بررسی حقوقی و تطبیقی مشارکت کارگران در هیات مدیره شرکتهای تجاری

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

در این مقاله نهاد حقوقی مشارکت کارگران در اداره شرکت های تجاری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است هرچند که طبق نظریات کلاسیک چون کارگران علی الاصول سهمی در مالکیت شرکت ها نداشته اند و جزو صاحبان کار بحساب می آمده اند. ازاین رو نقشی هم برای آنها در مدیریت قائل نبودند، اما در ادبیات حقوقی نوین دیدگاههایی وجود دارد که ضرورت مشارکت کارگران در مدیریت شرکت های تجاری را توصیه می کند. این دیدگاه ها در قوانین برخی کشورها نیز وارد شده است. هدف نقد و بررسی دلایل توجیهی و چگونگی کارکرد این دیدگاه ها می باشد. از این رو در بخش اول مقاله مبانی این مشارکت مورد بررسی قرار می گیرد، در بخش دوم دیدگاهها و تاریخچه بحث به ویژه ادبیات مطرح در نظام حقوقی آلمان و موضوع در کشور های عضو اتحادیه اروپا و امریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در بخش سوم پیشینه موضوع در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی نیز برای پیشبرد و تقویت حضور کارگران در عرصه ی مدیریت شرکت ها از منظر حقوقی ارائه شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آزمون ارتباط استقلال هیات مدیره ، اندازه هیات مدیره و کیفیت حسابرسی با اجتناب مالیاتی

هدف این پژوهش ، تاثیر استقلال هیات مدیره ، اندازه هیات مدیره و کیفیت حسابرسی بر اجتناب مالیاتی می باشد. برای انجام این پژوهش داده های مربوط به 96 شرکت برای یک دوره 5 ساله یعنی در بازه زمانی 1390 الی 1394 مورد انتخاب قرار گرفت . برای آزمون فرضیه های این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و از نرم افزار Eviews برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید . نتایج پژوهش نشان می دهد که بین استقلال هیات مدیره و اند...

متن کامل

بررسی تطبیقی نحوه مشارکت خارجیان در شرکت‌های تجاری مناطق آزاد

گاهی اوقات کشورها بنابه مصالحی ناچار به ایجاد رژیم حقوقی دوگانه در سرزمین خود شده، مناطقی از خاک خود را از سرزمین اصلی جدا نموده و مقررات سهل‌گیرانه‌تری برای آنها پیش‌بینی می‌کنند. ایجاد این دوگانگی هرچند می‌تواند موجب بروز مشکلاتی گردد بااین‌حال به‌دلیل مزایای بسیار، کشورها از معایب چشم‌پوشی نموده و از مزیّت نسبی آن بهره‌مند می‌گردند. یکی از مهم‌ترین اهداف کشورها از ایجاد چنین مناطقی که در این ...

متن کامل

کیفیت سود و ویژگی های هیات مدیره

چکیده این مقاله با استفاده از تحلیل داده‏های تلفیقی به بررسی رابطه بین ویژگی‏های هیئت مدیره و کیفیت سود بر روی نمونه‏ای متشکل از 117 شرکت ایرانی می‎پردازد ویژگی‏های مورد مطالعه برای هیئت مدیره در این تحقیق شامل، جدایی نقش مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره، استفاده از اعضای غیرموظف در هیئت مدیره، استفاده از متخصص حسابداری در هیئت مدیره، استفاده از اعضای هیئت مدیره از خدمات مشاوره و تغییر مدیرعامل هستن...

متن کامل

بررسی تطبیقی ابعاد حقوقی پنجره واحد تجاری الکترونیکی

در فضای رقابتی امروز، کشورهایی پیشتازند که با به‌کارگیری ابزارهای نوین، فعالیت‌های تجاری را سریع‌تر و کم هزینه‌تر کنند. پنجره واحد تجاری1 الکترونیکی یکی از این ابزارها است که برای بازرگانان این امکان را فراهم می‌سازد تا به‌جای مراجعه به نهادهای مختلف دخیل در امر صادرات و واردات و تکمیل فرم‌های مختلف‌الشکل، تنها به یک مرجع واحد مراجعه کرده و با تکمیل فرم‌های متحدالشکل، کالاها را با زمان و هزینه‌...

متن کامل

شناخت تاثیر نسبت استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

بر طبق نظریه نمایندگی، یکی از مکانیزم های مهم که برای کاهش مسایل نمایندگی موثر میباشد، استقلال هیات مدیره است. در واقع اعضای هیئت مدیره مستقل ممکن است نظارت بهتری بر عملکرد فرآیند گزارشگری مالی داشته باشند. در نتیجه، هیات مدیره با اعضای بیشتری که مستقل هستند، تمایل بیشتری برای افزایش نظارت دارند و بنابراین انتظار می رود به کیفیت سود نیز افزایش یابد. هدف این مطالعه نیز بررسی این مسئله می پردازد ...

متن کامل

بررسی تأثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر افشای گزارش پایداری شرکت‌ها

در سال های اخیر همواره گزارشگری پایداری شرکت ها و ابعاد تاثیرگذار بر آن، از دیدگاه اقشار مختلف استفاده کننده از گزارش ها و صورت های مالی شرکت ها مورد توجه بوده است. گزارشگری پایداری، دستاوردهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی یک شرکت می باشد و نشان می دهد که واحد تجاری با در نظر گرفتن این موضوعات، چگونه طرح های توسعه خود را در آینده به مرحله اجرا در می آورد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ویژگی های هیات م...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 1

صفحات  75- 100

تاریخ انتشار 1970-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023