن به منظور مقایسه آلودگی آن نسبت به استانداردهای زیست محیطی و پی بردن به ارزش این ماده به عنوان خوراک دام، صورت گرفت. نتایج حاصله نشان دادند که از این لجن می توان به عنوان یک بخش تشکیل دهنده خوراک دام استفاده کرد. پس از جیره نویسی با توجه به استانداردهای خوراک دام، کنستانتره تهیه شد و آزمایشات خوراک دام مجدداً برروی آن صورت پذیرفت و نتایج حاصل با سایر خوراکها، از قبیل کنسانتره های تولیدی کارخانجات خوراک دام، سبوس برنج و گندم، کاه و جو، مقایسه شد. پس از رسم منحنی های مربوطه، نتایج نشان دادند کنسانتره تولید شده از لجن تصفیه فاضلاب کشتارگاه صنعتی مشهد دارای ارزش غذایی مناسب به عنوان خوراک دام می باشد. به جرأت می توان گفت که روش پیشنهادی ما، اولین کار تحقیقاتی است که به بررسی لجن حاصل از تصفیه می پردازد و کاربرد این عامل مهم و سرنوشت ساز را در تهیه خوراک دام در نظر می گیرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

بیماری های انگلی در نشخوارکنندگان کوچک حائز اهمیت فراوانی بوده و در اینمیان انگل های کبدی از جایگاه ویژه ای برخوردارند، چرا که می توانند در طول زمانموجب بروز ضررهای اقتصادی فراوانی گشته و خسارات مستقیم و غیر مستقیمزیادی را به بار آورند. بیماری های انگلی بدلیل ویژگی های متفاوت اپیدمیولوژیکیو زیست شناسی، از جمله گسترش وسیع و تنوع پادگنی و دارا بودن مکانیسم هایفوق العاده متنوع و بغرنج در مقابل دست...

سابقه و هدف: با توجه به این که سالمونلوز شایع ترین نوع مسمومیت غذایی در جهان می باشد و طیور از گسترده ترین مخزن سالمونلا به شمار می روند، نگرانی های حاکی از وجود این میکروارگانیسم در طیور و فرآورده های آن وجود دارد. به منظور تعیین شیوع آلودگی سالمونلایی لاشه های مرغ و تاثیر سرد کردن غوطه وری بر آن، این تحقیق در یک کشتارگاه صنعتی شرق تهران طی سال 1373 انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقیق در مرحله او...

Background and Objectives: Emission of volatile organic compounds and unpleasant smell are the important characteristics of the rendering plant, causing disturbance for the workers and nearby residents. In order to prevent the spread of air pollutants and to provide favorable environment, application of treatment technologies is essential. Materials and Methods: In this study, in order to selec...

در این تحقیق، امکان تصفیه پساب های صنعتی و آب های آلوده به فلز سرب نوسط خاک و گیاه بررسی شد. در داخل نه عدد لیسیمتر زهکش دار استوانه ای شکل به قطر 60 و ارتفاع 100 سانتی متر از جنس پلاستیک، خاک سبک و دارای بافت لوم شنی ریخته شد. پس از اجرای عملیات کاشت و تا هنگام استقرار گیاه، لیسیمترها با آب چاه و سپس با آب آلوده به سرب (دو میلی گرم در لیتر) آبباری شدند. برای بررسی تأثیر کاشت گیاهان آفتابگردان،...