بررسی تأثیر شکل‌گیری چوب کششی بر ویژگی‌های آناتومی و تشکیل لایه ژلاتینی در الیاف چوب تبریزی (P.nigra)

ثبت نشده
چکیده

در این پژوهش، تأثیر شکل‌گیری چوب کششی در گونه تبریزی (P.nigra) بر ویژگی‌های آناتومی آن مطالعه شد. تراکم عناصر آوندی و اشعه چوبی در واحد سطح (N/mm²)، قطر آوندها و ابعاد اشعه چوبی در چوب کششی و نرمال اندازه‌گیری گردید. هم‌چنین، شکل‌گیری لایه ژلاتینی در سلول‌های فیبری چوب کششی بررسی شد. نتایج نشان داد که فراوانی و قطر آوندها در چوب نرمال بیشتر از چوب کششی است. در مقابل، تراکم اشعه چوبی در چوب کششی بیشتر بود. برخلاف طول اشعه چوبی، پهنای اشعه در چوب کششی در مقایسه با چوب نرمال بیشتر بوده است. مطالعات میکروسکوپ الکترونی نیز نشان داد که حفره سلولی بیشتر فیبرهای چوب کششی با لایه ژلاتینی مسدود هستند. یکی از دلایل وقوع تغییرات در ویژگی‌های آناتومی چوب کششی، واکنش درخت به تنش‌های رشد است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ویژگی های کاغذ ساخته شده از الیاف چوب کششی و نرمال چوب صنوبر(Populuse nigra)

در این تحقیق از چوب نرمال و کششی درخت صنوبر برای ساخت کاغذ به روش کرافت استفاده شد. پس از تهیه نمونه ها، ابتدا ابعاد و ویژگی های بیومتریک الیاف چوب کششی و چوب نرمال اندازه گیری شد و پس از آن از خرده چوب های تهیه شده از هر دو ناحیه چوب کششی و نرمال توسط فرایند کرافت خمیر کاغذ تهیه و کاغذ ها ساخته شدند. نتایج نشان داد، الیاف چوب کششی از ضریب رانکل و ضریب لاغری بیشتری در مقایسه با الیاف چوب نرمال ...

متن کامل

ارزیابی جامع جمعیت‌های بومی شاهدانه به‌منظور ظرفیت‌سنجی تولید الیاف با بررسی ویژگی‌های آناتومی چوب و بیومتری الیاف ساقه

به‌منظور استفاده از منابع فیبری جایگزین همچون شاهدانۀ فیبری (.Cannabis sativa L) برای تأمین الیاف مورد نیاز صنایع چوب و کاغذ، شناسایی و بهره‌برداری از تنوع حداکثری این گیاه بومی در زمینه‌های مختلف صنایع سلولزی ضروری به نظر می‌رسد. از این‌رو در این بررسی برخی از جمعیت‌های شاهدانۀ ایرانی از نظر ویژگی‌های آوندی ساقه و بیومتری الیاف با هدف شناسایی جمعیت‌های دارای بیشترین مقدار فیبر چوبی و نیز جمعیت...

متن کامل

بررسی ویژگی های کاغذ ساخته شده از الیاف چوب کششی و نرمال چوب صنوبر(populuse nigra)

در این تحقیق از چوب نرمال و کششی درخت صنوبر برای ساخت کاغذ به روش کرافت استفاده شد. پس از تهیه نمونه ها، ابتدا ابعاد و ویژگی های بیومتریک الیاف چوب کششی و چوب نرمال اندازه گیری شد و پس از آن از خرده چوب های تهیه شده از هر دو ناحیه چوب کششی و نرمال توسط فرایند کرافت خمیر کاغذ تهیه و کاغذ ها ساخته شدند. نتایج نشان داد، الیاف چوب کششی از ضریب رانکل و ضریب لاغری بیشتری در مقایسه با الیاف چوب نرمال ...

متن کامل

تأثیر مقدار لیگنین الیاف بر ویژگی‌های مکانیکی چند‌سازه الیاف چوب – پلی‌پروپیلن

تأثیر مقدار لیگنین الیاف و مقدار ماده سازگارکننده بر ویژگی‌های مقاومتی چند‌سازه الیاف سلولزی و پروپیلن بررسی شد. در این تحقیق الیاف کارتن کنگره‌ای کهنه با مقدار لیگنین به‌ترتیب 7، 26/5، 78/3‌ و77/2 درصد تهیه شدند. سپس الیاف توسط دستگاه اکسترودر با پلی‌پروپیلن به نسبت 20 درصد‌‌ الیاف و حدود 77 درصد پلی‌پروپیلن ترکیب شده و بعد از آسیاب کردن نمونه‌های آزمونی توسط دستگاه تزریق ساخته شدند. از جفت‌کن...

متن کامل

تأثیر مقادیر گوناگون آبیاری بر ویژگی‌های آناتومی چوب و بیومتری الیافِ دو گونه‌ی برتر صنوبر

سابقه و هدف: کمبود چوب خام، یکی از بزرگ‌ترین دشواری‌های صنعت چوب و کاغذ کشور است. با توجه به وضع قوانین محدود کننده‌ی قطع درختان جنگلی، توجه بیشتر به پرورش چوب به‌عنوان شیوه‌ای جایگزین برای تامین مواد اولیه‌ی صنایع، ضروری به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر، محدودیت منابع آبی در کشور و نیاز قابل ملاحظه‌ی صنوبر‌کاری به منابع آبی باعث شده که معرفی گونه‌ها یا ارقامی از صنوبر که ضمن تولید و بازدهی مناسب، نی...

متن کامل

بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه جدید الیاف پلی پروپیلن/ الیاف چوب/ سیمان

در این تحقیق ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه جدید الیاف پلی پروپیلن/ الیاف چوب/ سیمان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، الیاف پلی پروپیلن در سطوح مختلف 0،2، 3 و 4 درصد وزنی به چندسازه الیاف چوب- سیمان با نسبت وزنی 15 به 85 و در حضور 3% کلرید کلسیم (بر اساس وزن خشک چندسازه) اضافه شده و سپس کلیه ویژگی‌های فیزیکی (جذب آب، واکشیدگی ضخامت بلند مدت) و مکانیکی (مدول الاستیسته، مقاومت خمشی و مقاومت ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 2

صفحات  133- 145

تاریخ انتشار 2012-07-16

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021