بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی سیستم دیسک و پره

نویسندگان

چکیده

سیستم دیسک و پره نوعی سیستم دینامیکی قوی است که ارتعاشات زیادی را تحمل می‌کند. این سیستم در مجموعه‌های گوناگونی چون پمپ‌ها، فن‌ها، موتورهای جت و هواپیما، کشتی و توربین‌های گاز و بخار کاربردهای فراوانی دارد. در این مقاله تاریخچة مدلسازی، شبیه‌سازی و تحلیل ارتعاشات سیستم دیسک و پره با تأکید بر پیشرفت‌های انجام‌شده در دهة گذشته، که سبب پیش‌بینی بهتر و درک ماکزیمم پاسخ سیستم دیسک و پره نامیزان می‌شود، بررسی شده است. برای این منظور نخست دربارة ارتعاشات سیستم‌های میزان و نامیزان بحث و چندین مدل استفاده‌شده در مطالعات پیشین ذکر شده است. در ادامه، ماکزیمم ضرایب به‌دست آمده برای سیستم‌های نامیزان آورده‌شده و روش‌های کاهش ماکزیمم پاسخ بیان شده است. در نهایت مشکلات و محدودیت‌های طراحی این سیستم‌ها در صنعت بررسی شده است. نتایج حاصل حاکی است که پاسخ ارتعاشی سیستم به وجود نامیزانی حساس است و با تغییر اندک خصوصیات هر پره، ماکزیمم پاسخ به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. همچنین استفاده از راهبرد نامیزانی عمدی، تغییر آرایش چیدمان پره‌ها، استفاده از پیزوالکتریک و دمپر اصطکاکی برای کاهش ماکزیمم پاسخ سیستم مناسب است. کارکرد در محیط با دمای بالا، تنش بالا و ارتعاش قسمت‌های گوناگون از عوامل مهم شکست پره‌های سیستم به‌شمار می‌رود که در طراحی این‌گونه سیستم‌ها باید مد نظر قرار گیرند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه هواگرمکن های خورشیدی

به دنبال کاهش منابع انرژی ،تلاش‌های بسیاری به‌منظور بهینه‌سازی فرایندهای حرارتی در سراسر دنیا در حال انجام می‌باشد. انرژی خورشید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع انرژی تجدید پذیر درروی زمین بوده، که با فناورى ساده، سبب کاهش آلودگى هوا و محیط‌زیست و از همه مهم‌تر ذخیره شدن سوخت‌های فسیلى براى آینده می شود. یکی از موارد کاربرد انرژی خورشید گرمایش هوا بوده که بر این اساس هواگرمکن های مختلف با عملکرد...

متن کامل

مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه سرمایش تبخیری

مشکل کم‌آبی در کشور و استفاده کولرآبی به عنوان سیستم سرمایشی در مناطق وسیعی از کشور دلایلی بود .که مروری بر تحقیقات انجام‌شده بر روی سیستم‌های سرمایش تبخیری داشته باشیم. سیستمهای سرمایش تبخیری سیستمهایی هستند که در آن‌ها آب‌وهوا در تماس مستقیم با یکدیگر قرار می‌گیرند و هوا در سیستم سرمایش تبخیری همراه با افزایش رطوبت خنک می‌گردد. سیستمهای سرمایش تبخیری مستقیم متداول ارزان دارای ساختار ساده و مص...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیرات پخش سیلاب بر توسعه منابع آبی

به‌منظور بررسی نکات قابل توجه و شناخت مسائل و مشکلات موجود در اجرای طرح‌های تحقیقاتی تاثیر پخش سیلاب بر منابع آبی، لزوم توجه به روش کار، عملکرد و نتایج حاصله در تحقیقات اجرا شده پیشین ضروری به نظر می‌رسد. به دنبال احداث ایستگاه‌های تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی پخش سیلاب بر آبخوان‌ها در سطح کشور، رفتارسنجی و پایش عوامل مختلف از جمله پایش منابع آبی نیز در دستور کار قرار گرفته است. در این نوشتار با ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 8

صفحات  25- 38

تاریخ انتشار 2016-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021