× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی اثر اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی بیمارستان‌های دولتی استان گیلان

نویسندگان

چکیده

چکیده   مقدمه: بیمارستان‌های دولتی سهم بسزایی در ایفای مسئولیت حفظ سلامت مردم بر عهده دارند. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های این نهادها استمرار فعالیت با کیفیت و تخصیص بهینه منابع است. در این راستا، بررسی عملکرد و مطالعه رویه‌ها و طراحی حسابداری مدیریت برای رسیدن به این هدف امری ضروری تلقی می‌شود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن را کارکنان مالی و اداری بیمارستان‌های دولتی استان گیلان (25 بیمارستان) تشکیل می‌دهد. در این پژوهش با استفاده از رابطه کوکران تعداد 138 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. با توزیع پرسش‌نامه بین افراد نمونه طراحی حسابداری مدیریت، کاربرد حسابداری مدیریت و رضایت‌مندی از حسابداری مدیریت و عملکرد بیمارستان‌ها مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش بیانگر رابطه معنی‌دار مثبت و مستقیمی بین طراحی و کاربرد، طراحی و رضایت‌مندی و هم‌چنین کاربرد حسابداری مدیریت با عملکرد سازمانی است. افزون براین، طراحی حسابداری مدیریت با عملکرد سازمانی از طریق کاربرد حسابداری مدیریت رابطه غیرمستقیم و معنی‌دار دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به ویژگی‌های بیمارستان‌های دولتی استان گیلان بازنگری به نحو انعطاف‌پذیری در ابعاد تشکیل‌دهنده نظام حسابداری مدیریت آن‌ها در راستای نیل به رسالت این بیمارستان‌های عمومی ضروری به نظر می‌رسد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در این پژوهش از دیدگاه یادگیری سازمانی به بررسی ارتباط انواع اطلاعات حسابداری مدیریت با تکنولوژی پیشرفته تولید (AMT) به منظور دستیابی به بهبود در عملکرد تولید پرداخته شده است. ابتدا،ارتباط بین سطح استفاده از تکنولوژی پیشرفته تولید (AMT) و میزان اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (MAIS) ) مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور از جامعه مورد بررسی که شامل کلیه شرکتهای تولیدی پ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت مدیریت اطلاعات بر عملکرد سازمانی و تببیین نقش قابلیت‌های سازمانی (قابلیت مدیریت مشتری، قابلیت مدیریت فرایند و قابلیت مدیریت عملکرد) در رابطه بین این دو متغیر است. تحلیل یافته‌های بدست آمده از 95 پرسشنامه توزیع شده بین مدیران و کارشناسان شرکت‌های مستقر در پارک علم وفناوری استان گیلان نشان می‌دهد که قابلیت مدیریت اطلاعات در توسعه توانایی مدیریت مشتری، مدیریت فرای...

منظور ­­از­ ساختار سازمان ، تنظیم و هماهنگی اقدام­های کارکنان به گونه­ای است که تحقق هدف­های سازمان میسر گردد.. ساختار باید نیروی کار موجود را بر حسب وظایفی که باید انجام دهند،تقسیم و وظایف تقسیم شده را به گونه­ای ترکیب و هماهنگ کند که بازده مورد نظر به دست آید . تفاوت ساختار سازمانها با یکدیگر به دلیل تفاوت تقسیم کار و هماهنگی وظیفه­ها می­باشد.با توجه به مراتب فوق، در این تحقیق به بررسی تطبیقی...

منظور ‌‌از‌ ساختار سازمان ، تنظیم و هماهنگی اقدام‌های کارکنان به گونه‌ای است که تحقق هدف‌های سازمان میسر گردد.. ساختار باید نیروی کار موجود را بر حسب وظایفی که باید انجام دهند،تقسیم و وظایف تقسیم شده را به گونه‌ای ترکیب و هماهنگ کند که بازده مورد نظر به دست آید . تفاوت ساختار سازمانها با یکدیگر به دلیل تفاوت تقسیم کار و هماهنگی وظیفه‌ها می‌باشد.با توجه به مراتب فوق، در این تحقیق به بررسی تطبیقی...

در این پژوهش از دیدگاه یادگیری سازمانی به بررسی ارتباط انواع اطلاعات حسابداری مدیریت با تکنولوژی پیشرفته تولید (amt) به منظور دستیابی به بهبود در عملکرد تولید پرداخته شده است. ابتدا،ارتباط بین سطح استفاده از تکنولوژی پیشرفته تولید (amt) و میزان اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (mais) ) مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور از جامعه مورد بررسی که شامل کلیه شرکتهای تولیدی پ...

در دنیای پرشتاب وسرشار از رقابت امروز، آنچه که برتری شرکت ها و سازمان ها بر یکدیگر را تضمین نموده می کند، برخورداری از منابع انسانی با استعداد است، چرا که دامنه آن از حیث موضوعی قوی بوده و بررسی و ارزشیابی به کارگیری مدیریت استعداد و عملکرد سازمان و آگاهی از توانمندی ها و کاستی ها در به کارگیری مدیریت استعداد، در اجرای عملکرد بهتر، از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی فرایندهای مدیریت استعداد و شن...