بررسی راهکارهای عملیاتی‌سازی مدیریت منطقه‌ای در سند آمایش آموزش عالی کشور

نویسنده

چکیده

سند آمایش آموزش عالی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین سندهای سیاستی است که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بر اساس این سند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف به پیاده‌سازی رویکرد مدیریت منطقه‌ای در آموزش عالی کشور شده است. پیاده‌سازی سند مذکور می‌تواند نوعی از بازآرایی و اصلاح ساختاری نظام آموزش عالی در کشور باشد. یکی از مهم‌ترین مواد این سند مرتبط با مدیریت منطقه‌ای آموزش عالی در قالب 10 کلان منطقه است. مهاجرت به این 10 کلان منطقه در حوزه آموزش عالی نیازمند راهکارهای اصلاحی متعددی است که در این پژوهش به 4 دسته راهکار اصلی مرتبط با آن اشاره شده است. روش این پژوهش بر اساس مطالعه ادبیات، مرور شواهد و رویدادها و مصاحبه با متخصصان است. بر این اساس 4 دسته اصلی از راهکارها شامل راهکارهای اصلاحی قانونی، ساختاری، درون نهادی و مالی مورد بررسی قرار گرفته است. زیر هر دسته، راهکارهای پیشنهادی تبیین شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آمایش آموزش عالی در پهنه جغرافیایی کشور

امروزه، دانشگاهها به­عنوان یکی از مهم­ترین نهادهای «مکان محور» مورد توجه برنامه­ریزان‌ شهری قرار گرفته­اند و این خرد جمعی ایجاد شده است که برای دستیابی به تعادل منطقه­ای و استفاده منطقی از امکانات و قابلیتهای منطقه لازم است بیش از همیشه به نحوۀ استقرار و تراکم آموزش­عالی در منطقه تأکید و در بازنگری محتوای برنامه­های آموزشی دانشگاهها و کاربردی ساختن دوره­های آموزشی متناسب با ظرفیتهای منطقه­ای و ...

متن کامل

آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای

آموزش عالی ایران طی سال‌های گذشته از رشد کمی قابل توجهی برخوردار بوده است. اما از سوی دیگر، رکود در بازار کار دانش‌آموختگان دانشگاهی و فقدان بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای باعث توجه هرچه بیشتر به مقوله آمایش و حکمرانی منطقه‌ای آموزش عالی شده است. مطالعات آمایش آموزش عالی ایران طی دهه‌های گذشته در چند مرحله انجام شده است اما نتوانسته مبنایی برای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی کشور قرار گیرد. پژوه...

متن کامل

آمایش آموزش عالی در پهنه جغرافیایی کشور

امروزه، دانشگاهها به­عنوان یکی از مهم­ترین نهادهای «مکان محور» مورد توجه برنامه­ریزان شهری قرار گرفته­اند و این خرد جمعی ایجاد شده است که برای دستیابی به تعادل منطقه­ای و استفاده منطقی از امکانات و قابلیتهای منطقه لازم است بیش از همیشه به نحوۀ استقرار و تراکم آموزش­عالی در منطقه تأکید و در بازنگری محتوای برنامه­های آموزشی دانشگاهها و کاربردی ساختن دوره­های آموزشی متناسب با ظرفیتهای منطقه­ای و ج...

متن کامل

بررسی راهکارهای افزایش دسترسی به آموزش عالی

افزایش دسترسی به آموزش عالی و حرکت به سوی همگانی کردن آن، از پیش شرطهای اساسی توسعه علوم و فناوری در کشور است. در این مقاله سعی می شود با بررسی دلایل افزایش تقاضا برای بهره مندی از آموزش عالی و با توجه به استلزامات عصر اطلاعات و موج سوم چهارچوب اصلی نظام متوازن تحقق دسترسی به آموزش عالی تبیین شده و راهکارهای آن مورد بحث قرار می گیرد.

متن کامل

بررسی وضعیت آموزش هنرهای سنتی در سطح آموزش عالی کشور

با توجه به ویژگی‌ها و ارزش‌های ظاهری و باطنی هنرهای سنتی ایران و ضرورت احیاء، تقویت و هدایت آنها، چند سالی است که برنامه‌هایی برای آموزش و تربیت نیروهای متخصص در این زمینه در سطح آموزش عالی کشور اجرایی شده است؛ اما با مطالعه عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بر رویه آموزش این هنرها در جوامع سنتی گذشته و مقایسه آن با شیوه‌های امروزی آمـوزش در سطح دانشگاه‌ها؛ تناقضات و ناهماهنگی‌هایی آشکار می‌گردد...

متن کامل

آسیب شناسی آمایش آموزش عالی ایران: تحلیلی از تجربیات آمایش آموزش عالی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران  

تاریخ دریافت:  27/02/1391 تاریخ پذیرش: 27/03/1392 چکیده هدف مقاله حاضر پاسخ به دو سؤال اساسی یعنی توسعه مبانی نظری و تحلیلی عمیق و وجود بستر مناسب و زیر ساخت های فکری و الزامات ساختاری و نهادی مناسب برای طراحی، اجرا و استمرار آن در زمینه آمایش آموزش عالی کشور است.  با بهره گیری از روش تحقیق تاریخی و توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد و مدارک و سوابق مطالعات آمایش سرزمین و آمایش آموزش عالی دو سؤال...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 29  شماره 75

صفحات  19- 27

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021