بررسی سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی زبان انگلیسی در ایران

نویسندگان

چکیده مقاله:

سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی در سال‮های اخیر به‮طور فزاینده‮ای در برنامه‮های مرتبط با توسعۀ حرفه‮ای معلمان مورد توجه قرار گرفته است. سواد سنجش و ارزشیابی می‮تواند به معلمان و دانش‮آموزان در درک نقش اساسی ارزشیابی در محیط کلاس کمک بسزایی کند، به‮کارگیری سنجش و ارزشیابی معنادار و پیوسته، نه تنها برای معلمان و دانش‮آموزان، بلکه برای تمامی فعالان عرصۀ آموزش لازم و مفید است. ضعف آموزشی معلمان در زمینه سنجش و ارزشیابی سبب افت کیفی شاخص‮های یادگیری در دانش‮آموزان شده است. با هدف دستیابی به میزان سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاه نسبت به معیارهای «سن»، «تجربه تدریس» و «رشته تحصیلی» آنها، پرسش‮نامۀ طراحی‮شده میان تعداد 002 نفر از مدرسان دانشگاه توزیع و توسط آنان تکمیل شد. نتایج تحلیل کمّی، تفاوت معناداری را در میزان سواد سنجش و ارزشیابی بین مدرسان با تجربه‮های کاری مختلف در سنین متفاوت و گرایش‮های رشتۀ زبان انگلیسی نشان داد. سواد سنجش و ارزشیابی باید به‮عنوان یک ضرورت جهت پیشرفت حال و آیندۀ معلمان و مدیران آموزش مبنای نظر قرار گیرد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دیدگاه‌ها و فعالیت‌های آموزشی مدرسان زبان انگلیسی متخصص هوانوردی و مدرسان زبان انگلیسی غیر متخصص هوانوردی در تدریس زبان تخصصی هوانوردی در ایران

دانشجویان خلبانی و مهندسی نگهداری و تعمیر ملزم به طی دورة زبان تخصصی هوانوردان هستند. این دوره‌ها در مرکز آموزش هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، توسط مدرسان زبان انگلیسی و معلمان زبان انگلیسی که متخصص هوانوردی نیستند، تدریس می‌شود. مطالعه حاضر به مقایسه دیدگاه‌ها و عملکردهای این دو گروه مدرسان در خصوص تدریس زبان هوانوردی برای اولین بار در ایران می‌پردازد. دیدگاه‌ها و عملکرد هشت مدرس این دوره‌...

متن کامل

اهداف و روشهای ارزشیابی مستمر زبان آموزان بزرگسال و نوجوان توسط مدرسان زبان انگلیسی در ایران

اهداف اصلی این مطالعه بررسی دلایل مدرسان زبان انگلیسی ایرانی از انجام ارزشیابی مستمر کلاسی، روشهای رایج ارزشیابی چهار مهارت، و همچنین روند ارزشیابی کلاسی (منبع سوالات مدرسان، روش های رایج ایجاد بازخورد، و مقدار زمان اختصاص داده شده به ارزشیابی مستمر) بود. این مطالعه همچنین تفاوت ارزشیابی مستمر در کلاسهای بزرگسالان و نوجوانان را بررسی کرد. بدین منظور، پرسش نامه هایی میان 150 مدرس زبان انگلیسی پخ...

مقایسه‌ی دیدگاه‌های مدرسان شاغل در ایران و ژاپن در اجرای «گروه‌بندی» در کلاس‌های درس زبان انگلیسی

در تحقیق حاضر‌‌‌، عوامل مؤثر برگروه‌بندی در کلاس‌های درس زبان انگلیسی از دیدگاه معلمان دو کشور ایران و ژاپن میان ۲ گروه شرکت‌کنندگان شامل نوزده معلم زبان انگلیسی شاغل در ایران و ژاپن و هشتادوسه دانش‌آموز ایرانی از طریق یک طرح اقدام پژوهی صحت سنجی شد. دیدگاه معلمان حاکی از وجود هفت عامل شامل یک) سطح زبانی، دو) سن، سه) نیازهای دانش‌آموزان، چهار) عوامل روان‌شناختی، پنج) تعداد دانش‌آموزان در کلاس، ...

متن کامل

سبکهای یادگیری و آموزشی در کانون توجه: زبان آموزان و مدرسان زبان انگلیسی در ایران

هر فرآیند آموزشی و یادگیری استوار بر مجموعه ایی از سبکهای یادگیری و آموزشی است که مبین سیاستهای کلی آموزشی بوده و شناسایی آنها شرط نخستین هر گونه اصلاح در سیستم آموزشی می باشد. هدف پژوهش کیفی و .... حاضر بررسی گرایش معلمان ایرانی زبان انگلیسی نسبت به پنج سبک یادگیری متخصص، دست اندرکار رسمی، الگوی شخصی، تسهیلگر، و مشارکتی و نیز مطالعه تمایلات زبان آموزان ایرانی نسبت به سه سبک یادگیری دیداری، شنی...

متن کامل

بررسی و ارزشیابی کمی دوره کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی در ایران

  چکیده: هدف از انجام این تحقیق بررسی و ارزیابی دوره کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی می باشد. با وجود اینکه حدودا هشت سال از تشکیل این دوره می گذرد اما از ابتدای تشکیل هیچ نوع ارزیابی از این رشته انجام نشده است. به منظور انجام ارزشیابی حاضر، بعد از مطالعه بیش از 30  مدل  ارزشیابی ابتدا مدل 2002) CIPP  (Stufflebeam,  که برای این تحقیق مناسبتر از بقیه مدلها بود انتخاب شد  و سوالات تحقیق ب...

متن کامل

مقایسه توالی‌های کلیشه‌ای در زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک و زبان انگلیسی به عنوان زبان بومی در سخنرانی‌های دانشگاهی

توالی‌های کلیشه‌ای (Formulaic Sequences) در زبانهای مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته‌اند. این مطالعه با هدف مقایسه توالی‌های کلیشه‌ای در سخنرانی ها در زبان انگلیسی به عنوان مشترک(Lingua Franca) و زبان انگلیسی به عنوان زبان بومی (Native Language) انجام شده است. علاوه بر این، این مطالعه تلاش کرده است تا کارکردهای متنی و ساختاری توالی‌های کلیشه‌ای را در محتوای دو سخنرانی مورد ارزیابی قرار دهد....

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 2

صفحات  645- 664

تاریخ انتشار 2018-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023