× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی تغییرات سونوگرافیک کبد و کیسه صفرا در بیماران مبتلا به هپاتیت حاد ویروسی

نویسندگان

  • محسن قناعتی,
  • مهدی موسوی,
  • ناصر ابراهیمی دریانی,

چکیده

Hepatomegaly, decrease in the liver paranchymal echo and increase in the gallbladder wall thickness has been shown in acute viral hepatitis. The present study was done to determine sonographic changes in acute viral hepatitis. We performed liver and bile ducts sonography and specific tests on 42 patients (mean age: 31.5 and 61% male) with acute viral hepatitis. Gallbladder wall thickness was seen in 45.2% and hepatomegaly in 33.3% of patients and liver paranchymal echo was decreased in 19.3%. Age, sex, type of hepatitis, cholecystitis like symptoms, aspartate aminotransfrase, alanine aminotransfrase, alkaline phosphatase and bilirubin did not significantly corralate with these changes. Only raised prothrombin time was strongly correlated to the thickening of the gallbladder and decrease in the liver paranchymal echo and cholesistic like symptoms we can postulate that thickening of the gallbladder and decrease in the liver paranchymal echo is not dependent on the severity and speed of the paranchymal necrosis (as considered with ALT and AST) but they depend on the liver function disturbance (as considered with PT) because the thickening of the gall bladder is present in 45% of the patients and 10% of the normal population have gallbladder stones, one should not perform the diagnosis of acute cholecystitis, only on the basis of sonographic report without attention to the clinical and laboratory data.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

زمینه و هدف : سفتریاکسون به طور نسبتاً گسترده در درمان عفونت‌های کودکان به‌کار می‌رود و استفاده از آن ممکن است با عوارضی همراه باشد. این مطالعه به منظور تعیین تغییرات سونوگرافیک کیسه صفرا به دنبال مصرف داروی سفتریاکسون در کودکان انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی مقطعی روی 60 کودک بستری یک ماهه تا 12 ساله (10 پسر و 50 دختر)، در بخش کودکان بیمارستان بعثت همدان طی سال 1386 انجام گرفت. سونو...

زمینه و هدف : سفتریاکسون به طور نسبتاً گسترده در درمان عفونت های کودکان به کار می رود و استفاده از آن ممکن است با عوارضی همراه باشد. این مطالعه به منظور تعیین تغییرات سونوگرافیک کیسه صفرا به دنبال مصرف داروی سفتریاکسون در کودکان انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی مقطعی روی 60 کودک بستری یک ماهه تا 12 ساله (10 پسر و 50 دختر)، در بخش کودکان بیمارستان بعثت همدان طی سال 1386 انجام گرفت. سونوگرا...

سابقه و هدف: هلیکوباکتر پیلوری بیش از نیمی از مردم سراسر دنیا را آلوده کرده است. بدخیمی­ های معده به ­ویژه سرطان معده و سرطان بافت لنفاوی لایه مخاطی معده (MALT)، حاصل عفونت با هلیکوباکتر پیلوری است. در سال­ های اخیر توجه پژوهشگران به ارتباط احتمالی هلیکوباکتر پیلوری نه ­تنها با بیماری­ های معده و دوازدهه، بلکه با تعدادی از بیماری­ های دستگاه گوارش نظیر بیماری­ های کبدی و صفراوی جلب شده است. گزا...

مقدمه: از آن جایی که بیماران کبد چرب مستعد بیماری سنگ کیسه صفرا به علت ایجاد اختلال در حرکت و غلظت صفرا و افزایش لیتوژنیسیتی آن در کیسه صفرا می باشند ، احتمال افزایش خطر ابتلا به سنگ های کلیوی در نتیجه اختلال در جذب اگزالات نیز افزایش می یابد ،لذا در این مطالعه به بررسی فراوانی سنگهای کیسه صفرا یا کلیه در بیماران مبتلا به کبد چرب در بیماران شهر شاهرود در سالهای 1394تا 1392 پرداختیم. روش مطالعه...

ABSTRACT Among the causes of ascites, there is two kinds, including cirrhotic and malignant ascites that conventional diagnostic method for them is Paracentesis. This method is invasive and time consuming, however sonography is an easy and available method for providing valuable results in a short period of time. The aim of this study is survey of valuability of gallbladder wall so...