بررسی تطبیقی تعهدات بانک گشاینده در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی و مقررات یو سی پی 600

نویسندگان

چکیده مقاله:

در معاملات مبتنی بر اعتبار اسنادی، اطراف مختلفی درگیرِ انجام معامله هستند که هر یک تعهدات متعددی را بر عهده می گیرند. در این بین، نقش گشاینده ی اعتبار، پر رنگ تر از دیگر اطرافِ معامله است طوری که طرف مذکور را می توان به عنوان مهم ترین رکنِ اعتبار اسنادی، یاد نمود. این مقاله، اساس پژوهش خود را بر بررسی مهمترین تعهدات بانک گشاینده در"دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی" بنا نهاده، و در کنار آن، تعهدات شناسایی شده را حسب"مقررات یو سی پی 600 " نیز، مورد بررسی قرار داده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تطبیقی تعهدات ذی‌نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در برابر یکدیگر در عرف‏ها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده امریکا(UCC)

اعتبار اسنادی، کاربردی‌ترین و امن‌ترین روش پرداخت در تجارت بین‌المللی محسوب می‌گردد. این ویژگی به همراه پیچیدگی‌های ناشی از آن نسبت به سایر روش‌های پرداخت، موجب شده ضرورت مطالعه و تمرکز بیشتری راجع به آن احساس شود. این مقاله درصدد است تا با بررسی مقایسه‌ای تعهدات ذی‌نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در عرف‏ها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی به‌مثابه رایج‌ترین مجموعه مقررات در سطح بین‌الملل...

متن کامل

موانع آموزش بیمار در بخش های سی سی یو و پست سی سی یو: یک مطالعه گرانددتئوری

  Background and Aim : Education is of the basic rights of the patients, and also, a main recognized role of the nurses. Education is an accrediting criterion of the organizations which provide health services . However, the results of the studies indicate that no effective patient education in different societies has been delivered, and this has had negative individual, family, and social cons...

متن کامل

حقوق بانک گشاینده اعتبارسنجی در فرض تقلب ذی‌نفع

اعتبارات اسنادی یکی از رایج ترین روش‌های  پرداخت قراردادهای بین المللی است . زیرا بیشترین تضمین را برای طرفین معامله ایجاد می کند و ریسک فراوان معاملات بین المللی، به واسطه وجود وصف تجریدی اعتبارات اسنادی در  این روش پرداخت به نحو چشمگیری کاهش می یابد. به موجب این وصف گشایندگان  اعتبار بایستی تعهد خود را  مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات  مربوط به قرارداد حقوقی پایه یعنی قر...

متن کامل

بررسی تطبیقی تعهدات بانک در تراکنش های الکترونیکی وجوه

چکیده تراکنش الکترونیکی وجوه به معنای مبادله وجهی است که حداقل یکی از عملیات آن با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام می­شود. رابطه بانک و مشتری برحسب نوع تراکنش، مبتنی بر قرارداد وکالت، انتقال طلب ویا قرض است. به موجب راهنمای آنسیترال، مقررات آمریکا و ایران، تعهدات بانک در مقابل مشتری، به صورت تعهد به نتیجه است و بانک در قبال خسارات ناشی از سامانه­های تحت کنترل وی، کارمندان و نهادهای دیگری ...

متن کامل

موانع آموزش بیمار در بخش های سی سی یو و پست سی سی یو: یک مطالعه گرانددتئوری

زمینه و هدف: آموزش جز حقوق اساسی بیماران و وظایف اصلی و شناخته شده پرستاران و از معیارهای اعتبار بخشی سازمان ها ارائه دهنده خدمات بهداشتی است. علی رغم این، مطالعات نشان داده که آموزش بیمار در جوامع مختلف با کمیت و کیفیت مطلوبی ارائه نشده و استمرار این وضعیت موجب بروز پیامدهای منفی فردی، خانوادگی و اجتماعی گردیده است. با توجه به ماهیت تعاملی و فرهنگی پدیده آموزش بیمار لازم است این موضوع در بستر ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 1

صفحات  119- 154

تاریخ انتشار 1970-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023