بررسی برخی خواص آناتومی و بیومتری الیاف چوب چنار (Platanus sycamore) در محورهای طولی و عرضی ساقه در استان مازندران

نویسندگان

  • رضا علیزاده دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی چوب، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده شهید هاشمی‌نژاد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران، ساری، ایران.
  • علی حسن پور تیچی* استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده شهید هاشمی‌نژاد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران، ساری، ایران.
  • علی رضا براری دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی چوب، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده شهید هاشمی‌نژاد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران، ساری، ایران.
  • مجتبی رضانژاد دیوکلایی دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی چوب، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده شهید هاشمی‌نژاد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران، ساری، ایران.
چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی­های آناتومی و بیومتری الیاف چوب چنار در محور طولی و عرضی ساقه درخت می­باشد. به همین منظور یک اصله درخت کاملا سالم چنار با سن تقریبی 12 سال واقع در شهرستان آمل به­طور تصادفی انتخاب و قطع گردید. دو دیسک به ضخامت 5 سانتی­متر از ارتفاع برابر سینه و نزدیک به تاج درخت برای آزمون ها تهیه گردید. سپس نمونه­های آزمونی به ابعاد 3×2×2 سانتی­متر به­صورت متوالی در جهت عرضی دیسک­ها از مغز به سمت پوست تهیه و مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی ویژگی­های بیومتری الیاف: طول الیاف، قطر حفره سلولی، ضخامت دیواره سلولی و قطر کلی سلول ارزیابی گردید. نتایج حاصل از ارزیابی ویژگی­های ابعادی الیاف حکایت از آن داشت که محورهای طولی و عرضی ساقه درخت به­طور معنی­داری بر ویژگی­های بیومتری الیاف تاثیرگذار هستند. به ­طوری­که طول الیاف، قطر حفره سلولی، ضخامت دیواره سلولی و قطر کلی سلول در محور شعاعی ساقه از مغز به سمت پوست درخت روند افزایشی و در محور طولی ساقه از کنده به سمت تاج درخت روند نزولی داشته است. بررسی ویژگی­های آناتومی چوب درخت چنار در سه سطح مقطع عرضی، مماسی و شعاعی نشان داد که این چوب جز پهن­برگان پراکنده آوند بوده و مرز حلقه­های رویشی مشخص، دریچه آوندی ساده و نردبانی، منافذ بین دیواره آوند از نوع متقابل می­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ویژگی های آناتومی، فیزیکی و بیومتری چوب درخت انجیر ( Ficus carica) در جهت طولی و عرضی ساقه درخت

در این پژوهش به بررسی خواص بیومتری الیاف، خواص فیزیکی و میکروسکوپی چوب انجیر پرداخته شد. از این رو، سه اصله درخت سالم انجیر واقع در استان مازندران انتخاب و قطع شده است. سه دیسک به ضخامت 5 سانتی متر در طول درخت(قطر برابر سینه، ارتفاع 9/1 متر و نزدیک تاج) تهیه شد. در جهت عرضی نمونه های آزمونی 2×2×2 از مغز به سمت پوست به صورت متوالی تهیه و مورد بررسی فیزیکی و بیومتری الیاف قرار گرفت. سپس خواص بیوم...

متن کامل

ارزیابی جامع جمعیت‌های بومی شاهدانه به‌منظور ظرفیت‌سنجی تولید الیاف با بررسی ویژگی‌های آناتومی چوب و بیومتری الیاف ساقه

به‌منظور استفاده از منابع فیبری جایگزین همچون شاهدانۀ فیبری (.Cannabis sativa L) برای تأمین الیاف مورد نیاز صنایع چوب و کاغذ، شناسایی و بهره‌برداری از تنوع حداکثری این گیاه بومی در زمینه‌های مختلف صنایع سلولزی ضروری به نظر می‌رسد. از این‌رو در این بررسی برخی از جمعیت‌های شاهدانۀ ایرانی از نظر ویژگی‌های آوندی ساقه و بیومتری الیاف با هدف شناسایی جمعیت‌های دارای بیشترین مقدار فیبر چوبی و نیز جمعیت...

متن کامل

بررسی خواص آناتومی، بیومتری و شیمیایی چوب جوان و بالغ صنوبر (Populus alba)

در این تحقیق از درختان گونة بومی populus alba در سنین 5 و 25 ساله­ای در منطقه­ای بنام مهنان واقع در شهرستان بجنورد استفاده شد. این تحقیق به بررسی برخی از خواص کاربردی آناتومیکی و شیمیایی آنها پس از تهیه مقاطع سه گانه (عرضی- شعاعی- مماسی) و آرد چوب عاری از مواد استخراجی و تهیة لیگنین‌های دیوکسان و کلازون پرداخته است. پس از انجام آزمایش‌های لازم مشاهده شد که شباهت‌های ساختاری فراوانی از لحاظ حفرا...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

ویژگی‌های آناتومی، بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک (مطالعه‌ی موردی: جنگل های سنگده مازندران)

مطالعات بنیادی بر روی چوب درختان و درختچه‌های جنگلی می‌تواند امکان استفاده از آنها را در مصارف مختلف آشکار سازد، یا منجر به ایجاد بانک اطلاعاتی گونه‌های مختلف چوبی کشور ‌شود. بارانک (Sorbus tominalis L.) از گونه‌های درختی کمیاب و با ارزش جنگل‌های هیرکانی و ارسباران است. در این مطالعه برخی ویژگی‌های آناتومی، بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های مورد استف...

متن کامل

بررسی خواص آناتومی، بیومتری و شیمیایی چوب جوان و بالغ صنوبر (populus alba)

در این تحقیق از درختان گونة بومی populus alba در سنین 5 و 25 ساله­ای در منطقه­ای بنام مهنان واقع در شهرستان بجنورد استفاده شد. این تحقیق به بررسی برخی از خواص کاربردی آناتومیکی و شیمیایی آنها پس از تهیه مقاطع سه گانه (عرضی- شعاعی- مماسی) و آرد چوب عاری از مواد استخراجی و تهیة لیگنین های دیوکسان و کلازون پرداخته است. پس از انجام آزمایش های لازم مشاهده شد که شباهت های ساختاری فراوانی از لحاظ حفرا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 2 (پیاپی 32 پاییز و زمستان 1398)

صفحات  81- 100

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022