بررسی تطبیقی نگاه زنانه سیمین ‌دانشور و غادةالسمان

نویسندگان

  • سمیرا شرفی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زابل

چکیده

مقالۀ­­­ حاضر، بر درک بهتر نگاه و رویکرد زنانۀ­­­ سیمین دانشور، رمان­نویس مشهور معاصر ایران و غاده‌السّمان، زنانه­ نویس نامدار معاصر جهان عرب، می­ پردازد. به‌راستی دانشور در رمان شیرین و پرخوانندۀ «سووشون»، در تحکیم و گسترش ادبیّات زنانۀ ایران سهم بسزایی پیدا کرد و السّمان، غریزۀ زن عرب است که در شاهکار­های ادبی­ اش، از پس دیوار­های ستبر و کهنۀ قرون، فریاد برمی‌آورد. این نوشته، بر آن است که با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، به وجوه مشترک نگاه زنانۀ دانشور و السّمان پی‌ببرد. در اینجا، رمان سووشونِ دانشور و اشعار غاده‌السّمان، از این جنبه مورد بررسی قرارگرفته و در خلال همین بررسی، با ذکر شواهد مثال، به مطالعۀ وجوه مشترک ذهنیت زن­ نگرانۀ دو ادیب ایرانی و سوری، در مسائلی از قبیل زن، جنگ، عشق و... پرداخت ه­شده و نشان داده‌شده­ است که در نگاه زنانه به مسائل مذکور، دانشور و السمان، با مرام و جغرافیای متفاوت تا چه اندازه به‌ هم نزدیک و یا به ­نحوی شبیه هم هستند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مطالبات حقوقی زنان در کشورهای غربی از سده نوزده میلادی، به صورت جنبش های فمینیستی شکل گرفت. این جنبش ها به سرعت در کشورهای در حال توسعه گسترش یافت و به گونه ها و شکل های مختلف ظاهر شد.سیمین دانشور، نخستین نویسنده زن ایرانی است که در تمام آثار خود، به شیوه های گوناگون، در پی بیان حقوق از دست رفته زنان است. او که به صراحت خود را فمینیست می داند، به نوعی از فمینیسم ایرانی و شرقی معتقد است که در آن...

سیمین دانشور از جمله معدود نویسندگان معاصر زن است که توانسته است با استفاده از اطلاعات و دانش قابل قبول خود در قالب داستان و رمان آثار ارزشمندی به جامعه علمی و ادبی تقدیم نماید و از مسائل و مشکلات زمانة خود پرده بردارد. او تلاش کرده است به عنوان چشم بیدار جامعه را از زوایا وگوشه های مختلف-مخصوصاً از دید یک زن نگاه کند و مباحثی را مطرح نماید که قبل از او یا اصلاً بدان پرداخته نشده یا اگر هم پرداخت...

به رغم جایگاه رفیعی که سیمین دانشور در ادبیات مدرن فارسی کسب کرده است، آثار او کمتر مورد بررسیهای نقادانۀ نظام مند قرار گرفته اند. مقالۀ حاضر کوششی است در اثبات این برنهاد که دو رمان اخیر دانشمند (جزیرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان) مبیّن پویایی این نویسنده و توان چشمگیر او برای داستان نویسی به سبک و سیاق پسامد رنیستی است. از آنجا که "پسامد رنیسم" اصطلاحی چند معناست و نظریه های گوناگونی دربارۀ آن م...

اغلب فارسی زبانان وجود تفاوت های زبانی مرد و زن را تایید می کنند.اگر در زبانی عناصر بر تفاوت های جنسی مذکر و مونث دلالت دارند به زبان مربوط نیست بلکه تاثیر ارزش های فرهنگی و باور هاست بنابراین وقتی سخن از زبان زنانه به میان می آید منظور گفتار زنانه است.گفتار زنانه در آثار نویسندگان زن ایرانی از جمله(سووشون)سیمین دانشور قابل تامل است.لذا پژوهشگران ایرانی رمان سووشون را اولین رمان مطرح ایرانی به ...

این مقاله به روش تطبیقی به بررسی ویژگی­های اجتماعی، کنش­های معنادار فاعلان جمعی، درون مایه­های اجتماعی تکرارشونده، شناخت جایگاه طبقاتی نویسنده و بازتاب آن بر پیرنگ و شخصیت­های رمان، ارتباط و تناظر میان ساختار ادبی و ساختار اجتماعی ­در رمان های دانشور پرداخته است. دانشور دو نوع زندگی را از دو طبقه­ی مختلف تجربه­کرده­است، اما همواره با تحصیل‌کردگان، روشنفکران و بزرگان علم و ادب هم­نشین بوده است، ...

مطالعات میان‌رشته‌ای گواه آن است که گرایش‌های گوناگون علوم انسانی در پیوند با هم هستند و بازدهی یکدیگر را افزایش می‌دهند. بررسی تطبیقی ـ میان‌رشته‌ای به خوانش متون ادبی در پیوند با دیگر زمینه‌هایی که چندان ادبی نیستند، همانند «صنعت چاپ»و «نشر» کتاب می‌پردازد. این جستار تولید محصولات فرهنگی و شگردهای طراحی‌ برای فروش بهتر آنها را بررسی می‌کند. «پیرامتنیت» از دیدگاه ژرار ژنت چارچوب نظری تحقیق است...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود