بررسی تجربی اثر سرعت برشی بر ارتعاش چتر در ‏فرایند داخل‏ تراشی

نویسندگان

چکیده

وقتی ماشین‏کاری قطعات مکانیکی با دقت بالا انجام می‏شود، باید از ارتعاشات خودتحریک چتـر کاملاً اجتناب شود؛ زیرا این نوع حرکت ارتعاشی باعث بی‏ کیفیتی سطح و خطاهای ابعادی غیرقابل قبول می‏شود. به‌طور معمول پدیدة ارتعاش ناپایدار زمانی به‏وجود می‏آید که به‌طور کلی سختی سیستم ماشین‏کاری کم باشد. این پدیده بیشتر در فرایند داخل‏تراشی با ابزار باریک و بلند رخ می‏دهد. در این مقاله، اثر برخی از پارامترهای مؤثر بر فرایند داخل‌تراشی به‌صورت آزمایشگاهی روی یک ماشین تراش به‏ کمک شتاب‏ سنج‏ های نصب‌شده روی ابزار برش مطالعه شده است. سپس سیگنال‌های شتاب‌سنج در حوزة زمان و طیف فرکانسی آنها بررسی شده‌ است. نتایج نشان می‌دهد که سرعت برشی مهمترین پارامتری است که می‌تواند عملیات برشکاری را با محدودیت مواجه کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روشی جدید در پیش‏ بینی و کنترل تجربی پدیده چتر در فرایند داخل‏ تراشی

پدیده چتر در فرایندهای تراش‏کاری همواره مورد توجه محققان علم ماشین‏کاری بوده و تلاش‏های زیادی برای کنترل آن انجام گرفته ‏است. روش‏های فعال کنترل ارتعاشات ‏این قابلیت را دارا هستند که ارتعاشات را به نحو مطلوبی در شرایط مختلف میرا کنند. هدف این مقاله توسعه یک روش فعال، جدید و ارزان برای تشخیص و کنترل پدیده ‏چتر قبل از وقوع چتر در فرایند داخل‏تراشی است که با انجام آزمایش عمل‏کرد‏ آن بررسی می‌شود. ...

متن کامل

بررسی کمی نیروها در فرایند داخل‏ تراشی و ارائه روش جدید برای محاسبه نیروی نوک ابزار

فرایند تراش‏کاری به دلیل دینامیک پیچیده‏ای که دارد همواره مورد توجه محققان علم ماشین‏کاری بوده ‏و تلاش‏های زیادی برای ‏تعیین نیروها در آن انجام گرفته است. روش‏های مختلف تجربی و نیمه‏تجربی ‏برای محاسبه مقادیر نیروهای استاتیکی و دینامیکی برش ‏استفاده شده که معمولاً مبتنی بر ابعاد براده ‏هستند اما هنوز این موضوع ‏ابعاد ناشناخته‏ی زیادی دارد که هدف این مقاله تعیین میزان تفاوت فرمول ‏آلتینتاس، ‏مقدار...

متن کامل

بررسی تجربی نیروهای برشی در فرآیند فرزکاری به‌کمک ارتعاش اولتراسونیک

هدف این مقاله، بررسی نیروهای برشی در فرآیند فرزکاری به‌کمک ارتعاش اولتراسونیک (UAM) بر روی فولاد AISI 1020  است. برای اِعمال ارتعاش به قطعه‌کار، یک فیکسچر مخصوص طراحی و ساخته شده‌است. با تغییر عمق برش، نیروی برشی در جهت‌های مختلف در حالت‌های فرزکاری معمولی (CM) و فرزکاری ارتعاشی اندازه‌گیری شده‌است. نیروهای برشی بدست آمده از فرزکاری ارتعاشی نسبت به فرزکاری معمولی کوچکتر هستند. با افزایش مقدار  ع...

متن کامل

بررسی تجربی نیروهای برشی در فرآیند فرزکاری به‌کمک ارتعاش اولتراسونیک

هدف این مقاله، بررسی نیروهای برشی در فرآیند فرزکاری به‌کمک ارتعاش اولتراسونیک (UAM) بر روی فولاد AISI 1020  است. برای اِعمال ارتعاش به قطعه‌کار، یک فیکسچر مخصوص طراحی و ساخته شده‌است. با تغییر عمق برش، نیروی برشی در جهت‌های مختلف در حالت‌های فرزکاری معمولی (CM) و فرزکاری ارتعاشی اندازه‌گیری شده‌است. نیروهای برشی بدست آمده از فرزکاری ارتعاشی نسبت به فرزکاری معمولی کوچکتر هستند. با افزایش مقدار  ع...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 8

صفحات  39- 52

تاریخ انتشار 2016-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021