بررسی اثر غلظت کلسیم در محلول غذایی و بستر کشت بر عملکرد کمی و کیفی سوسن هیبرید آسیاتیک

نویسندگان

  • نجمه سیدی دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
چکیده

به‏منظور بررسی اثر کلسیم و بستر کشت بر رشد سوسن (هیبرید آسیاتیک سوسن رقم ترسور) و جذب عناصر غذایی، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور غلظت کلسیم در محلول غذایی در سه سطح (2، 4 و 6 میلی‌مولار)، و پنج نوع بستر کشت (پرلیت 100 درصد، پرلیت 70 درصد + کوکوپیت 30 درصد، پرلیت 50 درصد + کوکوپیت 50 درصد، کوکوپیت 70 درصد + پرلیت 30 درصد و کوکوپیت 100 درصد) با سه تکرار طراحی و اجرا شد. ارتفاع گیاه، قطر ساقه، ارتفاع زایشی، تعداد جوانۀ گل، قطر گل، تعداد روز تا گلدهی، وزن خشک و ماندگاری گل و پس از عصاره‏گیری از مادۀ خشک اندام هوایی، غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم اندازه‏گیری و جذب این عناصر محاسبه شد. نتایج نشان داد که در بستر ترکیب کوکوپیت و پرلیت، با افزایش درصد کوکوپیت در بستر کشت، ارتفاع ساقۀ گل‏دهنده و ارتفاع گیاه، قطر ساقه و گل و تعداد جوانۀ گل که در بازارپسندی سوسن از اهمیت بسزایی برخوردارند، افزایش شایان ملاحظه‌ای داشتند. در غلظت یکسان کلسیم، مخلوط 70 درصد کوکوپیت با 30 درصد پرلیت منجر به افزایش دوام گل شد، اما در بسترهای کوکوپیت و پرلیت خالص، افزایش غلظت کلسیم سبب افزایش ماندگاری گل شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر برخی صفات کمی و کیفی گل سوسن هیبرید LA

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر ویژگی­های کمی و کیفی گل سوسن (Lilium longiflorum) هیبرید LA رقم Dynamix، در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمار­ها شامل صفر (تیمار شاهد)، 20، 35، 50 و 65 درصد حجمی ورمی‌کمپوست در بستر کشت حاوی 70 درصد کوکوپیت و 30 درصد پرلیت بود که در شرایط گلخانه­ای انجام شد. گل­های شاخه بریدنی تیمار­های مختلف پس ...

متن کامل

اثر تراکم و بستر کشت بر صفات کمی و کیفی توت‌فرنگی رقم سلوا در کشت هیدروپونیک

به منظور تعیین اثر تراکم و بستر کشت بر رشد، عملکرد و صفات کیفی توت­­­فرنگی رقم سلوا، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع ‌طبیعی آذربایجان­غربی اجرا شد. فاکتورهای مورد مطالعه، تراکم کشت در دو تراکم ۱۰ و ۲۰ گیاه در مترمربع و بستر کشت شامل کوکو‌پیت، پرلیت، نسبت­های کوکو‌پیت و پرلیت (1:1)، کوکو‌پیت و پرلیت (1:3)، کوکو‌پیت و پرلیت (3:1)...

متن کامل

تأثیر غلظت درشت‌مغذی‌ها ‌بر صفات کمی و کیفی گل شاخه‌بریده سوسن (Lilium LA Hybrid Fangio) در شرایط کشت بدون خاک

این آزمایش به منظور بررسی اثر چهار غلظت از درشت مغذیها بر رشد و عملکرد صفات کمی و کیفی گل شاخه بریده سوسن (Lilium LA Hybrid Fangio) در کشت بدون خاک و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار درشت مغذیها، چهار تکرار و ده گلدان در هر تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه گیلان انجام شد. گیاهان با چهار تیمار درشت مغذی (S1، S2، S3 و S4 به ترتیب بیشترین تا کمترین غلظت درشت مغذیها) بر اساس محلول غذایی کوئیک...

متن کامل

اثر غلظت کلسیم محلول‌ غذایی بر رشد و عمر پس از برداشت سوسن رقم سبدازول درکشت هیدروپونیک

تولید بسیاری از گل‌های شاخه بریده از جمله سوسن (لیلیوم)، در ایران رواج دارد. در فرآیند تولید گل لیلیوم، کیفیت گل اهمیت ویژه‌ای دارد که یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر آن، تغذیه صحیح می‌باشد. بدین منظور، یک آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با غلظت‌های مختلف کلسیم در سه سطح صفر، 3 و 6 میلی مولار در محلول غذایی هوگلند با شش تکرار در بستر کاشت پرلیت 30% و ماسه 70% بر شاخص‌های رشد، جذب کلسیم و عمر پس ...

متن کامل

اثر مقادیر مختلف نیتروژن در محلول غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی شمعدانی

به منظور تعیین اثر کاربرد محدود نیتروژن در کنترل ارتفاع و بهبود کیفیت گیاه شمعدانی (Pelargonium hortorum cv Bulles Eye) آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 92-1391 اجرا شد. گیاهان در بستر کشت بر پایه پیت (به نسبت 80 درصد حجمی پیت + 20 درصد حجمی خاک زراعی با بافت لوم شنی) کشت شدند. تیمارها در قالب چهار سطح نیتروژن در محلول غذایی شامل 1، 5/1، 2 و 5/2 میلی‌مولار نیتروژن اعم...

متن کامل

اثر تاریخ کشت و غلظت محلول غذایی بر اجزای عملکرد و برخی خصوصیات کیفی میوه توت‌فرنگی (Fragaria ananassa Duch.)، رقم کامارزا در شرایط آب و هوایی اهواز

این آزمایش با هدف بررسی اثر تاریخ کاشت و غلظت محلول غذایی هوگلند بر عملکرد و کیفیت میوه توت‌فرنگی رقم کاماروزا در دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید. آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو فاکتور تاریخ کشت (در سه سطح، شامل 10 آذر، 30 آذر و 20 دی) و غلظت محلول غذایی هوگلند (در سه سطح، شامل قدرت کامل، دو-سوم قدرت و یک-سوم قدرت) و در سه تکرار طراحی گردید. نتایج نشان داد بی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 46  شماره 4

صفحات  637- 647

تاریخ انتشار 2015-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021