× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی تأثیر محدودیت‌های فروش کوتاه‌مدت بر گزارش‌های مالی محافظه‌کارانۀشرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

  • الهه میرزایی : دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس
  • زهرا امیرحسینی دانشیار گروه مدیریت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

  در سال‌های اخیر، مبحث کیفیت سود گزارش‌شده مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از جوانبِ کیفیت، سود محافظه‌کاری است. بدان معنا که هرچه محافظه کاری سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است. در مقالۀ حاضر، تأثیر محدودیت‌های فروش کوتاه‌مدت بر گزارش‌های مالی محافظه‌کارانه  بررسی شده است. براساس ادبیات پژوهش حاضر، برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما براساس اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دورۀ زمانی 1390-1394، به این نتیجه رسیدیم که  محدودیت‌های فروش کوتاه‌مدت بر گزارش‌های مالی محافظه‌کارانه تأثیر ندارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

یکی از فرض‌های اساسی در ادبیات مدیریت مالی، حداکثر ساختن ثروت سهامداران است. به منظور دستیابی به این هدف مهم، مدیریت شرکت باید سعی کند تا همواره در پروژه‌های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه‌گذاری نموده تا بدین شکل روند افزایش ثروت سهامدارن حفظ شود. شرکت‌ها منابع مالی مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها را از محل منابع داخلی شرکت، استقراض و یا افزایش سرمایه تأمین می‌کنند. اما همه شرکت‌ها توانای...

در این مقاله، تأثیر چرخة عمر بر گزارشگریمالیمحافظه‌کارانه شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی شده است نمونه مورد بررسی شامل 1030 مشاهده سال- شرکت مربوط به 103 شرکت در بازه زمانی 1384-1393 شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه­گیری چرخة عمر از الگوی آنتونی و رامش (1992) و برای اندازه­گیری محافظه­کاری از الگوی خان و واتز (2009) استفاده شده است. در تحل...

در این تحقیق به موضوع بازدهی کوتاه‌مدت عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. موضوع بازدهی همواره مورد اقبال فعالان بازارهای سرمایه در سراسر دنیا بوده است و تحقیقات بسیاری در همین راستا انجام پذیرفته است. قیمت‌گذاری زیر ارزش می‌تواند منشأهای متفاوتی داشته باشد که در این تحقیق به‌صورت خلاصه به آن‌ها پرداخته می‌شود. در ادامه، متغیرهای تحقیق به‌صورت عملیات تعریف می‌گرد...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی های هیأت‌مدیره و تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، در پژوهش حاضر 97 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 تا 1389، بررسی شده‌اند. برای اندازه‌گیری شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی، از میزان تجدید ارائه سود استفاده شده و اندازه هیأت‌مدیره، درصد اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره و جدایی نقش ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی آینده‌نگر و تدافعی بر درماندگی مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش برای اندازه‌گیری استراتژی تجاری از روش امتیازدهی ترکیبی میلز و اسنو (2003) و برای اندازه‌گیری درماندگی مالی از مدل آلتمن تعدیل‌شده استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل 131 شرکت (1048 مشاهده سال_شرکت) و دورۀ مطالعه سال‌های 1389 تا 1396 را در بر ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد شرکت‏ها و تأثیر محدودیت‏های تأمین مالی در این رابطه است. برای اندازه‌گیری مدیریت سرمایه در گردش از چرخۀ تجاری خالص شرکت  و برای سنجش عملکرد مالی از نسبت Q توبین و درنهایت، برای تعیین شرکت‌های دارای محدودیت مالی و شرکت‌های بدون محدودیت مالی از سه شاخص KZ، KZir و WW استفاده شده است. داده‌های مدّنظر برای 196 شرکت به‌عنوان نمونه گردآوری شده...