بررسی اثر مس بر رشد و شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه علف چشمه (Nasturtium officinale)

نویسندگان

  • احمد مهتدی استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج
  • طهماسب آسمانه استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج
  • مرضیه تقی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج
چکیده

آلودگی محیط‌زیست، ثمره جوامع صنعتی و صنعتی‌شدن اجتماعات بشری است. یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های خاک فلزات سنگین می‌باشد. مس یک ریزمغذی ضروری برای رشد گیاهان می‌باشد، ولی وقتی که غلظت مس در آب بیش از حد باشد، به‌عنوان یکی از سمی‌ترین فلزات سنگین برای موجودات زنده به حساب می‌آید. برخی از گیاهان به‌عنوان انباشته‌کننده مس معرفی شده‌اند.آزمایشات گلخانه‌ای نشان داد که گیاه علف چشمه توانایی تجمع بالای برخی فلزات سنگین را دارد. بر این اساس تأثیر سطوح مختلف سولفات مس (صفر، 4، 8، 12 و 16 میکرومولار) بر شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه  N. officinaleدر قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که در غلظت 4 میکرومولار مس وزن تر و خشک اندام هوایی و هم‌چنین طول ساقه، سطح برگ و محتوای آب نسبی افزایش یافت، ولی در غلظت‌های بالاتر (8، 12 و 16میکرومولار) این شاخص‌ها به میزان زیاد کاهش یافت. در غلظت 16 میکرومولار مس در محلول غذایی میانگین میزان مس ریشه و بخش هوایی به‌ترتیب 4210 و 558 میکروگرم بر گرم وزن خشک بود. بر اساس نتایج حاصله بیشتر مس جذب شده در ریشه گیاه تجمع‌یافته بود. در مجموع می‌توان اظهار داشت که سولفات مس به‌طور معنی‌داری وزن‌تر و خشک اندام هوایی و ریشه و هم‌چنین طول ‌ریشه، سطح برگ و طول ‌ساقه را کاهش می‌دهد و میزان کلروفیل کل را افزایش می‌دهد، ولی اثر معنی‌داری بر میزان پروتئین، کربوهیدرات، آنتوسیانین و کاروتنوئید ندارد. به‌طورکلی حد آستانه این گیاه تا غلظت 4 میکرومولار مس می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر فرایند خشک کردن بر خصوصیات کمی و کیفی برگ گیاه علف چشمه (Nasturtium officinale)

در این مطالعه، اثر روش‌های مختلف خشک کردن بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه علف چشمه شامل افت رطوبت، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، مقادیر ویتامین ث، فسفر، کلسیم و آهن بررسی شد. جهت خشک کردن برگ‌ها از خشک‌کن‌های آون هوای داغ با دماهای 40،50 و 60 درجه سانتی‌گراد، مایکروویو با توان‌های 360،180 و450 وات و روش آفتابی سنتی استفاده شد. از نظر مدت زمان خشک شدن، طولانی‌ترین و کوتاه‌ترین زمان به ترتیب مربوط به تیماره...

متن کامل

اثر فرایند خشک کردن بر خصوصیات کمی و کیفی برگ گیاه علف چشمه (nasturtium officinale)

در این مطالعه، اثر روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه علف چشمه شامل افت رطوبت، فعالیت آنتی اکسیدانی، مقادیر ویتامین ث، فسفر، کلسیم و آهن بررسی شد. جهت خشک کردن برگ ها از خشک کن های آون هوای داغ با دماهای 40،50 و 60 درجه سانتی گراد، مایکروویو با توان های 360،180 و450 وات و روش آفتابی سنتی استفاده شد. از نظر مدت زمان خشک شدن، طولانی ترین و کوتاه ترین زمان به ترتیب مربوط به تیماره...

متن کامل

بررسی اثر بازدارندگی عصارۀ الکلی گیاه دارویی علف چشمه (Nasturtium officinale L.) در رشد قارچ ( (Fusarium solaniعامل پوسیدگی خشک سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی

امروزه کنترل زیستی عوامل بیماری زای گیاهی با هدف کاهش اثرات خطرناک آفت کش های شیمیایی از جمله تهدید سلامتی بشر، آلودگی محیط زیست، از بین بردن موجودات غیر هدف و پیدایش عوامل بیماری زای مقاوم یک اولویت می باشد. در این راستا استفاده از پتانسیل ضد میکروبی متابولیت های گیاهی، طی سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه، اثر ضد قارچی عصاره اندام های مختلف گیاه دارویی علف چشمه             ...

متن کامل

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه علف چشمه (Nasturtium officinale) بر تغییرات بافتی و هورمونی تخمدان صدمه دیده با دوکسوروبیسین در موش‌های صحرایی

Background and Objectives: One of the side effects of chemotherapy is infertility and the use of Nasturtium Officinalis causes the anticancer molecules to be increased. This study was conducted to determine the effect of hydroalcoholic extract of Nasturtium Officinalis on ovarian changes after toxicity by doxorubicin in rats. Materials and Methods: In this experimental study, thirty-six matu...

متن کامل

امکان سنجی گیاه پالایی ماده رنگزای مالاکیت سبز از محلول های آبی آلوده با کاربرد علف چشمه (Nasturtium officinale)

Background and Objective: Malachite green dye is used in many industries including textile industries. Disposal of wastewaters containing the dye to the environment, can lead to many environmental problems. Currently, many physico-chemical approaches are used for wastewater treatment. Because of limitations and difficulties of these methods, biological treatment is considered as an economic and...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 39  شماره 4

صفحات  101- 114

تاریخ انتشار 2017-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021