بررسی اثرگذاری قابلیت‌های مدیران، بر اطمینان بیش‌ازحد و نگرش در انتخاب راهبرد

نویسندگان

  • علی اصغر دهقانی
  • محمد رضا نیکبخت

چکیده

چکیده کیفیت مدیریت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع ایجادکنندة ارزش و سودآوری در آیندة کسب‌وکار شرکت‌ها شناسایی شده است. نگرش و توانایی مدیران موجب شده است که آنان برای پیشبرد اهداف سازمان، راهبردهایی (استراتژی‌هایی) را برگزینند تا به‌زعم خود عملکرد سازمان را بهبود بخشند؛ اما هنگامی‌که مدیران، احساسات شخصی و هنجارهای اخلاقی را در تصمیم‌های خود درگیر سازند، منطقی بودن آنان موردتردید قرار گرفته و در اصطلاح، شکل غیرمنطقی به خود می‌گیرد که یکی از این رفتارهای غیرمنطقی، اطمینان بیش‌ازحد است؛ این نوع از رفتار می‌تواند بر خط‌مشی آتی سازمان تأثیرگذار باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربی تأثیر قابلیت‌های مدیران بر میزان اطمینان بیش‌ازحد آنان و نگرش در انتخاب راهبرد سازمان است؛ ازاین‌رو نمونة آماری پژوهش، شامل 93 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1383 تا 1393 است. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل‌های آماری حاکی از آن است که رابطه‌ای منفی و معنادار بین قابلیت‌های مدیران و اطمینان بیش‌ازحد وجود دارد؛ به سخنی دیگر، هراندازه که مقامات ارشد سازمان توانمندتر باشند، از میزان اطمینان بیش‌ازحد آنان کاسته خواهد شد؛ همچنین نتایج نشان‌دهندة رابطة معنادار بین قابلیت‌های مدیران و نوع نگرش آنان در انتخاب راهبرد سازمانی است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مالیات، مهم‌ترین درآمد دولت­ها به‎شمار می‎رود که از دیرباز وصول می‌شده است. از سوی دیگر، شرکت­ها همواره در پی پرداخت مالیات کمتر هستند. اجتناب مالیاتی، از جمله روش­هایی است که پرداخت‎کنندگان مالیات می­توانند به‎منظور کاهش مبلغ مالیات از آن استفاده کنند. عوامل متفاوتی، از جمله اطمینان بیش‎ازحد مدیریتی بر اجتناب مالیاتی مؤثر است.هدف این پژوهش تعیین تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر اجتناب مالیات...

مدیران ارشد سازمان با درجه توانایی‌های مختلفی هستند. یکی از دارایی‌های نامشهود ارزشمند شرکت‌ها، قابلیت‌های مدیران بوده که توجه به آن باعث بهبود عملکرد سازمان و افزایش توان رقابت آن در بازار می‌شود. هم‌چنین، از آنجا که مالیات، سود شرکت را کاهش می‌دهد، بسیاری از شرکت‌ها به میزان زیادی فعالیت‌های اجتناب از پرداخت مالیات را با هدف کاهش درآمد مشمول مالیاتشان را به کار می‌برند. از این‌رو، هدف از پژوه...

تحقیق در حوزه قابلیت‌های پویا به‌عنوان یک حوزه تحقیقی در مرحله اولیه قرار دارد و سؤالات تحقیقی زیادی در این حوزه مطرح است. یک گام ضروری برای تبدیل چارچوب قابلیت‌های پویا به یک نظریه، مشخص کردن مجموعه‌ای از قوانین حاکم بر روابط بین متغیرهای سازنده است. یکی از مهم‌ترین ارتباطات در این حوزه، ارتباط بین قابلیت‌های پویا و عملکرد است. از طرفی سازوکارهایی که توسط آن قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت اثر ...

پژوهش حاضر، به منظور بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر انتخاب راهبرد های مدیریت دانش در حوزه محصول شکل گرفت. در این پژوهش، تأثیر عدم اطمینان محیطی بر انتخاب راهبرد اکتشاف دانش و بهره برداری دانش با آزمون سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری مورد نظر شامل رؤسا و معاونان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی بود که 28 دانشگاه و 48 نفر پاسخ دهنده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. پژوهش ...

شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد بنگاه‌های جدید، توجه بسیاری از تحقیق‌ها را به خود معطوف کرده است. این تحقیق به شناسایی راهبرد رقابتی اولیه‌ی بنگاه‌های جدید صنعت نرم‌افزار که توانسته‌اند به رشد بیش‌تری دست یابند، می‌پردازد. نمونه‌ی آماری این تحقیق شامل 32 بنگاه صنعت نرم‌افزار ایران است که در سال‌های 1380 و 1381 تاسیس شده و عضو شورای عالی انفورماتیک ایران هستند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، بنگاه‌های جد...

یکی از مهم­ترین تصمیم‌های پیش روی مدیران واحد تجاری تصمیم‌های مربوط به تأمین مالی است. تأمین مالی یکی از اجزاء ضروری عملیات هر واحد تجاری است. اتخاذ سیاست­های تأمین مالی توسط مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد. با این حال شناخت عوامل مؤثر بر تصمیم‌های تأمین مالی مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار است.عوامل زیادی بر تصمیم­گیری تأمین مالی مدیران واحد تجاری مؤثر است که این عو...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود