بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی و چی‌لیت‌کنندگی عصاره زنجبیل

نویسندگان

  • رضا عزیزی نژاد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، تهران، ایران
  • زهرا کمالی روستا دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم وتحقیقات، گروه علوم وصنایع غذایی، تهران، ایران
  • مریم قراچورلو استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، دانشکده علوم ومهندسی صنایع غذایی، تهران، ایران
چکیده

مقدمه: اتو­اکسیداسیون روغن­ها وچربی‌ها یکی ازعوامل اصلی کاهش کیفیت غذاها وهمچنین کاهش ارزش غذایی محسوب می­شود و ازطرق مختلف می­توان از روغن­ها درمقابل اکسیداسیون حفاظت کرد.گزارشات جدید حاکی ازآن است که آنتی­اکسیدان­های سنتزی خود برای سلامتی انسان مضر هستند، بنابراین توجهات به سمت آنتی اکسیدان­ های طبیعی متمرکز گردیده است که ادویه­ جات از جمله زنجبیل منبع خوب آن به شمار می­روند . مواد و روش­ها: در این پژوهش عصاره زنجبیل(ZingiberofficinaleRosceo) به روش حلال سرد با حلال­های استون ومتانول استخراج گردید. پس از تعیین راندمان استخراج ومیزان کل ترکیبات فنولیک عصاره ­ها،عصاره­ های استونی ومتانولی با غلظت­های متفاوت0/1،0/08،0/06،0/04،0/02درصد به طورجداگانه به تالو اضافه گردید تا خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره­ها از طریق آزمون پراکسید و زمان مقاومت به اکسید­شدن تعیین و با آنتی اکسیدان سنتزیTBHQمقایسه گردد. همچنین خاصیت چیلیت­ کنندگی عصاره­ های استونی ومتانولی با غلظت1/0% بر فلز مس از طریق آزمون پراکسید وزمان مقاومت به اکسیدشدن درنمونه­ های تالو بررسی گردید. یافته­ ها: نتایج نشان دادندکه با افزایش غلظت عصاره های زنجبیل خاصیت آنتی اکسیدانی آنها بیشتر شد وگرچه عصاره متانولی زنجبیل دارای راندمان استخراج و ترکیبات فنولیک بیشتر می­باشدخاصیت آنتی اکسیدانی عصاره0/1% استونی حتی ازTBHQبا غلظت 0/01% بیشتر بود. علاوه برخاصیت آنتی ­اکسیدانی در بررسی خاصیت چیلیت کنندگی نیز غلظت1 /0% عصاره استونی زنجبیل مؤثرتر بود. نتیجه­ گیری: عصاره استونی ومتانولی زنجبیل دارای خاصیت آنتی­ اکسیدانی و چیلیت کنندگی می­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و چی لیت کنندگی عصاره زنجبیل

مقدمه: اتو­اکسیداسیون روغن­ها وچربی ها یکی ازعوامل اصلی کاهش کیفیت غذاها وهمچنین کاهش ارزش غذایی محسوب می­شود و ازطرق مختلف می­توان از روغن­ها درمقابل اکسیداسیون حفاظت کرد.گزارشات جدید حاکی ازآن است که آنتی­اکسیدان­های سنتزی خود برای سلامتی انسان مضر هستند، بنابراین توجهات به سمت آنتی اکسیدان­ های طبیعی متمرکز گردیده است که ادویه­ جات از جمله زنجبیل منبع خوب آن به شمار می­روند . مواد و روش­ها: ...

متن کامل

بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره چای سیاه و خاصیت سینرژیستی آن با لسیتین

مقدمه: پایداری اکسیداتیو روغن­ها و چربی­ها و فرآورده های غذایی پرچرب تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند اکسیژن، نور، حرارت قرار می‌گیرد و در نهایت فساد اکسیداتیو رخ می دهد. هدف از این تحقیق کاربرد آنتی اکسیدان طبیعی چای سیاه می­باشد که بیشترین پایداری اکسیداتیو را برای روغن دنبه گوسفندی فراهم کند، عمر انباری آن را افزایش دهد و بتواند جایگزین آنتی اکسیدان سنتزی بوتیل­هیدروکسی تولوئن (...

متن کامل

سنتز سبز نانوذرات اکسید مس از عصاره گیاه علف چای و فراسیون سفید و ارزیابی خاصیت آنتی‌اکسیدانی عصاره گیاهان و خاصیت آنتی‌باکتریال نانوذرات سنتز شده

در پژوهش حاضر، نانوذرات اکسید مس با استفاده از عصاره گیاه علف چای از خانواده مالپیکی‌ سانان و گیاه فراسیون سفید از خانواده نعناعیان سنتز شده ‌است. از آنجاکه اعتقاد بر این است که مواد آنتی‌اکسیدان موجود در گیاه به عنوان عوامل کاهنده باعث احیاء یون‌های فلزی به نانوذرات می‌شوند، این دو گیاه از لحاظ خاصیت آنتی‌اکسیدانی به روش قدرت مهار کنندگی رادیکال آزاد (DPPH) مورد بررسی قرار گرفتند و کمیت IC<sub...

متن کامل

بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و چلاته کنندگی عصاره دارچین

مقدمه: ادویه‌ها علاوه بر کاربرد طعم‌دهندگی یکی از منابع مهم تولید آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی می باشند. بنابراین با توجه به اثرات سوء آنتی‌اکسیدان‌های سنتزی بهتر است آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی را جایگزین آنتی‌اکسیدان‌های سنتزی نمود. از بین ادویه‌ها دارچین گیاه محبوبی است که در این پژوهش خاصیت آنتی‌اکسیدانی و چلاته‌کنندگی آن مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: عصاره دارچین به روش حلال سرد و با استفاده ...

متن کامل

بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی سیر بر همبرگر خام

امروزه در راستای حذف و یا کاهش ترکیبات شیمیایی و سنتزی در مواد غذایی، تحقیقات زیادی برای جایگزینی مواد شیمیایی با طبیعی انجام شده است. در همین زمینه تلاش های زیادی برای یافتن آنتی اکسیدان های طبیعی از منابع گیاهی صورت گرفته است. با توجه به اینکه استفاده از مواد نگهدارنده در همبرگر ممنوع است ،در این تحقیق خاصییت آنتی اکسیدانی سیر در حفظ کیفیت همبرگر مورد بررسی قرار گرفته است. از عصاره آبی سیر به...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره تابستان 1393

صفحات  29- 38

تاریخ انتشار 2014-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021