بررسی اثر پارامترهای جریان بر توان خروجی میکروتوربین واحد توان کمکی بالگرد

نویسندگان

  • محمد اعلایی عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
  • مهدی اغنیا دانشجوی دکتری / دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
چکیده مقاله:

در این پژوهش دمای داخل محفظه احتراق و اندازه­گیری توان خروجی میکروتوربین Solar T-62T-2A در شرایط طرح و خارج از طرح با استفاده از نرم­افزار تجاری انسیس فلوئنت مورد مطالعه قرار گرفته است. شناسایی عملکرد سامانه احتراقی در شرایط طرح و خارج از طرح، اولین گام برای تحلیل­ها و طراحی­های بهینه در آینده است. به منظور تحلیل شرایط عملکردی موتور، تغییرات دبی هوای ورودی و دمای ورودی به کمپرسور و دبی جرمی سوخت ورودی به محفظه بررسی شده­اند. در روش عددی جهت تحلیل پدیده احتراق، جریان بصورت سه بعدی، پایا، تراکم ناپذیر، لزج، آشفته و همراه با تشعشع در نظر گرفته شده است. در مدل­سازی احتراق، از مدل احتراقی غیرپیش­آمیخته و برای اعمال اثرات آشفتگی، از مدل  قابل تحقق استفاده شده است که در مسائل احتراقی، همخوانی خوبی با نتایج تجربی نشان می­دهد. همچنین به دلیل استفاده این موتور از سوخت مایع، اسپری سوخت در محفظه احتراق و تبخیر آن مدل گردیده است. مهم­ترین خصوصیت مدل استفاده شده این است که محدودیت‌های ریاضی مربوطه را در مدل نمودن تنش­های رینولدزی اقناع کرده و با فیزیک جریان آشفته سازگار و دارای دقت بیشتری بوده و مدل­سازی با آن واقعی­تر است و به همان نسبت هزینه محاسباتی بالاتری نیز دارد. بنابراین درک بهتری از فرایندهای فیزیکی حاصل می­شود. نتایج بدست آمده از حل عددی محفظه احتراق با نتایج ارائه شده توسط شرکت سازنده اعتبار­سنجی شده­اند. نتایج حاصل نشان می­دهد، به ازای دبی­های سوخت کمتر از 0/0125 کیلوگرم بر ثانیه، افزایش دمای هوای ورودی به کمپرسور منجر به افزایش توان اما به ازای دبی­های بالاتر از آن منجر به کاهش توان می­شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رفتار توان خروجی لیزر موجبر 2CO بر حسب پارامترهای فشار گاز و جریان تخلیه الکتریکی

در این مقاله رفتار توان خروجی لیزر موجبر گازکربنیک پیوسته بر حسب پارامترهای موثر در عمل‌کرد لیزر بررسی شده است. تغییر توان خروجی لیزر بر حسب جریان تخلیه الکتریکی، فشار و نسبت آمیزه‌ی گازی در دو لوله با قطر یکسان mm 3 و طول‌های متفاوت 35 و cm70 مطالعه و بهینه‌سازی شده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده، بیشینه مقادیر توان‌های خروجی حدود 6 و W 5/14 به ترتیب در فشارهای 78 و mbar 50 این لوله‌ها به‌دست ...

متن کامل

بررسی رفتار توان خروجی لیزر موجبر 2co بر حسب پارامترهای فشار گاز و جریان تخلیه الکتریکی

در این مقاله رفتار توان خروجی لیزر موجبر گازکربنیک پیوسته بر حسب پارامترهای موثر در عمل کرد لیزر بررسی شده است. تغییر توان خروجی لیزر بر حسب جریان تخلیه الکتریکی، فشار و نسبت آمیزه ی گازی در دو لوله با قطر یکسان mm 3 و طول های متفاوت 35 و cm70 مطالعه و بهینه سازی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، بیشینه مقادیر توان های خروجی حدود 6 و w 5/14 به ترتیب در فشارهای 78 و mbar 50 این لوله ها ...

متن کامل

تعیین معادلات رژیم رودخانه بر اساس معادله توان واحد جریان

در این مقاله، معادلات رژیم رودخانه به کمک توسعه معادله توان واحد جریان و کاربرد آن در مورد دو رودخانه سیستان و کرج به دست آمده‌اند. برای این منظور با مروری بر تحقیقات گذشته، ابتدا مبانی و مفهوم رژیم و هندسه- هیدرولیکی در رودخانه ذکر می شود و سپس روش‌ها و نتایج به دست آمده توسط محققین قبلی به صورت دسته بندی شده ارائه می‌شود. در گام بعدی معادله توان واحد جریان با در نظر گرفتن پارامترهای غلظت وزنی...

متن کامل

بررسی تجربی و عددی اثر کاهش عرض بر توان خروجی تیر برداشت‌کننده انرژی پیزوالکتریک

با توجه به این که منابع انرژی جهان رو به کاهش است برداشت انرژی رایگان از محیط پیرامون اهمیت و جایگاه خاصی پیدا کرده است. از مهمترین روش‌های برداشت انرژی از ارتعاشات محیطی برداشت انرژی از مواد پیزوالکتریک‌ می‌باشد و اخیرا محققان بر روی بهینه سازی این نوع برداشت کننده‌های انرژی متمرکز شده‌اند. در این مقاله به بررسی تجربی و عددی اثر کاهش عرض تیر بر میزان برداشت انرژی از تیر یکسرگیردار حامل پیزوالک...

متن کامل

طراحی بهینه مقسم توان 6 دهانه ای با نسبت توان خروجی اختیاری

An effective design procedure is devised for the optimum design of a versatile and useful six-port planar microstrip power divider. An equivalent circuit is developed for the divider; which is composed of line sections and asymmetrical T-junctions. The method of least squares is applied to the equivalent circuit of the divider for its optimum design. This power divider is capable of providing v...

متن کامل

تحلیل عملکرد یک واحد تولید توان میکروتوربین گازی مجهز به یک پیل سوختی اکسیدجامد اتمسفریک از دیدگاه ترمواقتصادی

هدف این مقاله تحلیل عملکرد یک واحد تولید توان متشکل از یک میکروتوربین گازی و یک پیل سوختی اکسیدجامد با کارکرد در فشار اتمسفریک می باشد. بر خلاف بیشتر تحقیقات انجام شده که پیل سوختی را در بالادست توربین قرار داده بودند، در این تحقیق پیل سوختی در پایین دست توربین قرار داده شده است. با توجه به اهمیت نقش پیل سوختی در سیستم معرفی شده تحلیل های شیمیایی و حرارتی کاملی در پیل انجام شده و بر خلاف بیشتر ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 2

صفحات  243- 255

تاریخ انتشار 2019-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023