بررسی تجربی میزان استحکام باقیمانده سازه های هواپیما در اثر پدیده‌ی پیری

نویسندگان

چکیده

مقوله فرسودگی وسایل پرنده یکی از مسایل مهم در ارزیابی قابلیت پرواز آنها می­باشد. در بخش سازه، میزان استحکام باقی مانده بعد از گذشت سنوات خدمتی وسایل پرنده از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. لذا در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است. به منظور ارزیابی میزان تاثیر فرسودگی بر میزان استحکام سازه­های هوایی، نمونه­هایی از سازه­های تعدادی از هواپیماهای جنگی فرسوده نهاجا تهیه شده و آزمایشات کشش استاتیکی و شکست بر روی آنها انجام پذیرفته شده است. به منظور ارزیابی نتایج، آزمایشات مشابه بر روی مواد خام کارنکرده انجام شده است. همچنین در این راستا مقادیر کتب مرجع نیز استخراج گردیده است. آزمایشات کشش بر روی بخش­هایی از پوسته بالایی و پایینی فلپ لبه حمله هواپیما در دو جهت نورد و عمود بر آن انجام پذیرفته است. آزمایشات چقرمگی شکست بر روی پوسته پایینی بال و پوسته بالایی بین دو بال در جهات مختلف انجام شده است. نتایج بیانگر این موضوع است که به علت قابلیت رسوب سختی آلیاژ بکار رفته در سازه­های مورد بررسی، مقادیر استحکامی و شکست دچار افزایش شده­اند

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی تجربی اثر پیری بر رفتار ارتعاشی استاک بریج دمپر های خطوط انتقال برق

عوامل محیطی می­توانند بر عملکرد قطعات مکانیکی اثرگذار باشند. پیری یکی از این عوامل است. اثر پیری بر یراق‌آلات خطوط انتقال برق به صورت خوردگی و فرسایش بروز پیدا می­کند. تأثیرات ناشی از این عامل در مناطق ساحلی و نواحی که دارای آب و هوایی با درصد رطوبت بالا که حاوی ذرات ریز نمک هستند غیرقابل چشم‌پوشی است. در این تحقیق اثر شرایط مه نمکی به عنوان یک عامل محیطی برروی دو نمونه استاک بریج مورد بررسی قر...

متن کامل

بررسی تجربی اثر نوع حلال بر راندمان استخراج آسفالتین از باقیمانده های سنگین پالایشگاهی

قوانین زیست محیطی و بحران انرژی در سالهای دهه 1970، کشورهای تولیدکننده فرآورده‌های نفتی را به بهبود کیفیت باقیمانده های سنگین پالایشگاهی ملزم ساخت. ایارن نیز با توجه به حجم زیاد باقیمانده های سنگین، واحدهای بهبود کیفیت این فرآورده ها را توسعه داد. از فرایندهای رایج بهبود کیفیت، فرایندهای کاتالیستی هستند اما به دلیل وجود آسفالتین، فلزات سنگین، گوگرد و نیتروژن، لازم است که میزان این ترکیبات به حد...

متن کامل

بررسی تجربی پدیده‌ی برگشت شعله در محیط متخلخل سرامیکی

در این مقاله چگونگی حرکت شعله در یک سرامیک متخلخل با سوخت گاز طبیعی به طور تجربی بررسی شده است. برای ردیابی شعله از ترموکوپل‏هایی در دیواره‌ی مشعل که در راستای محور مشعل قرارگرفته‌اند، استفاده شده است. نتایج به صورت توزیع دمای دیواره در زمان‏های مختلف ارائه شده است. در این آزمون ها دو حالت در روند حرکتی شعله مشاهده می‌شود. حالت اول، حرکت سریع شعله به سطح زیرین محیط متخلخل است ( با عنوان پرش شعل...

متن کامل

بررسی استحکام باقیمانده فشاری یک ساختار گلاس/اپوکسی تحت ضربه های کم سرعت

در این مقاله اثر تخریب ناشی از ضربه های کم سرعت بر کاهش فشاری نمونه هایی یا سه ابعاد متفاوت بررسی شده است. با استفاده از مدل های تحلیلی وعددی رفتار نمونه ها شبیه سازی گردید. سپس توسط یک مطالعه آزمایشی،صحت جواب های مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه های مذکور در ابتداء تحت ضربه هایی با شرایط یکسان و سپس تحت بار استاتیکی فشاری قرار گرفتند تا بتوان مقدار کاهش استحکام فشاری آنها را اندازه گیری کرد ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 19  شماره 2

صفحات  66- 76

تاریخ انتشار 2018-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021