بررسی احتمال تخریب زمین با روش تاپسیس در مرتع های مشرف به شهر اشتهارد، استان البرز

نویسندگان

  • امیر سررشته داری مربی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
  • امین صالح پور جم استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
  • جمال مصفایی استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
  • حمیدرضا پیروان دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
  • محمود رضا طباطبایی استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
چکیده

تخریب زمین‌‌ در اقلیم‏های مختلف موجب انهدام زیست‌بوم­های طبیعی و کاهش توان تولید طبیعت می‌شود. در بررسی احتمال تخریب زمین‌‌ در محدوده‌ی مرتع‌های مشرف به اشتهارد، نقشه‏ی طبقه‌های شیب، کاربری زمین‌‌ و زمین­شناسی تهیه شد تا واحدهای همگن ایجاد شود، و از روی­هم گذاشتن و تقاطع‌دادن این نقشه‏ها، نقشه‏ی واحدهای­کاری به‌دست آمد. سه شاخص حساسیت به فرسایش، شوری و نفوذپذیری در هر یک از واحدهای کاری انتخاب، و هر یک با نقشه‏ی طبقه‏بندی‌شده نشان داده‌شد. وزن معیارها و نسبت سازگاری آن‌ها با روش فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) محاسبه شد. برای تعیین‌کردن احتمال و اولویت­بندی‌کردن گزینه­ها روش تاپسیس به‌کاربرده شد. در این روش پس از محاسبه‌ی چارچوب به‌معیار شده‌ی موزون، فاصله‌های اقلیدسی، و نزدیکی نسبی به راه‌حل دل‌خواه اقدام، احتمال تخریب زمین‌‌ واحدها اولویت­بندی شد. دامنه‌ی تغییر نزدیکی نسبی به راه‌حل دل‌خواه گزینه­ها مبتنی بر روش AHP-TOPSIS از 0/002 تا 0/991 متغیر بود. بر این اساس، در منطقه­ی بررسی‌شده چهار طبقه­ی احتمال یا شدت تخریب زمین‌‌ دیده شد. احتمال تخریب زمین‌‌ در 20872/7092 هکتار (37/97%) از منطقه کم، در 1470/279 هکتار (2/67%) متوسط، در 1844/861 هکتار (3/36%) زیاد، و در 30788/02 هکتار (56/00%) خیلی زیاد بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی و ممیزی مخاطرات محیطی دامنه‌های مشرف به شهر همدان

محیط های طبیعی همواره دستخوش یکی از مهم‌ترین مخاطرات طبیعی، یعنی حرکات توده‌ای بوده که باعث ناپایداری می‌شود. شناسایی مناطق ناپایدار و ممیزی آنها به‌منظور تشخیص و تعیین خطر عوامل محیطی یکی از موضوعات مهم در زمینه عمران مناطق کوهستانی محسوب می‌شود. در این بررسی، دامنه شمالی الوند مشرف به شهر همدان و مناطق اطراف آن به وسعت 8/698 کیلومتر مربع به منظور تحلیل فرایندهای دامنه‌ای همچون ریزش، لغزش و جر...

متن کامل

بررسی اثر خصوصیات خاک‌‌‌‌شناسی بر پتانسیل بیابان‌‌‌‌زایی مخروط افکنه‌‌‌‌ها با کاربرد روش AHP-FUZZY SAW (مطالعه موردی: مخروط افکنه‌‌‌‌های مشرف به ارتفاعات حلقه دره و جارو، منطقه اشتهارد)

رخداد بیابان‌‌‌‌زایی با حذف پوشش گیاهی، منجر به ایجاد آثار نامطلوبی از قبیل فرسایش و تخریب اراضی و نیز تشدید سیلاب‌‌‌‌ها شده و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی را به دنبال دارد. به منظور بررسی اثر خصوصیات خاک‌‌‌‌شناسی بر پتانسیل بیابان‌‌‌‌زایی مخروط افکنه-های مشرف به ارتفاعات حلقه دره و جارو (منطقه اشتهارد، استان البرز)، نخست اقدام به تهیه‏ی نقشه‏ی طبقات شیب، کاربری اراضی و زمین شناسی کاربردی با هد...

متن کامل

ارزیابی خطر فرونشست زمین با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه استان های تهران و البرز

زمینه و هدف: با رشد و توسعه جوامع، مدیریت و برنامه ریزی سکونتگاه ها جهت کاهش تبعات پس از سوانح طبیعی بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته است. استان های تهران و البرز با توجه به موقعیت خاص طبیعی، منطقه ای، تراکم بالای جمعیتی، بافت متراکم کالبدی و شریان های حیاتی دارای پتانسیل بالقوه ای در رخداد مخاطرات و ایجاد شرایط بحرانی می باشد. پژوهش ها نشان داده است که پدیده مورفولوژیکی فرونشست در این دو استان ب...

متن کامل

ارزیابی ریسک‌های زیست‌محیطی سد البرز با استفاده از روش‌های تاپسیس و تاپسیس فازی

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی ریسک‌های زیست‌محیطی سد البرز بر‌روی رودخانه بابلرود واقع در شهرستان بابل، با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه بود. در ابتدا به شناسایی محیط‌‌زیست محدوده مورد مطالعه پرداخته شد و سپس لیستی از ریسک‌های زیست‌محیطی شناسایی شده، در فاز ساختمانی و ‌بهره‌برداری تهیه و در قالب پرسشنامه در اختیار کارشناسان محیط‌زیست و آشنا با حوزه سد البرز قرار داده شد. ریسک‌های زیس...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 32  شماره 4

صفحات  79- 93

تاریخ انتشار 2019-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021