بررسی تاثیر ارسال و دریافت تکالیف درک مطلبی دانش آموزان پیش دانشگاهی ایرانی با استفاده از رایانامه بر میزان انگیزه و توانایی آن‌ها در مهارت درک مطلب انگلیسی

نویسندگان

چکیده

فن آوری های ارتباطی مثل تلفن ثابت و همراه ،اینترنت و رایانامه نقش مهمی در دنیای امروزی دارند. رایانامه (شکل غیرهمزمان ارتباط مبتنی بر رایانه)آنچه را که فرد می تواند در کلاس درس انجام دهد بیشتر می کند. این ابزار به رایج ترین ابزار ارتباطی در محیط آموزشی تبدیل شده است. پژوهش حاضر " بررسی تاثیر ارسال و دریافت تکالیف دانش آموزان پیش دانشگاهی ایرانی با استفاده از رایانامه بر میزان انگیزه و توانایی آنها در درک مطلب انگلیسی "قصد دارد تا بررسی کند که بهره گیری از رایانامه در فرستادن و دریافت کردن تکالیف دانش آموزان پیش دانشگاهی چه میزان بر توانایی درک مطلب و همچنین انگیزه درونی آنان تاثیر دارد. در مطالعه شبه تجربی ، رفتار 56 دانش آموز در گروه های آزمایش و کنترل بررسی شد تا تاثیر و نتیجه ی این رفتارها مشخص شود. نتایج به دست آمده تاثیر معنادار استفاده دانش آموزان از رایانامه به عنوان یک فن آوری ارتباطی را بر توانایی درک مطلب و انگیزه درونی آنها نشان داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین انگیزه دانش آموزان پیش دانشگاهی ایرانی و توانایی انها در خواندن و درک مطلب

خواندن به معنای استخراج اطلاعات مورد نیاز از متن به موثرترین شکل ممکن می باشدوبه عنوان یکی از مهارتهای اصلی هم در یادگیری زبان اول بطور کلی و هم در یادگیری زبان دوم یا زبان خارجی بطور خاص مورد توجه قرار می گیرد. از طرفی دیگرانگیزه به عنوان یک عامل نیرو بخش و فعال کننده رفتار، نقش مهمی را در یادگیری زبان بازی میکند . رابطه بین انگیزه و خواندن و درک مطلب یکی از رایج ترین حوزه های شناختی است که از...

15 صفحه اول

تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و درک مطلب دانش-آموزان دختر دبیرستانی

مقدمه: یکی از سازه های جدید در روانشناسی تربیتی، فراشناخت است که توجه بسیاری از پژوهشگران تربیتی را به خود معطوف کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر انگیزه‌ی پیشرفت و درک مطلب دانش آموزان بود. روش: روش تحقیق، نیمه آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. دو کلاس از بین دانش‌آموزان دختر سال دوم رشته‌ی علوم انسانی از دبیرستان‌های شهرستان اسفراین به شیو...

متن کامل

تاثیر دانش واژگانی و دانش پیشین بر درک مطلب خوانداری فارسی آموزان غیر ایرانی

چکیده درک مطلب فرایند کسب اطلاعات از متون خوانداری و شنیداری است که نقشی اساسی در یادگیری زبان ایفا می‏نماید. چندین عامل در درک مطلب دخیل‏اند که دانش واژگانی و دانش پیشین از آن جمله‏اند. پژوهش پیش رو بر آن است تا به صورت میدانی به بررسی تاثیر آموزش واژه و فعال‏سازی دانش پیشین بر درک مطلب خوانداری فارسی‏آموزان غیرایرانی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‏المللی امام خمینی(ره) بپردازد. به این منظو...

متن کامل

تاثیر آموزش راهکار های درک مطلب بر اضطراب در خواندن و میزان درک مطلب زبان آموزان ایرانی سطح متوسطه

مطالعه حاضر به برسی تجربی و نظام­مند تاثیر آموزش صریح راهکارهای درک مطلب بر اضطراب در خواندن و میزان درک مطلب زبان­آموزان ایرانی دبیرستانی پرداخته است. بدین منظور همه دانش­آموزان دو کلاس (65 نفر) به عنوان اعضای گروه آزمون و کنترل در این مطالعه شرکت کردند. گروه آزمون تحت ده جلسه آموزش راهکارهای درک مطلب بر اساس چارچوب چهاربخشی راهکارهای درک مطلب مک­نمارا و همکاران (2007 ) قرار گرفتند. داده­ها با...

متن کامل

بررسی تأثیر استفاده از فعالیت های زبانی در بالا بردن مهارت خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی

چکیده: این تحقیق  بررسی تاثیر فعالیت های زبانی[1] بر روی پیشرفت مهارت خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی می پردازد. افراد شرکت کننده در این تحقیق 102 دانشجوی سال اول رشته زبان انگلیسی هستند که با روش نمونه گیری تصادفی از میان گروه دانشجویان انتخاب شده اند و سپس به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. در طول پژوهش به گروه تجربی تمرین های خواندن فعالیت های زبانی و به گروه کنترل تمرین خاصی داده نش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 2

صفحات  477- 500

تاریخ انتشار 2016-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023