× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی اثر افزودن آرد کتان (Linum usitatissimum) بر بیاتی و خواص حسی نان تست

نویسندگان

  • اعظم اعرابی استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران
  • مهسا پورعابدین دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

چکیده

مقدمه: کتان نوعی دانه مغذی است که به دلیل داشتن ترکیباتی چون اسید چرب امگا 3، فیبر رژیمی، پروتئین و لیگنان می­تواند سبب جلوگیری از بیماری­های قلبی عروقی و سرطان شود. با توجه به جایگاه نان در بین مردم می­توان با استفاده از افزودنی های مختلف ارزش تغذیه ای نان را افزایش داد. در پژوهش حاضر، آرد کتان قهوه­ای در سطوح مختلف (10%-20% و 30%) (وزنی/وزنی) به آرد گندم جهت تولید نان تست  استفاده گردید و آزمون حسی، حجم مخصوص، رنگ­سنجی و بیاتی بر روی نان­های تولیدی انجام گردید. مواد و روش­ها: آنالیز شیمیایی بر روی دو نوع دانه کتان زرد و قهوه­ای انجام شد. هم­چنین  اثر افزودن آرد کتان بر میزان بیاتی و خواص حسی (رنگ، طعم، حجم نان، قابلیت جویدن، بو، وضعیت ظاهری و پذیرش کلی)  نان­های تولیدی دو روز پس از پخت مورد بررسی قرار گرفت. هم­چنین آزمون حجم مخصوص و رنگ­سنجی پس از پخت بر روی نمونه­های نان انجام شد. یافته­ها: افزودن آرد دانه کتان قهوه­ای به نان به دلیل داشتن مقادیر بالای پروتیین و فیبر می­تواند سبب افزایش ارزش تغذیه­ای نان حاصل از آن شود. نان حاوی 10 و 20 درصد آرد کتان از نظر خواص حسی تفاوتی با نمونه شاهد ندارد. هم­چنین افزودن آرد کتان به میزان 10 درصد به نان سبب افزایش بیاتی و افزودن 20 درصد آرد کتان سبب کاهش بیاتی در مقایسه با نمونه شاهد شد. بین نمونه نان حاوی 10 درصد آرد کتان در مقایسه با نمونه شاهد، از نظر حجم مخصوص تفاوت معناداری وجود نداشت ولی در نمونه های حاوی 20 و 30 درصد آرد کتان حجم مخصوص نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت. افزودن آرد کتان به نان ها سبب کاهش فاکتور L وa در آن­ها شد در حالی که فاکتور b تفاوت معناداری با نمونه شاهد نداشت. نتیجه­گیری: استفاده از اختلاط 20% آرد کتان در فرمول نان تست می­تواند سبب بهبود خواص حسی و کاهش میزان بیاتی در مقادیر بالاتر شود. افزودن آرد کتان به نمونه های نان سبب کاهش میزان روشنایی در نمونه ها می­شود. هم­چنین استفاده از مقادیر بالاتر آرد کتان سبب کاهش حجم مخصوص نان ها خواهد شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه:دیابت یک عارضه است که از اختلال متابولیکی پیچیده ناشی می­گردد که امروزه سلامتی بسیاری از افراد جامعه را به خطر می­اندازند و به عنوان یک عامل نگران کننده در کشورهای صنعتی به شمار می­آید. رژیم غذایی افراد یکی از عواملی است که می تواند در تنظیم قند خون موثر باشد. به نظر می­رسد دانه­های کتانLinum usitatissimum از جهت اینکه غنی ازاسید آلفا لینولئیک ALA))، مقادیر زیادی فیتوکمیکال، غنی از فیبر ...

مقدمه:دیابت یک عارضه است که از اختلال متابولیکی پیچیده ناشی می­گردد که امروزه سلامتی بسیاری از افراد جامعه را به خطر می­اندازند و به عنوان یک عامل نگران کننده در کشورهای صنعتی به شمار می­آید. رژیم غذایی افراد یکی از عواملی است که می تواند در تنظیم قند خون موثر باشد. به نظر می­رسد دانه­های کتانlinum usitatissimum از جهت اینکه غنی ازاسید آلفا لینولئیک ala))، مقادیر زیادی فیتوکمیکال، غنی از فیبر ر...

The archaeological evidence of flax cultivation dates back to >6000 BC and it is considered as one of the oldest and most useful crops. Components of flax have diverse uses. Cultivar development of flax is currently focused on enhancing the oil content and nutritional value to meet the demand of nutraceutical market supply, as an alternate source of fish oil, a rich source of eicosapentaenoic a...

خشکی ازجمله تنش‌های فیزیکی است که به‌عنوان عامل محدودکننده رشد گیاهان در بیشتر نقاط جهان شناخته شده‌است. در این پژوهش بذر کتان (Linum usitatissimum L.) در گلدان‌های پلاستیکی حاوی شن- رس- خاک‌برگ با نسبت 1:1:2 کاشته شد. پس از کامل شدن سومین برگ اصلی گیاه، تنش در سه سطح براساس ظرفیت زراعی (شاهد FC، FC 3/2، FC 3/1) به مدت 10 روز اعمال شد. این آزمایش با سه تکرار براساس طرحی کاملاً تصادفی انجام شد. ب...

چکیده جایگزینی بخشی از گندم در تولید نان با سایر محصولات کشاورزی یکی از راهکارهای اصلی در تعدیل مصرف گندم و کمک به اقتصاد ملی می‏باشد. هدف از انجام این پژوهش  بررسی امکان جایگزینی بخشی از آرد گندم با آرد سنگینک در سه سطح10، 20 و 30 درصد و اثر صمغ گوار در دو سطح  25/0 و 5/0 درصد و تاثیر آن بر میزان رطوبت، حجم مخصوص، بافت و خصوصیات حسی نان بربری نیمه حجیم بود.. نتایج نشان داد که با افزایش میزان آ...

Biotechnology can offer useful tools to complement conventional breeding programs. The techniques of in vitro selection, that exploit phenomenon, called somaclonal variation, by screening cell cultures for resistance to herbicides, different types of stress or diseases, already helped to obtain tolerant lines of flax (Linum usitatissimum), which were used in further commercial breeding programs...