× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی تاثیر تجویز متوترکسات در آسم وابسته به کورتیکواستروئید

نویسندگان

  • سمراد محرابی,
  • غلامرضا درخشان دیلمی,

چکیده

Despite the role of oral corticosteroids in management of sever asthma, use of these drugs needs careful awareness of its many side effects. There are controversies about the role of methotrexate in lowering the need for corticosteroides in these patients. In this study an attempt has been made to determine methotrexate effects in corticosteroid dependent asthma. Six patients were entered in a double-blind placebo controlled crossover trial and randomly allocated to two groups. Each group got a 12 weeks course of treatment with 15 milligrams of methotrexate or placebo which thereafter was changed to the other regimen. In comparison with placebo, methotrexate caused a 62.5% less need for oral corticosteroid (P<0.01) and a 20% increase in FEV1 (P<0.05). We concluded that the use of low doses of oral methotrexate results in less need for oral corticosteroid in treatment of corticosteroid dependent asthma.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: بروسلوز در کشور ما یک بیماری اندمیک می‎باشد و درمان آن به عنوان یک مشکل بهداشتی مطرح است. این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر تجویز استروئید بر روی علائم بیماری افراد مبتلا به بروسلوز حاد، تحت حاد و مزمن طراحی شده است. مواد و روش‎ها: در این مطالعه کارآزمایی کنترل شده تصادفی، تعداد 48 بیمار مبتلا به بروسلوز به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول شامل 30 نفر تحت درمان با رژیم است...

چکیده زمینه و هدف: آسم یک اختلال تنفسی مزمن است که میلیونها کودک در جهان به آن مبتلا می باشند. شایعترین شکل آسم در کودکان آسم متناوب است. حملات آسم معمولا به دنبال عفونتهای تنفسی ویروسی اتفاق می افتند. مشاهده شده است که در بیماران مبتلا به آسم شروع زود هنگام مونته لوکاست (آنتاگونیست اختصاصی گیرنده لکوترین) در ابتدای عفونتهای تنفسی ویروسی موجب کاهش شکایات و علائم آسم گردیده است. هدف از این مطالع...

چکیده زمینه و هدف: آسم به عنوان یک بیماری التهابی مزمن، برای درمان مراحل متوسط و شدید، نیاز به داروهای ضد التهابی استنشاقی، دارد. استفاده طولانی مدت از کورتیکواستروئیدهای استنشاقی با دوز بالا ممکن است با عوارضی مثل کاهش رشد یا کاهش تراکم استخوان همراه باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه تراکم استخوان در بیماران مبتلا به آسم دریافت کننده کورتیکواستروئید طولانی مدت (مساوی یا بیشتر از 6 ماه) با تراکم ...

سابقه و هدف: طب گیاهی از دیرباز در درمان بیماریها مطرح بوده است و در این زمینه تجربه هزاران ساله طب سنتی چین و ایران در دست است, اما اکثر این تجربه ها دارای پشتوانه علمی نمی باشد. لذا مستدل کردن اثر این داروهای گیاهی طی مطالعات مدون و علمی به شدت احساس می گردد. در این تحقیق بر آن شدیم تا اثر افشرده گیاهی درمنه را در بیماران آسمی به عنوان یک داروی برونکودیلاتور ارزیابی نماییم. هدف از مطالعه این ...

چکیده زمینه و هدف: آسم یک اختلال تنفسی مزمن است که میلیونها کودک در جهان به آن مبتلا می باشند. شایعترین شکل آسم در کودکان آسم متناوب است. حملات آسم معمولا به دنبال عفونتهای تنفسی ویروسی اتفاق می افتند. مشاهده شده است که در بیماران مبتلا به آسم شروع زود هنگام مونته لوکاست (آنتاگونیست اختصاصی گیرنده لکوترین) در ابتدای عفونتهای تنفسی ویروسی موجب کاهش شکایات و علائم آسم گردیده است. هدف از این مطالع...

چکیده زمینه و هدف: آسم به عنوان یک بیماری التهابی مزمن، برای درمان مراحل متوسط و شدید، نیاز به داروهای ضد التهابی استنشاقی، دارد. استفاده طولانی مدت از کورتیکواستروئیدهای استنشاقی با دوز بالا ممکن است با عوارضی مثل کاهش رشد یا کاهش تراکم استخوان همراه باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه تراکم استخوان در بیماران مبتلا به آسم دریافت کننده کورتیکواستروئید طولانی مدت (مساوی یا بیشتر از 6 ماه) با تراکم ...