بررسی دقت سونوگرافی در تشخیص حاملگی مولار

نویسندگان

  • زمانی, دکتر آذر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده

ابقه و هدف: مول هیداتیفرم شایعترین نوع بیماری تروفوبلاستیک حاملگی می باشد. اهمیت تشخیص حاملگی مولار به علت عوارض مادری و امکان ایجاد نئوپلاسمهای تروفوبلاستیک حاملگی است. امروزه در تظاهرات کلینیکی بیماری به علت استفاده از سونوگرافی در تشخیص زودرس مول قبل از شروع علایم سیستمیک تغییرات زیادی ایجاد شده است. هدف از این مطالعه تعیین یافته های سونوگرافی موارد حاملگی مولار به منظور ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص زود هنگام بیماران می باشد. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی موارد حاملگی مولاربراساس تشخیص پاتولوژی طی سال های 1380 تا 1385 در بیمارستان مهدیه تهران مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مربوط به سن مادر، سن حاملگی، علایم بالینی و یافته های سونوگرافی گردآوری شد و داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت. حساسیت و ارزش اخباری مثبت سونوگرافی در تشخیص مول محاسبه گردید. یافته ها: در بررسی پرونده 101 بیمار متوسط سن مادران 26/6  84/24 سال بود. متوسط سن حاملگی در زمان تخلیه رحم 85/3  34/12 هفته بود. شایع ترین علامت بالینی خونریزی واژینال (2/79%) بود. 5/49% بیماران مول کامل و 5/50% موارد مول ناقص داشتند. 3/81% بیماران سونوگرافی قبل از عمل منطبق بر مول داشتند. سونوگرافی در تشخیص موارد ثابت شده مول در پاتولوژی حساسیت 90% و ارزش اخباری مثبت 100% داشت. نتیجه گیری: در این مطالعه سونوگرافی از حساسیت بالایی در تشخیص حاملگی مولار برخوردار بود، لذا انجام آن در کلیه بیماران مراجعه کننده با خونریزی واژینال در سه ماهه اول پیشنهاد می گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد

زمینه و هدف : آپاندیسیت حاد یکی از شایع‌ترین اورژانس‌های جراحی است و علی‌رغم معاینه فیزیکی و شرح حال دقیق، تشخیص آن قبل از عمل، یک مشکل اساسی است. روش‌هایی که به تشخیص آپاندیسیت کمک می‌کنند؛ شامل سونوگرافی، لاپاراسکوپی، سی‌تی اسکن و MRI می‌باشند. این مطالعه به منظور ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی آینده‌نگر روی 265 بیمار مشکوک به آپاندیسیت مر...

متن کامل

ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد

زمینه و هدف : آپاندیسیت حاد یکی از شایع ترین اورژانس های جراحی است و علی رغم معاینه فیزیکی و شرح حال دقیق، تشخیص آن قبل از عمل، یک مشکل اساسی است. روش هایی که به تشخیص آپاندیسیت کمک می کنند؛ شامل سونوگرافی، لاپاراسکوپی، سی تی اسکن و mri می باشند. این مطالعه به منظور ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی آینده نگر روی 265 بیمار مشکوک به آپاندیسیت مر...

متن کامل

بررسی دقت سونوگرافی پرتابل (eFAST) برای تشخیص پنوموتوراکس در بخش اورژانس

  زمینه و هدف: پنوموتوراکس به حضورهوابین لایه ‌ های ویسرال و پاریتال پلور ریه گفته می ‌ شود. هدف از این مطالعه بررسی دقت تشخیصی سونوگرافی بعنوان بخشی از eFAST برای تشخیص پنوموتوراکس توسط متخصص طب اورژانس بود.   مواد و روش ‌ ها: در یک مطالعه آینده نگر سونوگرافی بعنوان وسیله تشخیصی پنوموتوراکس انجام شد. هر فیلد ریه در فضای بین دنده ‌ ای 2 تا 4 قدامی میدکلاویکولار و فضای بین دنده ‌ ای 6 تا 8 میدآگ...

متن کامل

بررسی پیامد بارداری مجدد پس از حاملگی مولار

مقدمه: حاملگی مولار، یکی از مسائل نگران کننده در طب مامایی و زنان است. اما آنچه بیش از بروز حاملگی مولار اهمیت دارد، پیامدهای بارداری بعدی است؛ به گونه ای که یکی از سؤالات مهم در مورد افرادی که حاملگی مولار را تجربه کرده اند، این است که در صورت بروز بارداری بعدی، سرانجام آن چه خواهد شد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی پیامد حاملگی مجدد پس از حاملگی مولار و طبیعی انجام شد. روش‌کار: این مطالعه توصیف...

متن کامل

گزارش یک مورد حاملگی لوله ای مولار

مقدمه: حاملگی خارج رحمی، رویدادی است که در 1 درصد حاملگی ها اتفاق می افتد و میزان شیوع حاملگی مولار نیز حدود 1 تا 2 مورد در هر 1000 حاملگی می باشد. همزمانی این دو اتفاق، پدیده ای بسیار نادر است. در این گزارش، 1 مورد حاملگی نابجای مولار در لوله فالوپ معرفی می شود. گزارش مورد: بیمار خانمی 32 ساله، نولی پار و با سابقه 5 سال نازایی اولیه، از 4 سال قبل با تشخیص تخمدان پلی کیستیک تحت درمان نازایی قر...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 6

صفحات  543- 546

تاریخ انتشار 2009-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی
پست های جدید